انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسه سیزدهم: باستان‌شناسی فقر، شاخص‌های مادی و ملموس

باستان‌شناسی با مطالعه و خوانش مواد فرهنگی به‌جامانده از زندگی روزمره گروه‌های مختلف اجتماعی به تصویری دقیق از شیوه‌های معیشتی و زیست مردمان گوناگون می‌رسد. فارغ از زمان و مکانی که سوژه‌ها در آن زندگی می‌کنند، باستان‌شناسی این امکان را دارد که با بررسی زباله‌، غذای مصرفی و بقایای مکان زندگی الگوهای زندگی طبقات مختلف اقتصادی و اجتماعی را بازسازی کند. مقایسه پژوهش‌های باستان‌شناختی و سایر پژوهش‌های کیفی نشان می‌دهد که عموما مطالعه مواد فرهنگی اطلاعات دقیق‌تر و سانسورنشده‌تری نسبت به مصاحبه یا مشاهده زندگی افراد در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد. از این رو، امروزه باستان‌شناسی به مثابه روشی برای عینی‌سازی وضعیتهای گوناگون زندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در بحث پیش‌رو، ما قصد داریم، نخست به این بپردازیم که چرا باید از باستان‌شناسی در شناخت فقر استفاده کرد و همچنین چگونه می‌توان از این روش استفاده کرد.

پنجشنبه اول مهرماه ساعت ۱۵ به وقت تهران، در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام انسانشناسی و فرهنگ با حضور لیلا پاپلی یزدی و عمران گاراژیان

این برنامه صرفا بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد. پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید، یا در طول برنامه در بخش سوالات لایو قرار دهید.

✉️zohreh.dodangeh@gmail.com

آدرس کانال اینستاگرام انسانشناسی و فرهنگ
Anthropology_iran