انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسۀ پنجاه و یکم: فرهنگ ایران: از زبان‌های باستانی تا زبان‌های مدرن

جلسه پنجاه و یکم مؤسسهٔ انسان شناسی و فرهنگ درباره « فرهنگ ایران: از زبان‌های باستانی تا زبان‌های مدرن» برگزار خواهد شد. در این جلسه خانم دکتر کلاریس هرن اشمیت (باستان‌شناس، زبان‌شناس و انسان‌شناس، پژوهشگر مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه،  عضو استاد آزمایشگاه انسان‌شناسی اجتماعی کلژ دوفرانس و عضو شورایعالی انسان‌شناسی و فرهنگ) حضور خواهند داشت.

درباره جلسه:
خانم کلاریس هرن‌اشمیت، پژوهشگر تاریخ، باستان‌شناس، زبان‌شناس، انسان‌شناس و استاد مرکز ملی پژوهش‌های فرانسه عضو استاد آزمایشگاه انسان‌شناسی اجتماعی کلژ دو فرانس است. تخصص وی اشکال نوشتار‌ها و زبان‌های باستانی ایران، به ویژه دوران هخامنشی است و کتاب‌های متعددی در این حوزه نوشته است.

او در این کتاب‌ها پیوند میان اشکال نوشتار باستانی با اشکال نوشتار مدرن و فناوری‌های جدید تحلیل کرده است.
در این جلسه که به صورت مستقیم از پاریس، به زبان فرانسه و با شرکت و ترجمه هم‌زمان ناصر فکوهی، مدیر موسسه، برگذار می‌شود، خانم هرن‌اشمیت درباره چگونگی و سیر شکل‌گیری زبان های باستانی در فرهنگ متکثر ایران باستان و تحول آن تا ایران امروز سخن خواهد گفت و به پرسش‌های مخاطبان برنامه پاسخ خواهد داد.
ایران کشوری با ده‌ها زبان باستانی و صدها گویش است که اغلب آنها تا امروز ادامه یافته‌اند و هسته‌های فرهنگ قدرتمند ایران هستند. زبان فارسی کنونی در حقیقت زبانی میانجی و مرکزی است که همه مردم ایران را به یکدیگر پیوند می‌دهد و قدرت خود را تا حد زیادی از مجموعه این زبان‌ها و فرهنگ‌های متعدد می‌گیرد.
زمان: جمعه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ به وقت تهران، در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام انسان‌شناسی و فرهنگ

❓این برنامه بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد. پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید، یا در طول برنامه در بخش سوالات لایو قرار دهید.

✉️zohreh.dodangeh@gmail.com
آدرس صفحۀ رسمی انسان شناسی و فرهنگ در اینستاگرام
Anthropology_iran