انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب «جامعه‌شناسی توسعه»

نویسنده: شئوباهال سینگ[i]

سال انتشار: ۲۰۱۰

۲۳۳ صفحه

انتشارات راوات[ii]

ISBN 81-316-0360-1

موضوعات کتاب: توسعه- مفهوم و پارادایم‌ها، نظریات توسعه، جامعه‌شناسی توسعه

در ابتدا اصطلاح “توسعه” به رشد اقتصادی اشاره داشت. این رویکرد بعدها از تغییرات پارادایمی عبور کرد تا پایگاه مفهومی را که در آن جوانب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه در پروسه‌های توسعه درآمیخته شده بودند را نیز به حساب بیاورند. ویژگی‌های توسعه شبیه ویژگی‌­های مدرنیزاسیون هستند. هردو همدیگر را معلوم می­کنند. یک جامعه نخواهد توانست مسیر توسعه را بپیماید بدون پیروی ارزش­های مدرن. امروزه برنامه­ریزی برای توسعه مورد توجه است، نه تنها از ناحیه‌ی افزایش کیفیت تولید، بلکه همچنین از نظر تامین پایداری توسعه. جامعه‌شناسی توسعه حوزه‌ی مطالعه‌یی است که بر آن است تا برهم­کنش جامعه و اقتصاد را دریابد. این کتاب در پی آن است تا روشن سازد که چگونه توسعه‌ی فرهنگی-ساختاری و توسعه‌ی اقتصادی در هند بر همدیگر تاثیر می‌گذارند. جدا از مفهوم و پارادایم‌های توسعه، مسائل مهم هند در این کتاب به بحث گذاشته می­شوند، از جمله نظریات توسعه و توسعه‌نیافتگی، راه‌ها و آژانس‌های توسعه، ساختار، فرهنگ و توسعه، شهرنشینی و توسعه، تکنولوژی و توسعه، اطلاحات اقتصادی در هند، جهانی­شدن، کارآفرینی، و مدرنیزاسیون. برنامه‌ی این کتاب آن است تا نیازهای گروه بزرگی از دانشجویان و جستجوکنندگان کار را رفع کند که به دنبال دوره‌هایی در مورد توسعه هستند.

درباره‌ی نویسنده:

شئوبال سینگ، بعد از کسب درجه کارشناسی ارشد در جامعه‌شناسی از دانشگاه راجستان، جایپور، در سال ۱۹۶۹، کارش را به عنوان مدرس در دانشکده‌ی تیلاک داری، جانپور، شروع کرد. در ۱۹۷۷، دانشکده را به جا گذاشت تا به ادامه تحصیل در مقطع دکترا بپردازد. سپس در سال ۱۹۸۰ به دانشگاه گوراکپور پیوست جایی که در سال ۲۰۰۹ بازنشته شد با عنوان مدیر گروه دپارتمان جامعه‌شناسی. در حال حاضر وی عضو کمیته‌ی مدیریت جامعه‌ی جامعه‌شناسی هند است.

حوزه های اصلی مورد علاقه ی وی جامعه شناسی کارآفرینی، توسعه و تغییر اجتماعی است. از انتشارات مهم شئوبال سینگ می­توان اشاره کرد به جزوه ی معرفی جامعه شناسی برای NCERT، نیودهلی، هردو به زبانهای انگلیسی و هندی هستند.

[i] – Sheobahal Singh

[ii] – Rawat Publications