انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نظریه ­پردازان مطرح در حوزه انسان‌شناسی شناختی

مقدمه

در این قسمت نظریه‌پردازان و بنیان‌گذاران مطرح در حوزه انسان‌شناسی شناختی معرفی شده‌اند. روال کار برآن است که در هر مدخل مختصری از سیر زندگی علمی و تحصیلی نظریه‌پرداز آمده است، و در ادامه نظریه‌های مطرح و مشارکتی که اندیشمند مورد نظر در پیشرفت انسان‌شناسی شناختی به‌عنوان یک رشته علمی داشته توضیح داده‌ شده است و در نهایت کتاب‌ها و آثار مطرح وی معرفی شده‌اند.

 

در مورد روند انتخاب اندیشمندان اساساً از کتاب سیری در تکوین انسان‌شناسی شناختی(۱۹۹۵) نوشته روی دندراده استفاده شده است. این کتاب از آنجا که به اذعان بسیاری از اندیشمندان حوزه، به‌طور جامعی تکوین انسان‌شناسی شناختی را مورد بررسی قرار داده است، به معرفی چهره‌های پیشرو، و آثاری که در شکل‌گیری این حوزه از علم تاثیرگذار بوده‌اند پرداخته است. از این رو به پیروی از این کتاب اندیشمندان به‌ترتیب تقدم و تاخری که در حضور در عرضه این علم داشته‌اند در این مجال معرفی شده‌اند. همچنین تنی چند از چهره‌های پیشرو که جزء شارحان نظریات مطرح در انسان‌شناسی شناختی نیز هستند در پایان کار به‌طور مختصر توضیح داده شده‌اند.

 

نظریه پردازان به ترتیب فهرست زیر در فایل پیوست معرفی شده و مروری اجمالی بر روی کارها و فعالیتهای شان ارائه شده است:

وارد هانت گودیناف

راجر مارتین کیسینگ

آنتونی اف. سی. والاس

روی گودوین دندراده

ای. کیمبال رامنی

فلوید گلن لونزبری

موریس بلوک

آنا ویرزبیکا

نوآمی کویین

هارولد س. کونکلین

فایل پیوست:______