انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کاما سوترا (Kama Sutra) کتاب کهن آموزش های جنسی در هند باستان

کتاب کاماسوترا

مقدمه:
در هندویسم مانند هر دین دیگری که در جهان وجود داشته و دارد برای هر شخص اهداف و مقاصدی در طول حیات در نظر گرفته و برای هر کدام از مقاصد زندگی دستورالعمل و قوانینی وضع شده تا انسان با شادی , سلامت روح و جسم در این دنیای فانی که در دین هندو به آن مایا Maya یا وهم و خیال گفته می شود روزگار بگذارند ,بطور کلی چهار هدف مشخص در فلسفه هندویسم برای زندگی وجود دارد که عبارتند از : دارما Dharma (راهزندگی باتقوا ),آرتا Artha(موفقیت و کامیابی در زندگی),کاما Kama (برآوردن امیال و خواهش های جسمی و نفسانی در زندگی) و در نهایت موکش Moksha (رستگاری در این دنیا و آخرت )
دارما ,آرتا و کاما در واقع برای زندگی روزمره برنامه ریزی شده و در حالی که قانون موکش برای مرگ و تولد دوباره (قانون تناسخ)وضع شده اند,درواقع برا ساس قوانین دین هندو و هم چنین طب سنتی هند یا آیورودا Auryveda به مساله آرامش و شادی در زندگی جنسی بسیار اشاره شده زیرا بر طبق نظرات طب سنتی روابط جنسی نه تنها با جسم انسان سروکار داشته بلکه بیشتر با ذهن و روح انسانی بستگی و ارتباط مستقیم دارد پس رضایت و خوشی در این مساله باعث داشتن روانی سالم و به دنبال آن موفقیت در زندگی خواهد شد,هم چنین از گناه و جرایم گوناگون در جامعه نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
درواقع در فلسفه و قوانین هندویسم این گونه گفته شده که دارما بهتر از آرتا است و آرتا بهتر از کاما اما پادشاه باید آرتا را سرمشق زندگی خود قرار داده و از آن همواره پیروی کند و البته به تبعیت از او دیگر مردم نیز باید این مساله را جدی گرفته و آن را واجب و مسلم بدانند,اما کاما برای زندگی نفسانی و جسمانی بطور کامل طراحی شده و دانستن آن برای هر انسانلازم و واجب می باشد.

کاما سوترا چیست؟

کاماسوترا کتاب و رساله ای است که در آن زندگی جنسی و سکسی یک انسان را بطور کامل توضیح و تشریح کرده و راهنمای یک زندگی شاد خانوادگی را پی ریزی می کند.این کتاب را حکیمی به نام واتسیانا Vatsayana در بین قرون ۴۰۰ پیش از میلاد تا ۲۰۰ پس از میلاد نوشته ,نام اصلی این رساله در اقع کاما شاسترا Kama Shastra که به معنی اصول و قواعد لذت نفسانی و جنسی است می باشد.کاماسوترا نه تنها حالات جنسی را توضیح می دهد بلکه توضیحاتی مفصل درباره زندگی خانوادگی ,طبیعت و اصل عشق در انسان و دیگر مسایلی که در بین دو جنس مخالف مهم و مطرح می باشد صحبت می کند.از دیگر مسایل مهمی که در این مطرح شده فسلفه عشق و عاشقی ,انواع حالات سکس ,چگونگی آغاز یک رابطه جنسی و تداوم آن به شکل صحیح که موجب خوشی و لذت هر دو طرف شود و تقویت و قوی نگه داشتن قوای جنسی در هر دو جنس .

مفاهیم کلی در کاما سوترا:

کتاب کاماسوترا در هفت بخش تالیف شده که شامل :

۱- داتاکا Dattaka

۲- سووارنانبا Suvarnanabha

۳- گوتکاموکا Ghotakamukha

۴- گوناردیا Gonariya

۵- گونیک پوترا Gonikaputra

۶- چاریانا Charayana

۷- کوچومار Kuchumara

می باشد و هم چنین دارای ۳۶ فصل است .

۱-پنج فصل اول این کتاب درباره سه هدف و الویت های زندگی و بدست آوردن دانش روابط انسانی می باشد,هم چنین توضیحاتی مفصل درباره رفتار صحیح شهروندی و تاثیرات آن بر مردم و نیز کمک به عشاق و یاری رساندن به ایشان می باشد.

۲-ده فصل به چگونگی انواع آمیزش جنسی , رفتارهای جنسی زن و مرد و روش های برانگیختن شهوت در انسان اختصاص دارد .

۳-پنج فصل به چگونگی بدست آوردن دل همسر (زن),انواع ازدواج,راضی نگه داشتن همسر (زن) و این که چگونه یک مرد در ازدواج خود کامیاب و موفق باشد اختصاص دارد .

۴-دو فصل به وظایف یک زن در مقابل شوهرش و این که چگونه یک مرد همسر خویش را احترام کرده او را در منزل برتری و رجحان دهد اختصاص دارد.

۵-شش فصل به رفتارهای زن و مرد و این که چگونه یک مرد باید با رفتارهای زنان آشنا باشد و هم چنین چگونه شاه باید همسران خویش را اداره کند.

۶-شش فصل درباره فواحش و رفتار با ایشان می باشد,مثلا این که چگونه بهترین آنان را برای همخوابگی انتخاب کرده و یا این که چگونه اگر اختلافی بین آن مرد و فاحشه وجود دارد به خوشی و مهربانی رفع شود.

۷-دوفصل آخر این کتاب به روش های زیبا ساختن ظاهر زن و مرد برای یافتن بهترین همسر و هم چنین انواع روش های درمانی برای کسانی که قوه شهوت ضعیفی دارند.

منابع :

۱-The Kama Sutra ,Vatsyayana ,Independent Publishing Platform 1990

۲-The Art Of Kama Sutra ,Douglas Mannering ,Brideman Art Library,Parragon 1994

۳-Kama Sutra :The Arts Of love, ZekHalu ,Thorsons 1992