انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نهمین نشست «شنبه‌های سینما و فرهنگ»: نمایش فیلم «میدان های کشتار» اثر رولاند جافه/ با سخنرانی و تحلیل دکتر ناصر فکوهی/ ۱۸ آذر

نهمین نشست «شنبه‌های سینما و فرهنگ»: نمایش فیلم «میدان های کشتار» اثر رولاند جافه/ با سخنرانی و تحلیل دکتر ناصر فکوهی/ ۱۸ آذر

انسان‌شناسی و فرهنگ، نهمین نشست از برنامه جدید خود را با عنوان «شنبه‌های سینما و فرهنگ» با همکاری موسسه پلک تهران و موسسه بهاران برگزار می کند؛ این برنامه روز شنبه ۱۸ آذر۱۳۹۶، در محل موسسه بهاران در میدان فاطمی از ساعت ۵ و نیم تا ساعت ۸ و نیم ارائه خواهد شد. در این برنامه، فیلم «میدان های کشتار» اثر رولاند جافه به نمایش درخواهد آمد. پس از آن «دکتر ناصر فکوهی» درباره فیلم سخنرانی خواهد کرد و در انتها به پرسش ها پاسخ داده می شود.

خمرهای سرخ یک گروه مسلحانه از پارتیزان های زیر رهبری پول پوت بودند که در بحبوحه حنگ‌های آسیای جنوب شرقی بین ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹، کشور کامبوج را در دست گرفتند. این گروه بلافاصله شهر پنوم پن را تخلیه کردند و تمام جمعیت شهرهای کامبوج را به اردوگاه های کار اجباری منتقل کردند زیرا بر آن بودند که شهرها مرکز فساد و نفوذ امپریالیسم و سرمایه داری است. خمرهای سرخ به شدت ضد روشنفکر و ضد روش های دموکراتیک حکومتی بودند و در دوره آنها ترور گسترده ای بر کامبوج حاکم شد نزدیک به ۲ میلیون از جمعیت این کشور در دوره خمرهای سرخ به قتل رسیدند که بنابر برآوردها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دادند. خمرهای سرخ سرانجام زیر فشار های بین المللی و دخالت نظامی کشور ویتنام سقوط کردند. این فیلم داستانی واقعی بر اساس سرنوشت یک خبرنگار کامبوجی است که اسیر خمرهای سرخ شد اما سرانجام توانست بگریزد.

برای تهیه بلیط با شماره تلفن های درج شده در پوستر تماس بگیرید.

لینک تیوال:https://www.tiwall.com/cinematheque/saturfields