انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کانال های جدید تلگرامی «انسان شناسی و فرهنگ»

در ادامه سیاست ساده‌کردن دسترسی به مطالب تخصصی برای دوستان و علاقمندانی که تمایل دارند در یک حوزه خاص مطالعه یا پژوهش کنند و همچنین ایجاد امکان های جدید برای ثبت یا نوشتن و اطلاع رسانی موسسه انسان شناسی و فرهنگ سه کانال های تلگرامی جدید را از امروز به کار می اندازد:

۱- کانال «انسانشناسی تاریخی فرهنگ مدرن ایران» به سرپرستی دکتر ناصر فکوهی، استاد دانشگاه تهران و مدیر موسسه انسان شناسی و فرهنگ. این کانال به انتشار تدریجی تمام مطالب مربوط به پروژه با همین نام و مطالب دیگری که در وبگاه موسسه در همین موضوع وجود دارد اختصاص یافته است یعنی تاریخ فرهنگ ایران معاصر از مشروطه تا امروز از خلال پنج ورودی : «کنشگران»، «نهادها» ، «رویدادها»، «جریان‌ها» و «آثار». هر یک از پست های منتشر شده با یکی از این واژگان نشان می دهد که خوانندگان با چه موضوعی سروکار دارند. و سپس امکان دسترسی به آرشیو وبگاه برای آن مطلب یا دسترسی به فایل های مربوط برای آنها فراهم است.

آدرس: https://t.me/Iranmodernculture

۲- کانال «فرهنگ و اقتصاد»، به سرپرستی آقای دکتر پویا نصرتی، استادیار دانشگاه تهران و عضو شورای مرکزی انسان شناسی و فرهنگ، که همه موضوع های مربوط به روابط میان فرهنگ و نگاه احتماعی نسبت به اقتصاد و توسعه را شامل می شود.

آدرس: https://t.me/cultureandeconomy_Ir

۳- کانال «شهر و فرهنگ» به سرپرستی خانم زهره دودانگه، کارشناس ارشد طراحی شهری و عضو شورای مرکزی انسان شناسی و فرهنگ. این کاال به تمام موضوع های مربوط به نگاه اجتماعی و فرهنگی یه شهر و مسائل آن اختصاص دارد.

آدرس: https://t.me/cityandculture_Ir

 

کانال های پیشینی که در هفته های گذشته یا قبلا تاسیس شده‌اند عبارتند از:

 

۴- انسان شناسی و فرهنگ. کانال عمومی مطالب وبگاه موسسه.

آدرس: https://t.me/Anthropology_Iran

۵- نگارخانه: کانال دیداری – شنیداری برای فایل های هنر، موسیقی و ادبیات و علوم انسانی به زبان های انگلیسی و فرانسه و در مواردی فارسی زیر نظر و به انتخاب دکتر ناصر فکوهی مدیر موسسه انسان شناسی و فرهنگ

آدرس: https://t.me/NEGARKHANE_FAKOUHI

۶- کانال «انسان شناسی» ویژه تمام مطالب و فایل های ناصر فکوهی مدیر موسسه انسان شناسی و فرهنگ

آدرس: https://t.me/nasserfakouhi

۷- کانال «شهر و نظریه اجتماعی» . نوشته ها و مقالات خانم زهره دودانگه در حوزه شهر

آدرس: https://t.me/urban_sociology

۸- کانال «انسان شناسی تصویری» ویژه نگاه اجتماعی و فرهنگی به فیلم، سینمای داستانی و مستند

آدرس: https://t.me/Visualanthropo_Ir

۹- کانال «بوردیو» ویژه انتشار مطالب مربوط به پیر بوردیو جامعه شناس فرانسوی که در وبگاه یا کانال های تلگرامی ما به انتشار رسیده اند.

آدرس: https://t.me/Bourdieu_Ir

۱۰- کانال «فوکو» ویژه انتشار مطالب مربوط به میشل فوکو فیلسوف فرانسوی که در وبگاه یا کانال های تلگرامی ما به انتشار رسیده اند.

آدرس: https://t.me/foucault_Ir

۱۱- کانال «هانا آرنت» ویژه انتشار مطالب مربوط به هانا آرنت فیلسوف آلمانی که در وبگاه یا کانال های تلگرامی ما به انتشار رسیده اند.

آدرس: https://t.me/Arendt_ir

۱۲- کانال «بارت» ویژه انتشار مطالب مربوط به رولان بارت نویسنده نشانه شناس فرانسوی که در وبگاه یا کانال های تلگرامی ما به انتشار رسیده اند.

 

آدرس : https://t.me/Barthes_ir

کانال های دیگری نیز در حال تاسیس هستند که هر بار به اطلاع شما خواهد رسید. این کانال ها جایگزین وبگاه نیستند و صرفا جهت تسهیل دسترسی به وبگاه و گروهی از دوستان تشکیل می شوند که مایل به دریافت اطلاعات تخصصی تر هستند. و همچنین برای آنکه مطالب آرشیو ها بتوانند بیشتر دیده شوند. انسان شناسی و فرهنگ از هر گونه همکاری داوطلبانه برای مدیریت و گسترش سیستم تلگرامی خود و همچنین از تبادل لینک در سیستم تلگرامی خود با کانال های موجود، در صورت هماهنگی و همسویی اهداف فرهنگی استقبال می کند.

 

برای پیشنهاد همکاری با مدیر موسسه ناصر فکوهی تماس بگیرید

nasserfakouhi@gmail.com

روابط عمومی