انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ انسان‌شناسی و فرهنگ

نخستین پنجشنبه پرسش و پاسخ انسان‌شناسی و فرهنگ روز سوم تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ (به وقت تهران) به صورت آزمایشی برگزار خواهد شد. موضوع برنامه این نشست «مهاجرت: رفتن یا ماندن؟» است.

شما می‌توانید سوالات خود را از هم اکنون به آدرس زیر ایمیل کنید یا با حضور در این برنامه اینستاگرامی از طریق باکس پرسش‌ها طرح کنید.

ایمیل برای طرح پرسش: zohreh.dodangeh[@]gmail.com

اینستاگرام انسان‌شناسی و فرهنگ