انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ویژه نامه «گذری بر تاریخ و فرهنگ افق‌های دور»

انسان شناسی و فرهنگ، شماره اول از سال سوم نشریه انسان و فرهنگ را با عنوان ویژه نامه «گذری بر تاریخ و فرهنگ افق‌های دور» را منتشر می‌کند. این ویژه نامه که درباره فرهنگ بومیان قاره امریکای شمالی است، با سردبیری دکتر محسن حافظیان و ویراستاری علمی خانم خدیجه نادری بنی تقدیم حضور علاقه مندان این حوزه مطالعاتی می‌شود. در ادامه سخن سردبیر ویژه نامه و فهرست آن آورده شده است

فایل اصلی ویژه نامه -در قالب پی دی اف و در شش بخش -در انتهای مطلب آورده شده است

 

یادداشت سردبیر

در جستجوی شناخت دیگران، به پرسش از زمان-جای خود راه می¬بریم و رهرو این راه که باشیم با هر گام زدنی روزنی می¬کنیم در پردۀ تیرۀ پنداری که بر خود تنیده¬ایم و راه را بر دیدار از جان و جهانمان گشوده¬تر می¬کنیم که به فرمودۀ مولانا

دوزخست آن خانه کان بی روزن است

اصل دین ای بنده روزن کردن است

چند سال پیش، بخت یاری کرد و در کنار گروهی از پژوهشگران دانشگاه مونترال مجال خجسته¬ای برای شناخت زبان مردمان اینوویت، چونان بخشی از ملل نخستین کناره¬های اقیانوس منجمد شمالی، یافتم. این دوران آشنایی با این مردمان و زبان و فرهنگشان همان روزنه¬ای بود که تجلی «خلاف آمدِ عادت» از بُوِش مردمانی را نشان می¬داد که همگی ما با آن سخت بیگانه بوده¬ایم.

در همان گیر و دار آشنایی با ایشان و زبانشان، به این فکر بودم که مجموعه¬ای در شناساندن این مردمان به زبان مادری¬ام فراهم کنم چرا که شناخت چندانی از آنان، نسبت به دیگر مردمان افق¬های نزدیک، نداشته¬ایم. اما این کار بدون شناختن و شناساندن متن تاریخی و اجتماعی این مردمان در کنار دیگر ملل نخستین سرزمینی که با مرزهای سیاسی اش امروزه کانادا نامیده می شود، ممکن نبود. نتیجۀ این گسترده کردن حوزۀ بررسیها لاجرم از ژرفای آشنایی با زبان و فرهنگ گروهی ویژه، اینوویت¬ها، کاست و نتیجه همان شد که همۀ این مجموعه «گذری» باشد بر آن افق¬های دور.

البته و صد البته در این مورد، به مانند موارد پرشمار همسانش، نقص اصلی این است که بیشترینۀ واکاوی ها و بررسیها به دست و نگاه مهمانان ناخوانده ای نوشته شده است که سده هایی پیشتر از اروپا به سوی این سرزمینها سرازیر شده اند و در آن ماندگار شده اند. ظاهرا هم گزیر و گریزی از این معضل، فعلا، در پیش رو نداریم.

این کار گروهی با همکاری پی‌گیر و داوطلبانۀ همگی دوستان فرهیخته¬ام که در کار ترجمۀ متون پیشنهادی سنگ تمام گذاشتند، و شکیبایی و دقت و همدلی ویراستار مجموعه خانم خدیجه نادری¬بنی و تشویق و پشتیبانی دوست بزرگوارم دکتر ناصر فکوهی، آغاز شد و در قالب متونی که اکنون در پیش رو دارید به انجام رسید. از همگی این دوستان صمیمانه سپاسگزارم و آرزوی آن دارم که گام و اندیشه¬شان بر صراط خدمت به فرهنگ استوار بماناد.

محسن حافظیان

۱ مرداد ۱۳۹۵ /۲۲ ژوئیه ۲۰۱۶، مونترال

 

فهرست:

یادداشت مدیر انسان‌شناسی و فرهنگ/دکتر ناصر فکوهی

یادداشت سردبیر/دکتر محسن حافظیان

یادداشت ویراستار/خدیجه نادری‌بِنی

۱. بومیان و مدارس شبانه‌روزی/گزارش کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا/ بیتا یعقوبی

۲. استعمار اروپایی و بومیان/گزارش موسسۀ زبان‌های رسمی و دوزبانه (ILOB)/ شیوا قربانیان

۳. اعتیاد به الکل در میان بومیان از دیدگاه پزشکی/ معصومه خطیبی‌بایگی

۴. بافت اجتماعی فرهنگی اسطوره¬ها و آیین‌های مونتانی/ دکتر هادی دولت‌آبادی

۵. نکاتی چند دربارۀ مسایل مربوط به بومیان آمریکای شمالی/ سعیده بوغیری

۶. مسایل مربوط به تاریخ بازنمود اینوویت¬ها، حکایت نخستین کاوشگران در آثار سینمایی/گزارش مجلۀ بین¬المللی مطالعات کانادا/ سعیده بوغیری

۷. مدارس شبانه‌روزی در شمال وشمالگان/گزارش کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا/ آریا نوری، فرزانه یاوریان¬منفرد، سروش قرایی

۸. مفاهیم و مصداق‎های معنویت در میان سرخ‌پوستان آمریکا/گزارش ژاندارمری سلطنتی کانادا/ مجتبی ترکاشوند

۹. تاریخچۀ آموزش در کانادا/برگرفته از دانش¬نامۀ کانادا/ رقیه ایزدی‌کاهکشی

۱۰. نخستین اقوام و زبان‌ها/ گزارش موسسۀ زبان‌های رسمی و دوزبانه (ILOB)/ فاطمه زرع¬کار۱۳

۱۱. اینوویت¬های استان کِبِک/ خدیجه نادری¬بِنی

۱۲. درهم آمیختن ریاضیات و فرهنگ‌های بومی/ آذر اصغریان¬دهکردی

۱۳. ریاضیات، زبان و فرهنگ در میان اینوویت¬ها/ سعیده بوغیری

۱۴. خبرها و گزارش¬های حقوقی/ حسین منصوری

کتابنامه

در زیر فایل ویژه نامه ابتدا به صورت کامل (با حجم کم) و سپس در فایل های جداگانه در دسترس است

AHorizon-Kam-LAST-25-2-17 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

۱

۲

۳

۴

۵

۶