انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ویژه نامه نوروز۹۸ و سیزدهمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ

ویژه نامه نوروز۹۸ و سیزدهمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ

ویژه نامه نوروزی و سیزدهمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ، در بیش از ۳۵۰ صفحه رنگی با مقالات و بهاریه هایی از دوستان و اعضای برجسته، پیشکسوت و اندیشمند این موسسه منتشر خواهد شد. از جمله نویسندگان این شماره می توان به محمد حسین باجلان فرخی، محمد رضا اصلانی، هوشنگ اعلم، علی اکبری، محمد تهامی نژاد، همایون امامی، عاطفه اولیایی، ناتالی چوبینه، بهروز دارش، رضا دبیری نژاد، زهره روحی، خسرو سینایی، گیزلا سینایی، مینو سلیمی، ‌ندا عابد، ناصر عظیمی. بهروز غریب پور، حسن غفاری، مهرداد اسکویی، فرهاد ورهرام، سودابه فضایلی، لیلی فرهاد پور، رضا منصوری، حسین سلطانزاده، بهار مختاریان، مهناز مقدسی،‌مرتضی منادی، ناصر فکوهی، جبار رحمانی، فاطمه سیار پور، زهره دودانگه، مهسا شیخان، مهدی یسری، نگار شیخان، ملیحه درگاهی، زینب لطفعلیخانی، بهاره خیرخواه، معراج شریفی، یوسف سرافراز، امیر نریمانی و ده ها تن دیگر از دوستان ما اشاره کرد. این ویژه نامه به سردبیری نگار شیخان با طرح جلدی از معراج شریفی با نقاشی زنده یاد فریده لاشایی بزودی منتشر و در وبگاه انسان شناسی و فرهنگ در دسترسی آزاد همه علاقمندان خواهد بود.