انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نقشه های دایاسپورای شیعیان (۱)

 

شیعیان یکی از پراکنده ترین مذاهب حال حاضر جهان هستند. این پراکندگی از سابقه تاریخی بسیار زیادی برخوردار است و شامل کشورهائی است که شیعیان از دوره های اولیه پیدایش خود در آن حضور داشته اند و نیز شامل جماعت های شیعی می گردد که در قرن اخیر در اقصی نقاط عالم پدید آمده اند. پراکنده شیعیان هم از نظر تاریخی و هم از نظر دلالت های فرهنگی و سیاسی آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

خاورمیانه مهد تشیع و سرزمینی است که کشورهای موجود در آن از سال های اولیه پیدایش اسلام شاهد شمار زیادی در شیعیان در خود بوده اند. درصد بالائی از جمعیت خاورمیانه را شیعیان تشکیل می دهند و شیعیان در اکثر این کشورها به عنوان نیروهائی تاثیر گذار حضور دارند.
یکی از شیوه هائی که می توان به وسیله آن درکی واقع گرایانه از حضور شیعیان داشت، استفاده از نقشه هائی است که پراکندگی شیعیان را نشان می دهد. یکی از این نقشه ها همراه با ترجمه فارسی در اینجا نمایش داده شده است.

منابع برای مطالعه بیشتر :

توال، فرنسوا، ژئوپولیتیک شیعه، ترجمه کتایون باصر، تهران، باصر، ۱۳۸۲
فولر، گراهام ای؛ متحده، رحیم، شیعیان عرب: مسلمانان فراموش شده، قم ، شیعه شناسی، ۱۳۸۴، ۵۱۷ ص

منبع نقشه :
http://en.wikipedia.org/wiki/File:ShiaCrescet.jpg