انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی بخش نقشه نگاری و داده نگاری انسان شناسی و فرهنگ

امروزه امکانات بسیاری در اختیار پژوهشگران قرارگرفته است تا از طریق آن بهتر و راحت‌تر بتوانند تحقیقات خود را به ثمر رسانده و نتایج آن را منتشر کنند. ابزارهای گرافیکی مانند نقشه، نمودار و … یکی از موثرترین امکانات در این رابطه است.این ابزارها به سبب ویژگی بصری که دارند امکان گردآوری، بررسی، تحلیل، آرشیو و انتقال حجم گسترده‌ای از اطلاعات را به سرعت و سهولت فراهم می‌آورد. از این رو انسان‌شناسی و فرهنگ با همکاری موسسه شهر نگار زانا اقدام به راه‌اندازی بخشی تحت عنوان نقشه نگاری( کارتوگرافی) و داده نگاری(اینفوگرافی) کرده است تا از این طریق با ایجاد پایگاه اطلاعات متمرکز ضمن اشاعه استفاده از ابزارهای نوین پژوهش، امکان دسترسی به اطلاعات صحیح و دقیق را برای تمامی علاقمندان ایجاد نماید.

فعالیت‌های بخش نقشه نگاری و داده نگاری انسان‌شناسی و فرهنگ به طور کلی در دسته‌های زیر قابل طبقه‌بندی است:

گردآوری و ترجمه نقشه‌ها و سایر اسناد موجود
تهیه نقشه‌های موضوعی و موضعی با توجه به نیاز پژوهشگران
تهیه پایگاه اطلاعات مکان‌محور آن‌لاین

گردآوری، ترجمه و تهیه نقشه‌های موضوعی و موضعی به صورت برنامه‌ای کوتاه مدت تعریف و آغاز شده است و نتایج آن در دوره‌های زمانی دو هفته یکبار در سایت انسان‌شناسی و فرهنگ منتشر می‌گردد. پایگاه اطلاعات مکان محور آن‌لاین به عنوان پروژه بلندمدت و دوساله تعریف و پیگیری می‌گردد.

در این راستا از تمامی دوستان و همراهانی که تمایل به فعالیت در این زمینه دارند دعوت می‌شود تا علاقمندی خود در هر یک از زمینه‌ها اعلام فرمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس گرفته شود.

 

پرونده‌ی پریسا بالائی در انسان شناسی و فرهنگ

http://www.anthropology.ir/node/25853