انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پاریس روزنه هایی پراکنده به هزار توی یک شهر (۶): جغرافیای شهر

بعد از مروری اجمالی بر تاریخچه شهر پاریس خوب است برای تکمیل مقدمه ای بر اتنولوژی آن، اندکی به جغرافیای این شهر بپردازیم. این شهر از نظر تقسیمات جغرافیایی در استان ایل دو فرانس، در محل برخورد سه رود سن، مارن و اواز قرار گرفته و پرجمعیت ترین شهر کشور فرانسه را تشکیل می دهد. جمعیت خود شهر مرکزی پاریس در سال ۲۰۱۰ بر اساس گزارش های مرکز آمار فرانسه معادل ۲.۲ میلیون نفر، جمعیت شهر و حومه نزدیک آن بر همین اساس معادل ۱۲.۲ میلیون نفر در همین سال بوده است. منطقه پاریس و حومه آن بطور کلی در اروپا، یکی از پرجمعیت ترین و متراکم ترین مناطق شهری را تشکیل می دهند. تراکم فعلی جمعیتی شهر پاریس معادل ۲۱۳۴۷ نفر در کیلومتر مربع می باشد.

برای مطالعه کل مطلب در زیر کلیک کنید :

۲۶۸۷۹