انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پرونده اینترنتی قومیّت و ناسیونالیسم قومی

در قرن بیستم و در نتیجه رشد دانش اجتماعی و تحول مفاهیم این حوزه، واژه قوم به یکی از واژهای اساسی در علوم اجتماعی تبدیل شد و صاحب نظران این حوزه در صدد تعریف آن برآمدند. مثلا ماکس وبر درباره گروه‌های قومی معتقد است که این گروه‌های انسانی دارای باوری ذهنی به اجداد مشترک هستند. واژه گروه قومی در ادبیات انسان شناسی معمولا به جمعیتی اطلاق می شود که دارای خود مختاری زیادی در باز تولید زیستی خود باشد، ارزش های بنیادی فرهنگی ویژه‌ای داشته باشد و در درون اشک?%A’ل فرهنگی با وحدت آشکاری گرد هم آمده باشند که آنها را از دیگران تفکیک کند».

در طول دو سده اخیر بحث دولت-ملت باعث نزاع های جدی در بین اقوام مختلف شده است و امروزه اساساً بخشی از هویت کنشگران اجتماعی برگرفته از هویت ملی و قومی آن‌ها می‌باشد. با توجه به آن که هویت‌های قومی و هویت ملی لزوماً همواره در یک مسیر مشترک نیستند امروزه شیوه تعیین هویت بخشی نیز یکی از مسائل عمده اجتماعی است و تحقیقات مختلفی در زمینه قومیت و ناسیونالیسم قومی صورت گرفته است که بخش‌های اینترنتی آن در این پرونده بیان می‌شود.
مطالب فارسی

۱. قومیت و باروری: تحلیل رفتار باروری گروه‏های قومی در ایران

۲. همسازی و تعارض در هویت و قومیت

۳. نظریه های فرهنگ و قومیت

۴. زمینه های مطالعاتی خاص انسان شناسی: مطالعه قومیت، گروه های اقلیت و هویت

۵. انسان شناسی قومیت در شهر (هویت سیستانی های مقیم تهران)

۶. قومیت و قدرت در ایران

۷. تقویت قومیت های ایرانی به مثابه ابزار وحدت ملی

۸. جهانی شدن و قومیت

۹. ״هویت ایرانی״ در گذر از ״قومیت״ به ״ملیت״

۱۰. اقوام ایرانی و قومیّت در کتاب های درسی مقطع ابتدائی دوره پهلوی اول

۱۱. هویت محلی(جهانی، محلی و بازگشت به قومیت)

۱۲. هویت قومی، هویت ملی و درگیری های گروهی

۱۳. مادرانگی پسا مدرن و قومیت: گفتمان مادری در ادبیات آمریکا، اواخر قرن بیستم

۱۴. لیبرالیسم و قومیت

۱۵. خشونت، مکان و تعلق‌های هویتی، قومیتی درمیان دو نسل از مهاجرین افغان

۱۶. اقلیت های دینی و هویت ملی در گفتگو با ناصر فکوهی

۱۷. ضرورت مطالعات قوم شناسی در ایران: گفتگو با ناصر فکوهی

۱۸. نگرشی نو بر تکثر فرهنگی: شهروندی و مباحث تنوع قومی در آمستردام

۱۹. رویکرد انسان شناسی به وحدت زبانی قومی و تکثر گرایی آن

۲۰. جایگاه توسعه ایی فرهنگ های قومی – جماعتی در پهنه جغرافیایی ایران

۲۱. گفتگو با اُلِگ کوزنتسف انسان شناس روس۲۲. قومیت گرایی در آذربایجان ، ماهیت و عملکرد

۲۳. آسیب شناسی تأثیر قومیت گرایی بر امنیت ملی

۲۴. تبیین منازعات قومی بر اساس تئوری‌های مداخله

۲۵. آیا قوم گرایی تهدید است؟

۲۶. قومیت و ابعاد آن در ایران

۲۷. مدل مطالعه قومیت و گروههای قوی : بر اساس مطالعه موردی منطقه سیستان و بلوچستان

