انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معاصربودن از نظر تا عمل

معاصر بودن به چه معناست ؟

ما معاصران چه کسی و چه چیزی هستیم ؟

در یک جهان تکه تکه شده با سرعت تغییر تاریخی و تکنیکی و شرح های درهم رسانه ها ،

کندکردن زمان است و مهیا کردن فضایی برای تفکر ؛

جسارت خیره شدن مستقیم به تاریکی زمان است

و فاصله گرفتن از زمانی که تنگاتنگ به آن متصلیم .

شاید ، گفتگویی مداوم باشد بین تکه پاره های غیر منسجم .

از همین نگاه ، نشست “معاصر بودن از نظر تا عمل ” تمرینی است برای شنیدنِ “تأملات نابهنگام ”

مدعوین و موضوعات سخنرانی :

آرش بصیرت – معماری از کانسپت تا تصویر؛ مدرنیسم گمشده و سیاست های بازنمایی

نوید پورمحمدرضا – سفری در زمان، سیاحتی در مکان )درباره‌ی بده بستانِ نظریه‌های شهرسازی در جهان معاصر(

هلیا دارابی – برخی مصادیق معاصریت در هنر بصری

بهرنگ صمدزادگان – به سوی اتوپیا

فرشاد مهدی زاده – دیالوگ

افشین فرزین- امر معاصر و سرپیچی از دوران

رضا حبیب زاده – آب تنی در اکنون

طرح و گردآوری : پرشیا قره گوزلو

سلسله برنامه های مثلث – هفت گفتار ده دقیقه ای

برنامه دوم : “معاصر بودن از نظر تا عمل”

(نظریه و تجربه ؛ هنر ، معماری و شهر)

دوشنبه : پانزدهم آذرماه ۱۳۹۵ ، ساعت ۱۷ الی ۱۹، خانه هنرمندان ایران

برگزارکننده : جامعه مهندسان معمار ایران