انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

چاپ ویژه‌نامه انسان‌شناسی شهر تهران / نشریه پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران

چاپ ویژه‌نامه انسان‌شناسی شهر تهران/ نشریه پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران

نشریه علمی _ پژوهشی پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران در ۱۲ شماره متوالی خود (پاییز و زمستان ۱۳۹۴) اقدام به چاپ ویژه‌نامه‌ای با موضوع انسان‌شناسی شهر تهران کرده است. نشریه برای دست‌یابی به هدف خود یعنی انتشار مقاله‌هایی برگرفته از پژوهش‌های میدانی بر روی مسائل فرهنگی معاصر ایران در همکاری مشترک با سازمان مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران این ویژه‌نامه را منتشر کرده است.

بررسی مسائل شهر تهران با رویکرد فرهنگی و با تمرکز بر روی مطالعه‌های میدانی عمیق و خاص در محورهایی مانند هویت، تاریخ، محله‌، قومیت، اقتصاد و … دستاورد انتشار این شماره بوده است.

فهرست مقاله‌ها

حق به شهر؛ شهر موجود و شهر مطلوب آنچه هست و آنچه باید باشد

سید محسن حبیبی/ مریم امیری

اوقات فراغت شهر تهران: همگرایی و واگرایی در فرایند پرسه‌زنی مطالعه موردی شهرک قدس (غرب)

ناصر فکوهی/ علی‌رضا امیری

معناسازی برای خانه؛ زندگی روزمره تهران در فیلم‌های سینمایی

مریم ارمغان

اعتیاد و زوال زندگی: انسان¬شناسی رنج برای لب خط تهران

اصغر ایزدی جیران

مترو و زندگی روزمره (مطالعه موردی شهر تهران)

ستار پروین/ عبدالحسین کلانتری/ علی‌رضا مرادی

تأثیر فناوری حمل¬ونقل شهری بر شکل و فعالیت¬ در بافت¬های تاریخی با تأکید بر پیاده-مداری (نمونه موردی: منطقه ۱۲ شهرداری تهران)

مهرنوش حسن¬زاده/ حسین سلطان¬زاده/ منوچهر طبیبیان

زیست مجردانه در تهران مطالعه‌ای به روش نظریه‌ مبنایی

سید حسن حسینی/ مارال لطیفی

محله‌های فرودست شهری و حق به شهر: مورد پژوهی محله خاک سفید شهر تهران

مهرداد جواهری‌پور

سفره‌های نذری در تهران: عاملیت زنانه در جماعت آیینی

جبار رحمانی/ یاسمن فرحزاد

ویژگی‌ها و کارکردهای انجمن‌های زادگاهی شهر تهران

ولی‌اله رستمعلی زاده

مطالعه فرهنگ شهروندی در مدیریت شهری تهران

ملیحه شیانی/ محمد علی محمدی

توسعۀ مشارکتی محلۀ فرحزاد تهران به عنوان تفرجگاه و مقصد گردشگری: بستر و موانع

پویا علاءالدینی/ آمنه میرزایی

مطالعه انسان‌شناختی بحران‌های اقتصاد سنتی در گذار به موقعیت جدید (مطالعه موردی بازار سنتی تهران)

روح‌اله نصرتی

تاب‌آوری و طراحی الگوی واکنش‌های روانی – اجتماعی بعد از وقوع زلزله تهران

امیر عسکری

باستان¬شناسی نظام صنعتی؛ رویکردی در تبیین تأثیر متقابل انسان و صنعت در شهر (مطالعه موردی؛ کارخانه سیمان ری در شهر تهران)

محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار/ اشکان پوریان اولی/ محمد مرتضایی

 

آدرس نشریه

Ijar.ut.ac.ir