انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسه دهم: جایگاه ویراستار در نشر امروز ایران

ویراستار در نشر امروز ایران چهره‌ای چندگانه دارد:‌ از ویراستاری که کاری نمی‌کند و نامش در شناسنامۀ کتاب می‌آید تا ویراستاری که فقط خطاهای تایپی و یکدست‌کردن رسم‌الخط و بعضی مشکلات زبانی را اصلاح می‌کند. ویراستارانی هم هستند که متن ترجمه را جمله به جمله با متن اصلی مقابله می‌کنند یا با دانش خود به متنِ تألیفی اعتبار بیش‌تری می‌بخشند و به‌اصطلاح متن را مدیریت می‌کنند. در این گفت‌وگو، مباحثی مطرح خواهد شد از جمله اخلاق ویراستاری،‌ مشکلات ویراستاران با ناشران و پدیدآورندگان، آموزش‌پذیر بودن ویرایش، ویراستار و ناویراستار.

این برنامه با مشارکت موسسۀ انسان‌شناسی و فرهنگ و انجمن صنفی ویراستاران برگزار خواهد شد و در این گفت‌وگو مهناز مقدسی و هومن عباسپور، اعضای هیئت‌مدیرۀ انجمن صنفی ویراستاران شرکت خواهند کرد.

روز ۱۱ شهریورماه ساعت ۱۵ به وقت تهران، در صفحۀ رسمی اینستاگرام انسانشناسی و فرهنگ

این برنامه صرفاً بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد. پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید.

✉️zohreh.dodangeh@gmail.com

آدرس کانال اینستاگرام انسان‌شناسی و فرهنگ
Anthropology_iran