۲۸. قومیت نابرابری آموزشی وتحولات جمعیتی

۲۹. قومیت چیست؟…۳۰. آموزش چند فرهنگی، رویکردی به سوی وحدت و تعامل اقوام از رهگذر آموزش

۳۱. آموزش زبان مادری و بحران هویت قومی نوجوانان و جوانان

۳۲. ارزش های دینی، ملی و قومیت

۳۳. اینترنت و هویت قومی (مطالعه موردی اقوام ساکن در شهر تهران)

۳۴. بررسی اصل برابری ارزشی قومیت ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳۵. بررسی اهمیت و جایگاه اقوام ایرانی در بیانات مقام معظم رهبری (مدظله)

۳۶. بررسی تأثیر جهانی شدن بر هویت قومی کردهای ایران مطالعه موردی جوانان شهر سنندج

۳۷. بررسی تأثیر قومیت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آشوری دبیرستان ارومیه

۳۸. بررسی تأثیر قومیت بر توسعه و عدم توسعه یافتگی (طوایف در شهرستان دلفان استان لرستان)

۳۹. بررسی تفاوت تعصبات قومیتی و نژادی دانشجویان بر اساس گرایشات مذهبی و زبانی

۴۰. بررسی تفاوت های قومیتی در احساس ناامنی (مورد مطالعه: قومیت های شهر یاسوج)

۴۱. بررسی رابطه بین همگرایی اقوام (آذری و کرد) و امنیت پایدار در استان آذربایجان غربی

۴۲. رابطه سبک های هویت یابی و هویت قومی در دانشجویان گروه های قومی ترکمن، کرد و مازنی

۴۳. بررسی رابطه قومیت با نگرش به مشارکت سیاسی در شهر نقده

۴۴. بررسی رابطه ی بین هویت قومی و توسعه ی اجتماعی در ایران

۴۵. بررسی عناصر مؤثر در بروز بحران ها و پرخاشگری های قومی از چشم انداز روانشناسی

۴۶. بررسی عوامل بالقوه چالشهای قوم گرایی بر امنیت ملی

۴۷. رابطه سبک های هویت یابی و هویت قومی در دانشجویان گروه های قومی ترکمن، کرد و مازنی

۴۸. بررسی رابطه قومیت با نگرش به مشارکت سیاسی در شهر نقده

۴۹. بررسی رابطه ی بین هویت قومی و توسعه ی اجتماعی در ایران

۵۰. بررسی عناصر مؤثر در بروز بحران ها و پرخاشگری های قومی از چشم انداز روانشناسی

۵۱. بررسی عوامل بالقوه چالشهای قوم گرایی بر امنیت ملی

۵۲. بررسی عوامل بالقوه چالشهای قوم گرایی بر امنیت ملی

۵۳. بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان اقلیت های قومی دانشگاه تهران)

۵۴. بررسی مسئله قومیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۵۵. بررسی مقایسه ای ابعاد هویت قومی، ملی و جهانی دانشجویان قومیت های مختلف دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۵۶. بررسی میزان رابطه بین هویت ملی و هویت قومی در دانشگاه (نمونه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تکاب)

۵۷. بررسی میزان هویت ملی در میان اقوام ایرانی: مطالعه کردها و ترک های آذری

۵۸. بررسی نقش ناسیونالیسم قومی در امنیت ملی جامعه

۵۹. بررسی نقش نیروهای بین المللی در قومیت گرایی در ایران

۶۰. تأثیر جهانی شدن بر همگرایی و واگرایی در هویت ملی و ه ویت قومی مطالعه موردی ایران (بین سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶

۶۱. تبیین جایگاه هویت قومی در کتاب درسی تعلیمات اجتماعی دوره های ابتدایی و راهنمایی

