انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ویژه‌نامه مصطفی فرزانه

ویژه‌نامه مصطفی فرزانه در آبان ۱۳۹۹ و با یادداشت‌هایی از محمدرضا اصلانی، محمد تهامی نژاد، همایون امامی، سعید عقیلی و رضا حائری منتشر شد. علاوه بر این، گفتگوی رضا حائری با م. فرزانه و گزارش هژیر داریوش از نمایش فیلم «مینیاتورهای ایرانی» در جشنواره ونیز در این ویژه‌نامه آمده است.

این ویژه نامه توسط پدیدآورندگان آن برای انتشار مجدد در اختیار انسان‌شناسی و فرهنگ قرار گرفته است.

 

متن کامل این ویژه‌نامه را از لینک زیر دانلود کنید:

ویژه‌نامه مصطفی فرزانه