انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسه سوم: رابطه علوم اجتماعی و هنر

سومین پنجشنبه پرسش و پاسخ انسان‌شناسی و فرهنگ روز پنجشنبه هفدهم تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ (به وقت تهران) برگزار خواهد شد.

موضوع برنامه این نشست «رابطه علوم اجتماعی و هنر» است.

شما می‌توانید سوالات خود را از هم اکنون به آدرس زیر ایمیل کنید یا با حضور در این برنامه اینستاگرامی از طریق باکس پرسش‌ها طرح کنید.

ایمیل برای طرح پرسش:

Zohreh.Dodangeh[@]Gmail.Com

اینستاگرام انسان‌شناسی و فرهنگ