انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نشست یکشنبه مورخ ۳ آذر ۹۸ تشکیل نمی‌شود

همراهان گرامی انسان‌شناسی و فرهنگ

با عرض معذرت از عدم تشکیل نشست یکشنبه هفته قبل، به دلیل برودت هوا و ایجاد مشکل حمل و نقل و ترافیک در کلان‎‌شهر تهران، به اطلاع‌تان می‌رسانیم، نشست فردا یکشنبه مورخ سوم آذر ۱۳۹۸ به دلیل قطع بودن اینترنت و عدم اطلاع‌رسانی کافی به مخاطبان، تشکیل نمی‌شود.

نشست‌های یکشنبه‌های بعدی در صورت عدم قطع اینترنت طبق روال تشکیل و از طریق وبسایت، ایمیل و شبکه‌های اجتماعی به اطلاع می‌رسد.