انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسۀ چهلم: باستان‌شناسی در ایران

جلسه چهلم مؤسسهٔ انسان شناسی و فرهنگ با موضوع « باستان شناسی در بافت اجتماعی- سیاسی جامعه ایران برگزار خواهد شد. در این نشست عمران گاراژیان (پژوهشگر علوم انسانی – اجتماعی و باستان شناس) به پرسش های مخاطبان پاسخ خواهد داد.
دربارۀ نشست:
باستان شناسی پدیده‌ای مدرن است و پس از شکل‌گیری در جوامع مدرن، وارد ایران و بقیۀ جهان شد. باستان‌شناسی در بافت اجتماعی – سیاسی جامعۀ ایران در زمان معاصر، همانند جوامع دیگر، سرگذشت خاص خود را یافت. موضوعاتی که در این گفت‌و‌گو مدنظر هستند، شامل این موارد است: زمینهٔ اجتماعی- سیاسی که باستان شناسی وارد ایران شد، نسبت آن با حاکمیت ها و مردم، تفکیک یا تلفیق آن با علوم دیگر، مرزها و مبناهای باستان‌شناسی در جامعه ایران، ارتباط باستان‌شناسی با جامعه در حال مدرن شدن ایران، باستان‌شناسی و ناسیونالیسم، باستان‌شناسی و میراث فرهنگی، باستان شناسی و انسان‌شناسی، باستان شناسی و بازتاب های آن در جامعه ایران طی حدود یکصد و پنجاه سال گذشته، باستان شناسی و باستان‌شناسان.
برای آگاهی بیشتر دربارۀ موضوع این گفت‌وگو، پیشنهاد می‌کنیم که به صفحۀ آکادمیای عمران گاراژیان مراجعه کنید و با مقالات و آثار او آشنا شوید.

زمان: ۲۲ اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران، در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام انسان‌شناسی و فرهنگ

❓این برنامه بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد. پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید، یا در طول برنامه در بخش سوالات لایو قرار دهید.

✉️zohreh.dodangeh@gmail.com
آدرس صفحۀ رسمی انسان شناسی و فرهنگ در اینستاگرام
Anthropology_iran