انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسۀ چهل و چهارم: نظام دانش در عصر دیجیتال

جلسه چهل و چهارم مؤسسهٔ انسان شناسی و فرهنگ دربارۀ کتاب «وضعیت دیجیتال و نظام دانش» برگزار خواهد شد. در این جلسه آقای حامد طاهری کیا (عضو هیئت علمی موسسۀ مظالعات فرهنگی و اجتماعی) نویسندۀ کتاب، به پرسش‌های مخاطبان پاسخ خواهد داد.
دربارۀ کتاب وضعیت دیجیتال و نظام دانش به قلم حامد طاهری کیا
جهان مدرن را می‌توان به وسیلۀ مطالعۀ شیوه‌هایی که سیاست‌ها، فرهنگ‌ها و اقتصادها به یکدیگر پیوند خوردند بررسی کرد. پس از دوران نوزایی و گذار از قرون تاریک وسطی، بشر در برابر جهان هستی ایستاد و دربارۀ خودش و نیروهای شکل‌دهندۀ آن پرسش کرد. عصر روشنگری را باید دورۀ جستجو و تلاش برای روشن کردن وضعیت تاریخی شیوه‌های پیوند خوردن نیروهای جهان هستی به یکدیگر دانست. از این رو هر موقعیت مدرنی ناگزیر است تا دربارۀ شیوه‌های تاریخی پیوند خوردن نیروهای جهان هستی و جهان اجتماعی بپرسد و پیرامون آن نوآوری کند و این نظام دانش مدرن را شکل می‌دهد. بدین ترتیب عصر و وضعیت دیجیتال دوره‌ای تازه از تاریخ مدرن است که حقیقت و نظام دانش دچار تحول شده است. زیرا نیروی غیرانسانی ماشین دیجیتال، زبان الگوریتم، هوش مصنوعی، نرم‌افزارها و اپلیکیشین‌ها آنچنان وضعیت پیوند نیروهای شکل‌دهندۀ جهان را تغییر داده‌اند که نیاز است دربارۀ ایدۀ مدرنیته و نظام دانش بازاندیشی کرد. بنابراین هدف اصلی کتاب بازخوانی وضعیت مدرن برای رسیدن به تبیین وضعیت دیجیتال و طرح کردن نظام دانش است.
مقالات حامد طاهری کیا
http://ensani.ir/fa/article/author/149677

زمان: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۵ به وقت تهران، در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام انسان‌شناسی و فرهنگ

❓این برنامه بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد. پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید، یا در طول برنامه در بخش سوالات لایو قرار دهید.

✉️zohreh.dodangeh@gmail.com
آدرس صفحۀ رسمی انسان شناسی و فرهنگ در اینستاگرام
Anthropology_iran