انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کارت پستال های صد ساله(۴)

گریو ها، سابق بر این به رئیس ها نزدیک بودند، زیرا آنها نشانه ای از پیام آوری محسوب می شدند. احترام و توجه درازمدت جامعه آفریقا به آنان باعث شده تا موسیقی تاریخ را روایت کنند زیرا آنان گواه و امانتدار و انتقال دهنده خاطرات از نسلی به نسل بعدی هستند. گریو ها با قدرت شان بیان کننده صریح تفکر مردم و نیز منتقدان قدرت های حاکم هستند…


بزرگی قایق مانع واژگونی آن نمی شود. ضرب­المثل مالیایی

ماهیگری در دریا، گینه شمالی

در گینه، مالی و نیجریه، پهنه های آبی پر از ماهی گران­بها هستند و گاهی حتی مقدس نیز پنداشته می­شوند. مردم بی اجازه ماهیگیری نمی کنند. آنجا ماهیگیری امری مورد انتظار، جمعی و آیینی است. روز موعود، مارابو [کاهن آقریقایی] آفریقایی برای باقی ماندن ماهی ها در دریا دعاهایی می خواند، سپس شروع کار را با نشانه هایی اعلم می کند. آنگاه مردان و پسران جوان با ابزاهایشان به صید معجزه آسایی از ماهی ها می روند. ——————————————–

«تا وقتی تکه ای چوب درون آب باقی بماند، به یک تمساح تبدیل نمی شود » ضرب المثل بامبارایی

مسجد سرزمین بامبارایی، آفریقای غربی فرانسوی

اسلام دین اصلی مالی، سرزمین بامبارایی زبان هاست. هر روستا برای خود مسجدی دارد. معروف ترین آن ها در روستای جنت [بهشت] ساخته شده و می تواند پذیرای هزاران مؤمن باشد! [این مسجد] به طور کامل با گل درست شده و گچ بری شده و پایدار مانده و هر ساله کل جماعت برگزارکننده آیین ها که همه ساکنان آن جا هستند در آن حضور می یابند.

——————————————-

در آفریقا هر پیری که می میرد، کتاب خانه ای است که می سوزد.

آمادو همپتبا، نویسنده مالیایی (۱۹۹۱- ۱۹۰۱)

گریوهای غرب آفریقا می رقصند.

گریو ها، سابق بر این به رئیس ها نزدیک بودند، زیرا آنها نشانه ای از پیام آوری محسوب می شدند. احترام و توجه درازمدت جامعه آفریقا به آنان باعث شده تا موسیقی تاریخ را روایت کنند زیرا آنان گواه و امانتدار و انتقال دهنده خاطرات از نسلی به نسل بعدی هستند. گریو ها با قدرت شان بیان کننده صریح تفکر مردم و نیز منتقدان قدرت های حاکم هستند.

توضیح مترجم:

گریو ها (Griots )، به موسیقی نوازان و داستان سراهای حرفه ای آفریقای غربی (به ویژه مالی) گفته می شود که در موسیقی چیزی بیش از آن هستند یعنی راوی تاریخ، فلسفه، اساطیر، آداب و رسوم و سنن مردم می شوند و حتی در درمان بیماری های روانی و جسمی مردم فعالیت می کنند. موسیقی اصل محوری و مرکز فعالیت های یک گریو است.

——————————————-

برای دیدن کارت پستال ها روی فایل ضمیمه کلیک کنید. ۲۹۵۸۵

منبع:
Le Monde il y a 100 ans, 365 jours a travers la terre. Anne Crestani. Editeur: Geste. 2007

کارت پستال های صد ساله (۱): مدرسه ابتدایی بومی

کارت پستال های صد ساله (۲): مأموریت آفریقایی:مراقبت از بیماران در مزرعه موز

کارت پستال های صد ساله (۳): خانه‌سازی با گِل- سیرالئون