انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پنجره های پرسه زن- گزارش تصویری (۱)

خیابان استقلال (İstiklâl Caddesi) استانبول، معروف‌ترین خیابان این کلان‌شهر اروپایی- آسیایی ۱۸ میلیونی است. این خیابان سه کیلومتری تقریباً در هیچ ساعتی از شبانه‌روز خالی از جمعیت نیست و افراد زیادی اعم از توریست‌ها و ترکیه‌ای‌ها در ۲۴ ساعت شبانه‌روز در آن قدم می‌زنند. به چهره‌ها و لباس‌ها و آرایش‌ها که نگاه کنی افراد را از همه جای دنیا می‌بینی که به دیدن این خیابان آمده‌اند. به تعبیری شاید مفهوم پرسه‌زنی در… شهرهای مدرن را بتوان در استقلال بیش از هر جای دیگر درک کرد، زیرا جمعیتی که این خیابان را زنده نگه می‌دارند و هیاهوی حیات‌بخشی به آن می‌دهند، هیچ ساعتی نمی‌گذرد که آن را تنها بگذارند. به همین دلیل مفهوم واقعی پرسه‌زنی در این خیابان متبلور می‌شود.

این عکس‌ها از خیابان‌های منتهی به استقلال گرفته‌شده و به همین دلیل حضور پرسه‌زنان در آن کم است. این عکس‌ها از نگاه پرسه‌زنان، خیابان را نمی‌بینند، بلکه برعکس از دریچه‌ی استقلال به بیرون نگاه می‌کنند؛ یعنی از پنجره‌‌ها. پنجره در معماری نگاهی توأمان از زیباشناسی و کارکرد را دارد. پمنجره نمای ساختمان را زیبا می‌کند و خود کارکرد ارتباط‌بخشی بیرون و درون را دارد. پنجره‌ها در این خیابان زیادند و غوغا می‌کنند و بیش از هر شی معمارانه خودنمایی دارند. تنوع زیادی نیز دارند و حتی در یک ساختمان ممکن است چند مدل پنجره وجود داشته باشد.

برای دیدن گزارش تصویری کلیک کنید.

۲۵۴۷۰

ایمیل نویسنده:

fsayyarpour@gmail.com