۶۲. تبیین شاخص های متفاوت وقوع منازعات قومی از نگاه رهیافت اقتصاد سیاسی

۶۳. تحلیل بحران هویت قومی در ایران در بستر جهانی شدن با رویکرد علم پایداری

۶۴. تحلیل قومیت بمثابه فرصت در ایران؛ از منظر امنیت پایدار

۶۵. تعیین ابعاد هویت ملی- قومیتی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۶۶. تعیین رابطه بین میزان استفاده از رسانه ها و شکل گیری هویت قومی شهروندان تبریز در سال ۱۳۹۰

۶۷. تقویت احساس عزت نفس همگانی جمعی (غرور ملی) مؤلفه ای تأثیر گذار در سیاست های مدیریت تنوع قومی

۶۸. تنوع قومی در شهرها و کلانشهرها، فرصت یا چالش؟ (در راستای توسعه پایدار شهری)

۶۹. تنوع قومی: فرصت یا تهدید؟

۷۰. چالش های هویت ملی و هویت قومی در عصر جهانی شدن

۷۱. رسانه ها، اقوام و هویت

۷۲. رویکرد نظام جمهور اسلامی به مدیریت تنوع قومی

۷۳. سیاست های مدیریت تنوع قومی

۷۴. علل توسعه نیافتگی بیرجند و رابطه آن با قومیت و مذهب

۷۵. فدرالیسم ، راه حل بحران مدیریت در کشورهای چند قومی

۷۶. فراتحلیل پژوهش های انجام شده در خصوص نقش عوامل مؤثر بر بسیج همگرایانه اقوام

۷۷. فرهنگ و قومیت در اندیشه و مبانی فکری خبرگان قانون اساسی

۷۸. قومیت های ایران و امنیت ملی

۷۹. کنکاشی در هویت ملی و هویت قومی در عصر جهانی شدن

۸۰. مدرنیته و هویت قومی- فرهنگی در کردستان (تحلیل جامعه شناختی اثرگذاری عناصر مدرن بر نحوه نگرش به نمادهای هویت قومی- فرهنگی به شیوه نظریه زمینه ای)

۸۱. مصرف رسانه ای و هویت قومی و ملی

۸۲. مطالعه تعامل اجتماعی براساس قوم مداری در بین اقوام مختلف آذربایجان غربی

۸۳. مطالعه میزان رابطه بین دو هویت جمعی ملی و قومی در بین جوانان آذری زبان ارومیه

۸۴. نقش برنامه درسی ملی در تقویت فرهنگ ملی و قومی

۸۵. نقش تنوع قومی در توسعه گردشگری ایران

۸۶. نقش رشد هویت قومی چندگانه در رفتار شهروندی سازمانی معلمان

۸۷. نگاهی تئوریک به سیر روایی سوژه بودگی قومی

۸۸. واکاوی نقش مؤثر قومیت گرایی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۹. هویت ملی و قومی در عصر جهانی شدن

۹۰. هویت ملی و قومی، میراث هنرایران در عصر جهانی شدن

۹۱. قومیت و سیاست

۹۲. جغرافیای سیاسی قومی ایران

۹۳. تفاوت نژاد و قومیت

۹۴. قومیت و ساختار قدرت سیاسی در افغانستان

۹۵. سیاست، قومیت و راه دشوار دموکراسی در افغانستان

۹۶. زبان معیار قومیت نیست

۹۷. قومیت و ملیت در اندیشه دولت آبادی

۹۸. قومیت د‌ر ایران یک امتیاز محسوب می شود‌

۹۹. قومیت و سیاست در افغانستان

۱۰۰. قومیّت

۱۰۱. تفاوت قومیت ها و لهجه ها موجب اختلاف نیست و نباید باشد

۱۰۲. دیدگاه رهبری درباره قومیت‌های ایرانی

۱۰۳. قومیت و قومیت گرایی در کشورهای جهان سوم

۱۰۴. قومیت ها دلیل ماندگاری ایران

۱۰۵. قوم تات : مدرنیته و امکان ابداع قومیت

۱۰۶. ناسیونالیسم ایرانی و «مسالۀ ملیت‌ها» در ایران

کل پرونده را از این جا می توانید دانلود کنید:

ghomiat1