انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نهمین پنجشنبه‌ پرسش و پاسخ: طالبان در قدرت و آینده خاورمیانه

 

روز پنجشنبه‌ ۴ شهریورماه ساعت ۱۵ به وقت تهران، در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام انسانشناسی و فرهنگ با حضور ناصر فکوهی

این برنامه صرفا بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد.

پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید، یا در طول برنامه در بخش سوالات لایو قرار دهید.

zohreh.dodangeh@gmail.com

آدرس کانال اینستاگرام انسانشناسی و فرهنگ
Anthropology_iran