انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

چرا سیاهان خوب می پرند؟ یک نمونه تحلیل اجتماعی و فرهنگی در ورزش

کواکلی وی ابتدا توضیح می دهد که سیاه پوستان مخصوصا در ایالات متحده، در برخی ورزش ها کاملا سرآمد شده اندو تقریبا ورزش هایی مثل بسکتبال، دو، پرش و.. را عرصه تکتازی خود کرده اند!بلافاصله او فرضیه هایی را مطرح می کند که علت را در ساختمان ژنتیکی نژاد سیاه می جویند اما می گوید که به هرحال چنین ژنی وجود ندارد یا تا به حال کشف نشده است!

کواکلی در کتاب «ورزش در جامعه؛ مباحثه ها و مجادله ها» بخشی را به بررسی رابطه نژاد و قومیت اختصاص داده است و تاکید کرده برخی اقوام، نژادها و ملل در برخی ورزش ها موفقیت هایی جاودانی دارند که گویا در پوست و خون آن مردم نهادینه شده است.

برای خواندن این مطلب در زیر کلیک کنید:

 

 

 

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۱۹۲۷۵.doc 34.5 KB