انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

واژگان تخصصی دریدا

مقدمه
در مراجعه و مطالعۀ کتب مربوط به دریدا، دائماً احساس می‌کردم که ایکاش کتابی وجود داشت که تمام اصطلاحات و واژگان تخصصی این حیطه را پوشش می‌داد؛ چیزی شبیه دیکشنری، و نه توضیح واژگان که برخی از اساتید، به تهیۀ آن مبادرت ورزیده‌اند. لذا بر آن شدم که خود دست‌به‌کار شده و آن را تهیه نمایم.
در اینجا سعی کرده‌ام تا تقریباً تمام واژگانی را که در مطالعۀ دریدا به کار می‌آید را بیاورم. این مطلب چه دربارۀ واژگان تخصصی فلسفه‌های مرتبط با دریدا و چه دربارۀ واژگان مختلف مورد استفاده در آن (انگلیسی، آلمانی، فرانسه، لاتین، و یونانی) صدق می‌کند. همچنین هرجا ممکن بوده است، ریشه‌شناسی یا ساختارشناسی واژۀ مورد نظر را نیز ارائه داده‌ام تا کتاب مفیدتر باشد. نیز در مواردی که واژۀ فرانسوی و انگلیسیِ یک کلمه، بسیار مشابه یکدیگر بوده است، سعی کرده‌ام تا معادل انگلیسی را نیز برای اطلاعات بیشتر خواننده بیاورم.
از آنجا که همگان می‌دانند، آقای دکتر ضیمران اگر نگوئیم تنها استاد برتر در زمینۀ دریدا، اما یکی از بهترین‌ها در این عرصه هستند، پس یکی از منابع اصلی من در گردآوری لغات تخصصی دریدا، کتاب ایشان با عنوان «ژاک دریدا و متافیزیک حضور» بوده است. لازم به ذکر است که این لغات را تا جائی که ممکن بوده، با دیکشنری‌های لاتین، فرانسه، و انگلیسی تطابق داده‌ام، اما مواردی هم هست که در دیکشنری‌های فوق نیافتم و لغت و ترجمۀ ارائه‌شدۀ آن، صرفاً و عیناً، نقل از کتاب مذکور است.
ضمن خضوع و خشوع به درگاه پروردگار متعال، لازم است از آقای دکتر ضیمران و آقای دکتر صادق رشیدی، که بنوعی باعث نوشتن این کتاب شدند، و نیز نشر بسیار محترم علم تشکر و قدردانی نمایم.
همچنین و مثل همیشه، قدردانی و سپاس بیکران خود را نسبت به خانوادۀ بسیار عزیزم که همواره همراه و مایۀ دلگرمی من بوده‌اند، ابراز می‌دارم.

وازه نامه در فایل پیوست:

file 1