انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

همایش «بازنمایی ایران و ایرانیان در سفرنامه‌ها»

همایش «بازنمایی ایران و ایرانیان در سفرنامه‌ها» به همت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، کتابخانه و موزه ملی ملک و گروه اخلاق انجمن جامعه‌شناسی ایران، سه‌شنبه ۱۱ خرداد برپا می‌شود. کنکاش در سفرنامه‌ها به عنوان یکی از منابع مکمل تاریخ اجتماعی ایران و رسیدن به درکی مشترک از فرصت‌ها و چالش‌های موجود در راه استفاده از این دست روایات ـ که انعکاس فهم بیگانگان از ایران قلمداد می‌شوند ـ موضوعی است که جامعه‌شناسان و تاریخ‌دانان را در همایش «بازنمایی ایران و ایرانیان در سفرنامه‌ها» گرد هم می‌آورد. در این همایش محسن جعفری مذهب، محمدرضا جوادی یگانه، جبار رحمانی، سعیده زادقناد، زاگرس زند و رضا مختاری اصفهانی پیرامون «مستندسازی سفرنامه‌ها بر مبنای منابع تاریخی»، «ایرانیان از منظر بیگانگانی که در ایران مسئولیت داشته‌اند»، «در باب فهم سفرنامه‌ها: از حقیقت گویی تا غرض‌ورزی»، «حیرت ایرانی؛ خودباختگی یا شوک فرهنگی»، «بازنمایی ایران باستان در نوشته‌های یونیان و رومیان» و «هنر ایرانی در سفرنامه‌ها» سخن خواهند گفت.

همایش مذکور در صدد است تا با به اشتراک گذاشتن آرا و دیدگاه‌های متنوع سفرنامه‌پژوهان ایرانی، از سویی به خلقیات ایرانیان و نیز بسط یافتن برخی کلید واژه‌ها و کلیشه‌ها در ادبیات این حوزه بپردازد و از سوی دیگر، اعتباری‌سنجی این دست از متون را در مطالعات تاریخی تعقیب کند، علاوه بر این‌که پیگیری روند مستندسازی سفرنامه بر اساس سایر منابع تاریخی موجود نیز، از دیگر محورهایی است، که این همایش در پی بررسی و واکاوی آن است.

همایش «بازنمایی ایران و ایرانیان در سفرنامه‌ها»، سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ از ساعت ۱۴ الی ۱۸ در محل کتابخانه و موزه ملک ـ واقع در خیابان امام خمینی (ره)،‌ سر در باغ ملی، خیابان ملل متحد، در دو پنل برگزار می‌شود و در پایان آن نیز، فرصت تعامل میان سخنرانان و حاضرین، از طریق پرسش و پاسخ فراهم خواهد بود.

شرکت در این همایش برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.