انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کارت پستال های صد ساله(۵)

ساز بالافون، یکی از سازهای آفریقایی با آوایی بسیار خاص است که ریشه از کشور مالی گرفته و در آنجا جایگاه ویژه‌ای در میان قوم ماندینگو دارد. این زیلوفون از ورقه های چوبی تراشیده شده به سمت بالا تشکیل شده که زیر آنها، کدو تنبلی قرار داده شدهو مثل جعبه هایی صدا را پژواک می دهند. ساز بالافون به صورت تک نوازی، گروهی یا همراهی کننده، ساز بسیار محبوبی در سراسر آفریقای غربی است…

۷مارس

اگر تحصیل‌ نکرده‌ای، سفر کن(ضرب المثل آفریقایی)

موسیقی دانان ماندینگوی (mandingu)مالی، [ساز] بالافون می نوازند.

ساز بالافون، یکی از سازهای آفریقایی با آوایی بسیار خاص است که ریشه از کشور مالی گرفته و در آنجا جایگاه ویژه‌ای در میان قوم ماندینگو دارد. این زیلوفون از ورقه های چوبی تراشیده شده به سمت بالا تشکیل شده که زیر آنها، کدو تنبلی قرار داده شدهو مثل جعبه هایی صدا را پژواک می دهند. ساز بالافون به صورت تک نوازی، گروهی یا همراهی کننده، ساز بسیار محبوبی در سراسر آفریقای غربی است.

توضیح مترجم:

ماندینگو، نام قومی در آفریقای غربی و زبانی به همین نام است.

بالافون نام سازی است از دسته سازهای زایلوفن که شبیه بلز است و به وسیله مضراب یا دست نواخته می شود. زیلوفون به گروهی از سازهای کوبه ای گفته می شود و معنای آن در زبان یونانی «آوای چوبی» است. این ساز دارای قطعه‌هایی چوبی با طول‌های مختلف است که نت‌های گوناگون را اجرا می‌کنند.

۸ مارس

کسی نمی تواند ارزن های خود را با یک موز رسیده آسیاب کند. (ضرب المثل مردمی )

موسوهای تومبوکتوی مالی گندم ها را آسیاب می کنند.
در بامبارا، زبان رایج ۸۰ درصد مردم مالی، موسو (moussos)است که یعنی «زنان». پس از فصل درو، غلات را در در یک جا جمع می کنند، زنان آنها را آسیاب کرده آرد به دست بیاورند، و سپس بناب بر نیازهای هر کسی توزیع می کنند. جامعه آفریقایی بر اساس روابط جماعتی، همیستگی و توزیع اموال میان همه سازماندهی می شود. یک روحیه خیال انگیز…

۹ مارس

هر قدر یک تهمت مشکل تر باورکردنی باشد، ابلهان بهتر حفظش می کنند. (کاسیمیر دلاوینی (casimir Delavigne)- شاعر فرانسوی (۱۸۴۳-۱۷۹۳))

بومیان بوبوس بورکینو فاسو

بوبوها سنتا کشاورز هستند و نام خود بوبوس دیولاسو را به دومین شهر بورکینافاسو (شهر باستانی ولتای علیا)داده اند. روستاهای بوبوس براساس تبارهای خانوادگی سازمان یافته اند شورایی از ریش سپیدان مدیریتشان را به دست دارد. بوبوسی ها مفهوم رئیس را به آنها خطرناک است ، نمی پذیرند.

۱۰ مارس

کسی که یک نفر را می کشد، قاتل است، کسی که میلیون ها نفر را می کشد یک فاتح است و کسی که همه را می کشد یک یزدان است(جان روستن نویسنده فرانسوی (۱۹۷۷-۱۸۹۴))

بریدن چوب آکاژوی آفریقایی، غنا

پرتغالی ها نخستین نمایندگی های تجاری خود را در سواحل غنا بنا نهادند. نام باستانی این سرزمین ها، ساحل طلا (Cote d’Or )بود، که تداعی کننده معادن زیادی بود که مهاجران اروپایی از آنها بهره برداری می کردند. قبل از آن ها، آشانتی ها() نیز از این طلاها برای ساختن جواهراتی پرشکوه بهره می بردند. باز هم در غنا بود که تجارت برده آغاز شدو دو قرن تداوم یافت.

۱۱ مارس

هنگامی که چیزی نمی دانی و پیش می روی، فراموش نکن که هرگز نمی رسی.(ضرب المثل توگویی)

فورگرون، سرزمین توگوی باستانی (میانه توگو و غنا)

قبل از صنعتی شدن، ابزار استاندارد با کیفیت بالا، فراهم نبود. فورگرون در کارگاهش ابزارآلات روزمره را می ساخت. ابزاری که در کار کشاورزی لازم بود. با تخصصی شدن کارها، تکه های ملتهب را در آتش سوزان شکل می دادند: میانه چکش و سندان، بیل ها، چاقوها، سلاح ها و دیگر اشیا برای بقای جماعت شکل می-گیرند.

منبع:

Le Monde il y a 100 ans, 365 jours a travers la terre. Anne Crestani. Editeur: Geste. 2007

برای دیدن کارت پستال ها به بخش گالری در انتهای همین صفحه مراجعه کنید.

بخش های پیشین:

کارت پستال های صد ساله (۱)

کارت پستال های صد ساله (۲)

کارت پستال های صد ساله (۳)

کارت پستال های صد ساله(۴)

 

7 مارس
8 مارس
9 مارس
10 مارس
11 مارس