انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب پنج حسرت در مصاف با مرگ

ویر، برونی (۱۳۹۴). پنج حسرت زندگی (درس هایی که موجب تغییر هشیارانه زندگی تان می شود)، برگردان: مینا اعظامی، تهران: انتشارات فراروان، ۳۴۲ صفحه
نویسنده این کتاب «برونی ویر» است. او با شغل پرستاری در یکی از بیمارستان‌های استرالیا که ویژه نگهداری از بیماران در شرف مرگ است، بر اساس گفته‌های بیماران در آخرین لحظات عمر، عمده‌ترین موارد پشیمانی و حسرت آنان را جمع آوری و دسته‌بندی کرده است.
در دورانی که برونی از افراد در آستانه مرگ مراقبت می کرد او مهمترین حسرت ها و پشیمانی هایی را که آن ها از زندگی خود برایش تعریف کرده بودند، در شبکه اجتماعی انعکاس داد. آن نوشته ها با نام پنج حسرت افراد در آستانه مرگ، سرو صدای بسیاری به راه انداخت و طی یک سال بیش از سه میلیون نفر در سراسر جهان از آن بازدید کردند. سپس او با توجه به درخواست های بسیار، داستان شخصی اش را به صورت کتاب حاضر در آورده است.
«برونی ویر» در کتاب خود اشاره می‌کند که اکثر افراد در لحظاتی که در انتظار مرگ هستند، دید بسیار دقیق و روشنی راجع به زندگی خود و زندگی به‌ طور کلی پیدا می‌کنند و کسانی که هنوز عمری برای آنها باقی مانده با توجه به این مطالب شاید بتوانند از تجارب دیگران بیاموزند.
در کتاب حاضر نویسنده که اوقات چشمگیری را کنار بیمارانی گذرانده که در چند قدمی آن دیار بوده اند، در گفت و گوهای متعدد با آن ها درس هایی آموخته است. او از حسرت ها و پشیمانی های این افراد در آستانه مرگ، به تفضیل در کتاب سخن گفته است. اما در کنار این مطالب، ریز نکته هایی نیز در لابه لای شرح این مطالب بیان شده که  قابل تعمق است.
عناوین اصلی این کتاب همان پنج حسرتی است که نویسنده در این اثر به آن ها پرداخته است: «حسرت نخست؛ ای کاش شهامت داشتم مطابق میل خودم زندگی می­کردم» ، «حسرت دوم؛ ای کاش این همه کار نکرده بودم»، «سومین حسرت؛ ای کاش شهامت ابراز احساساتم را داشتم»، «حسرت چهارم؛  ای کاش با دوستانم در ارتباط بودم»، «حسرت پنجم؛ ای کاش به خودم اجازه می­دادم شادتر باشم».