انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پروژه عکاسی نمایشگاه صنایع دستی یزد

پروژه عکاسی نمایشگاه صنایع دستی یزد

انسان شناسی شهری

استاد:دکتر ناصر فکوهی

دانشجو:فاطمه حیدرنیا

فایل ورد جهت مشاهده و مطالعه تمامی عکس ها: sanaye-dasti