انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب زندگی نئاندرتال ها از آغاز تا انقراض

کتاب” زندگی نئاندرتال ها از آغاز تا انقراض” در بر دارنده دوران زندگی این گونه انسانی می باشد این کتاب در چهار فصل نگارش شده است:

فصل اول :نگاهی تاریخی به اجداد انسان.

فصل دوم:مفهوم شناسی نئاندرتال ها.

فصل سوم:زندگی اجتماعی نئاندرتال ها.

فصل چهارم:دلایل انقراض نئاندرتال ها

مولف در پیش گفتار آورده است: در عرصه زندگی بشر، هزاران سوال بی پاسخ رخ نمایی می کند که نویسنده قصد دارد در این نوشتار به موضوع انسان نئاندرتال بپردازد. موجودی ماقبل تاریخی که منقرض شده و از بین رفته است، انسانی که دیگر وجود ندارد تا حقایق زندگی او را بیابیم و می بایست تنها به اکتشافات و احیاناً کشفیات اجساد باقی مانده از آن اکتفاء نمود امری که پژوهش و تحقیق را در این باره با مشکل مواجهه می سازد عدم منابع کافی در خصوص زندگی انسان نئاندرتال خود سبب چالش مطالعاتی در این حوزه شده است اما نویسنده با توجه به کاستی های مطالعاتی به تحلیل هر چند مختصر در رابطه با زندگی این گونه انسانی پرداخته است.

«انسان نئاندرتال که اکنون یکی از نژادهای نوع ما به حساب می آید از ۱۱۰۰۰۰ سال تا ۳۵۰۰۰ سال پیش در دوره ای که مقارن سه بار پیشروی یخچال ها بود در سرتاسر ناحیه مدیترانه و بخشهایی از آسیای صغیر می زیسته است انسان نئاندرتال در غار زندگی می کرده با مهارت ابزار می ساخته و صیاد بوده است برخلاف آنچه غالباً نشان داده می شوند وحشی و کودن نبوده اند».(رودز، ۱۳۵۵: ۱۵۶).

نئاندرتال ها قامتی کوتاه داشته اند، مردان ۱۶۵ سانتی متر و بلندی قامت زنان در حدود ۱۵۵ سانتی متر بوده است، پیشانی کوتاه و شیبدار با ابرویی برجسته، بینی، صورت و دندان های (پیشین و نیش) بزرگ از جمله شاخص های وضیعت ظاهری این گونه انسانی محسوب می شود.آنها دارای شانه های پهن، قفسه سینه عریض، ران های قدرتمند و پاهای بزرگ بوده اند.

نئاندرتال ها در دوران حیاتشان توانسته بودند با محیط بیرونی به انطباق رسیده و سازگاری نمایند: «یکی از صفات ممتاز موجودات زنده این است که متناسب با محیط زندگیشان می توانند با آن سازش نمایند یعنی خاصیتی دارا هستند که قادرند برای موجودات زنده اعمالی متناسب با شرایط مختلف محیط انجام دهند که برای آن دارای اهمیت حیاتی می باشد». ( اوژه، ۱۳۵۷: ۴۲).

تفاوت نه چندان زیاد نئاندرتال ها با انسان مدرن و مقایسه ژنومی آنها با انسان امروزی به تقویت فرضیه نیای مشترک در هر دو گونه انسانی منجر می شود همان گونه که در فصل اول اشاره شد انسان هایدلبرگی نسل مشترک انسان امروزی و انسان نئاندرتال بوده است .

لازم به ذکر است کتاب حاضر نخستین کتاب در ایران است که به صورت اختصاصی به انسان نئاندرتال می پردازد.

جهت دریافت کتاب فایل پی دی اف را دانلود نمایید.

neandertal2