انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پزشکی شدن مادرانگی و رحم اجاره ای

گزارش درسی

بررسی وضعیت پزشکی شدن مادرانگی به دلیل ناباروری ، بسیاری از زوج ها را در سراسر جهان رنج می دهد. پزشکان در کشورهای مختلف در تلاش برای درمان ناباروری هستند.روش های مختلف درمان ناباروری توانسته بسیاری را صاحب فرزند یا امیدوار به آینده در انتظار نگه دارد.یکی از روش ها ” رحم اجاره ای ” است که این روش ابعاد مثبت و منفی را در پی داشته است. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی ـ تحلیلی تلقی می‌شود.

 

برای مطالعه این گزارش در زیر کلیک کنید:

 

 

 

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۱۶۱۲۳.DOC 553 KB