انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی بخش اینفوگرافی انسان‌شناسی و فرهنگ

بخش اینفوگرافی (داده نگاره) موسسه انسان شناسی و فرهنگ راه اندازی می شود. این بخش درپی تولید محتوا با سرفصل های اصلی است که با توجه به نیاز روزافزون برای انتقال اطلاعات، درکمترین زمان ممکن از گرافیک بصری استفاده می کند. infographic یاinformation graphic روشی برای انتقال موثرتر مفاهیم ازطریق مصورسازی داده (data visualization) است که درچند سال گذشته بهره مندی از آن در حوزه های تخصصی تر، رو به افزایش بوده است. ردپای پیشینه استفاده از این روش را در دوره پیش ازتاریخ میتوان درغار نگاره ها و نحوه شکار تا خطوط هیرگلیف در مصر باستان پیدا کرد. این روش درقرن ۲۰ با رشد ارتباطات و تکنولوژی با توجه به نیاز عام جامعه مانند پیکتوگرام های فضاهای عمومی، و به طورخاص در تخصصی شدن علوم رشد پیدا کرد و در قرن ۲۱ با انقلاب اینترنت و پدیدار شدن فضاهای مجازی به اوج خود رسیده است. تعمیم اینفوگرافی ها به موضوعات مختلف از آمار و ارتباطات تا موضوعات طنز و روزمره سبب ارتباطی نزدیک تر با مخاطب شده است.

امروزه اینفوگرافیک ها درزمینه های مختلف از جمله: آموزش، گزارش نویسی، تبلیغات، فرهنگ سازی، ترویج علم و اطلاع رسانی، ارائه، تولید و طراحی می شوند که شیوه های انتشارشان نیز به طرق متنوعی مانند: فرمت های متحرک، تعاملی و تصویرهای ثابت می باشد.

این بخش با استفاده از گرافیک بصری سعی در تولید محتوا دارد. طراحی ها برای توسعه در سطح وب و شبکه های اجتماعی آماده شده اند. محتواهای پیش بینی شده تاکنون در حوزه میراث فرهنگی، انسان شناسی، معماری و شهرسازی، تاریخ سیاسی و زندگی مفاخر می باشند. موضوعات عموماً تخصصی خواهند بود اما به دلیل نحوه بیان ساده تر، قابل فهم و استفاده در دیگر رشته ها می باشند. تولید این اطلاعات قابل فهم در مباحث مختلف امکان نزدیک شدن رشته ها به یکدیگر را بیشتر میسر خواهد کرد.