انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسۀ چهاردهم: فیلم مستند، مواجهۀ خلاق و روایی با امر واقع

دشمن عمدۀ مستندساز، عادت انفعالی و غیرانتقادی و پذیرفتن سطح ظاهری زندگی در مواجهۀ او با امر واقع است.
فیلمسازی مستند تمرینی برای زندگی آگاهانه است. مواجهۀ خلاق مستندساز با امر واقع، تلاش برای دستیابی به واقعیتی فراتر از دست مایۀ ضبط و ثبت شده است. شکل بخشی روایتی است که تماشاگر را از سطح به عمق و به کشف و‌ کنش بکشاند. مستند خوب عواطف ما را برمی‌انگیزد، تفکرات و احساسات ما را بیدار می‌کند و ما را به قضاوت وامی‌دارد.
فیلمساز مستند در مواجهۀ با امر واقع، به روایتی سازمان یافته و پرکشش، شخصیت‌هایی جذاب، و زاویۀ دیدی منسجم و نظام‌یافته نیاز دارد. عناصری که برای هر روایتی ضروری ا‌ست.

📍روز ۸ مهرماه ساعت ۱۵ به وقت تهران، در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام انسانشناسی و فرهنگ با حضور مهرداد اسکویی

❓این برنامه صرفا بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد. پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید، یا در طول برنامه در بخش سوالات لایو قرار دهید.

✉️zohreh.dodangeh@gmail.com