انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

منشور توانمند سازی مدرسه محور (متمم)

روابط عمومی

این سند استخراج شده از دومین کنفرانس ملی «توسعه و عدالت آموزشی» است که در دانشگاه تهران در ۷ و ۸ آذر ۱۳۹۴ برگزار شد. موسسه انسان شناسی و فرهنگ از طریق مشارکت مدیریت خود در این پروژه سهیم بود و از این رو سند نهایی در اینجا به صورت دو فایل پی دی اف در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

۳۱۸۲۵-۴

۳۱۸۲۵-۴_۰