انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نقش انسان‌شناسی طراحی در شکل‌گیری فرهنگ مادی (۳)

 

فرهنگ “نقش مهمی در زمینه طراحی ایفا می کند ، و” طراحی بین فرهنگی “یک نقطه کلیدی ارزیابی طراحی  در آینده خواهد بود. هرچه در دنیای مدرن امروزی  بر ارتباطات میان فرهنگی در کنار  طراحی توجه کنیم محصول نه تنها از دید تجاری و اقتصادی،  بلکه در دید تعاملی نیز موفق تر عمل خواهد کرد. چرا که نیاز های فرهنگی  ریشه در ناخودآگاه جمعی افراد دارند و  وجهی انکار ناپذیر در شکل دهی به هویت او دارند.

طراحی فرهنگی محصول، فرآیندی برای بازنگری در ویژگی های فرهنگی محصول  است به نحوی که ابتدا  به تعریف و طراحی مجدد محصول که متناسب با جامعه باشد منجر شود و قادر باشد به بکارگیری توام فرهنگ و زیبایی شناسی، نظر کاربر را  جلب کند. استفاده از ویژگی های فرهنگی به عنوان یک  ارزش افزوده نه تنها به رشد اقتصادی کمک می کند  بلکه باعث ارتقا فرهنگی و بومی سازی در بازار جهانی  می شود. بنابراین ، چگونگی انتقال ویژگی های فرهنگی به یک محصول از این نظر کاملا توجیه پذیر خواهد بود(۱).

طراحی فرهنگی محصول ، با به کارگیری  رویکردهای سناریو  محور و داستان گویی طراحی می شود . در این فرآیند، چهار مرحله برای طراحی یک محصول فرهنگی استفاده می شود: (۲)

 • بررسی (تنظیم سناریو)
 • تعامل (تعریف داستان)
 • توسعه (نوشتن اسکریپت)
 • اجرا(طراحی محصول)

توضیح مراحل

 • تحقیق / تنظیم سناریو: اولین قدم یافتن ویژگیهای اصلی فرهنگی از شی اصلی و تنظیم سناریویی متناسب با سه سطح است: سطح “ملموس” بیرونی ، سطح “رفتاری” میانی ، “غیر ملموس” درونی. براساس ویژگی های فرهنگی ، این سناریو باید عوامل کلی مانند مسائل اقتصادی ، فرهنگ اجتماعی و عوامل فناورانه را در نظر بگیرد. این مرحله به منظور تعیین ویژگی های اصلی فرهنگی برای نمایش در محصول ، به تجزیه و تحلیل ویژگی های فرهنگی می پردازد(۳).
 • تعامل / تعریف یک داستان: بر اساس سناریوی قبلی ، این مرحله بر مشاهده ای مبتنی بر کاربر برای کشف محیط فرهنگی اجتماعی متمرکز است تا محصول را با معنای فرهنگی و سبک مشتق شده از شی تطابق دهد و خصیصه اصلی فرهنگی را  تعریف کند. بنابراین ، وجه  تعاملاتی در این مرحله مورد بررسی قرار می گیرد که شامل: تعامل ما بین کاربران و طراحان ، و درک نیاز کاربر و محیط فرهنگی است. بنابراین رویکردی کاربر محور برای توصیف نیاز کاربر و ویژگی های محصول در قالب تعریف داستان استفاده می شود.
 • توسعه / نوشتن اسکریپت: در این مرحله هدف توسعه ی مفاهیم و تحقق ابعاد طراحانه است به نحوی که طرح ایده در متن منجر به فرم تصویری که از سناریو و داستان مشتق شده است بشود. در طی این روند ، ممکن است تغییراتی در سناریو و داستان رخ دهد تا مفاهیم فرهنگی در محصول به نحوی منطقی بروز یابند. این فرایند دلیل نیاز کاربر را روشن  می کند و طراحی محصول را برای تأمین نیاز کاربران در کنار مفهوم فرهنگی پیشنهادی  میسر می کند (۴).
 • اجرا/ طراحی محصول: در این مرحله ، تمام ویژگی های فرهنگی باید در یک جدول ماتریسی مستند سازی شود تا طراحان ویژگی های فرهنگی را در روند طراحی بررسی کنند. علاوه بر این ، طراح باید شاخصه ها و کارکرد محصول ، معنای محصول و ظاهر محصول را ارزیابی کند. طراح ممکن است بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ، در نمونه اولیه تغییراتی ایجاد کند و نمونه اولیه را پروتوتایپ کند ویا ارزیابی های بیشتری را انجام دهد.

 

 

متاسفانه رویکرد های نوین چندانی برای هدایت و راهنمایی طراحان جهت لحاظ  نوآوری در محتوای فرهنگی وجود ندارد و بیشتر این  رویکرد ها فراتر از جلوه های سطحی در فرآیند طراحی پیش نرفته اند .با در نظر گرفتن سبک های زندگی مدرن ، روشهای نوظهوری لازم است که تواما مسیر فرهنگی و نیاز مدرن را همسو با یکدیگر پیش ببرند.

 

منابع

 1. HSU CH, FAN CH, LIN JY, LIN R. An investigation on consumer cognition of cultural design products. Bulletin of Japanese Society for the Science of Design. 2014 Jan 31;60(5):5_39-48.
 2. Lin R, Sun MX, Chang YP, Chan YC, Hsieh YC, Huang YC. Designing “culture” into modern product: a case study of cultural product design. InInternational conference on usability and internationalization 2007 Jul 22 (pp. 146-153). Springer, Berlin, Heidelberg.
 3. Lin RT. Transforming Taiwan aboriginal cultural features into modern product design: A case study of a cross-cultural product design model. International Journal of Design. 2007 Aug 1;1(2).
 4. Laland KN, Odling-Smee J, Feldman MW. Niche construction, biological evolution, and cultural change. Behavioral and brain sciences. 2000 Feb;23(1):131-46.