انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کارگاه های انسان شناسی و فرهنگ : انسان شناسی طرح، رنگ و گرافیک

هدف از این کارگاه به ارائه چشم اندازی از مباحث انسان شناسی در رابطه با مفاهیم رنگ ( در معنای محلی و جهانشمول آن)، طراحی در قالب های سنتی و مدرن و نیز گرافیک به مثابه تالیفی فرهنگی اختصاص دارد. در این کارگاه تلاش می شود مخاطبان با تاثیر متقابلی که فرهنگ ها با موضوع رنگ و طراحی دارند، آشنا شوند.

معاونت آموزشی و پژوهشی خانه هنرمندان و سایت “انسان شناسی و فرهنگ” برگزار می کنند:

 

کارگاه انسان شناسی طراحی، رنگ و گرافیک

 

مدرس: آقای دکتر ناصر فکوهی، ۲۵ و ۲۶ اردی بهشت ماه

پنج شنبه و جمعه – ساعت ۱۱ صبح تا ۸ شب، خانه هنرمندان ایران، سالن استاد امیرخانی

 

 

هدف از این کارگاه به ارائه چشم اندازی از مباحث انسان شناسی در رابطه با مفاهیم رنگ ( در معنای محلی و جهانشمول آن)، طراحی در قالب های سنتی و مدرن و نیز گرافیک به مثابه تالیفی فرهنگی اختصاص دارد. در این کارگاه تلاش می شود مخاطبان با تاثیر متقابلی که فرهنگ ها با موضوع رنگ و طراحی دارند، آشنا شوند. موضوع هایی چون درک از مفاهیم رنگ و طراحی و کاربردهای آن در چشم اندازهای تاریخی و جوامع باستانی و پیرامونی و به ویژه در جهان امروز از مسائل دیگری است که در این کارگاه به آنها پرداخته می شود.

مخاطبان می توانند طیف گسترده ای از دانشجویان تا علاقمندان حرفه ای باشند که با مشارکت خود بر غنای مباحث بیافزایند و به ویژه امکان همکاری های آتی بین رشته ای را فراهم کنند. شرکت کنندکان در کارگاه افزون بر دریافت گواهی نامه از خانه هنرمندان و سایت “انسان شناسی و فرهنگ”، می توانند وارد تعامل با سایت “انسان شناسی و فرهنگ” شده و تجربه خود را در کارگاه با مشارکت در یک تجربه نوشتاری و تحلیلی در سایت ادامه دهند و همچنین آن را در قالب نشست های تخصصی مشترک با سایت “انسان شناسی و فرهنگ” و معاونت آموزشی و پژوهشی خانه هنرمندان در خانه هنرمندان ارائه دهند.

 

کارگاه در دو روز، در ۱۶ ساعت و ۸ جلسه ارائه می شود که شرح آن در زیر ارائه می شود:

 

جلسه اول: آشنایی با رویکرد های انسان شناسی فرهنگی، انسان شناسی تصویری و انسان شناسی هنر با تاکید بر مفهوم طراحی و رنگ

جلسه دوم: مفهوم جهانشمول، مفاهیم محلی و مفاهیم قراردادی رنگ و طراحی

جلسه سوم: تحول پیشا تاریخ و تاریخی مفهوم رنگ و طراحی

جلسه چهارم: هویت و مباحث مربوط به آن

جلسه پنجم: زبان و بیان متن – زبان و بیان طرح و رنگ

جلسه ششم: رنگ، طرح، گرافیک و نظام سیاسی

جلسه هفتم: رنگ، طرح و نظام های مناسکی / اعتقادی

جلسه هشتم: رنگ، طرح و بازار هنر

نتیجه گیری: چشم اندازهای طراحی و رنگ در جهان پس از انقلاب اطلاعاتی

 

شماره تماس برای پیش ثبت نام :۸۸۳۱۰۴۶۳

از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

مهلت ثبت نام: تا چهارشنبه ۲۴ اردی بهشت ماه

 

پرونده ی «ناصر فکوهی» در انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/node/9132