انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مطالعات بدن؛ مبانی

معرفی اجمالی کتاب در حوزه‌ مطالعات اجتماعی بدن:

« مطالعات بدن -مبانی- » درآمدی است بر بحث‌های کلیدی دربارهٔ بدن فیزیکی در زندگی روزمره، که توسط نیل ریچاردسون و آدام لاک نوشته شده است.

از آنجایی که ریچاردسون و لاک متخصص حوزه‌هایی چون مطالعات فیلم، تلویزیون و مطالعات فرهنگی هستند، در این کتاب، بدن را از گذر تصاویر رسانه‌ای، آگهی‌ها و … بررسی کرده‌اند.

اساس این کتاب بر این مبنا شکل گرفته است که، اگرچه بدن می‌تواند بهترین وسیله برای بیان مقاصد ما باشد؛ اما گفتمان هر بدنی همواره تحت تأثیر فرهنگی است که در آن قرار دارد. از طرفی نیز بازنمایی تصاویر رسانه‌ای از «بدن مناسب و ایده‌آل»، همواره بدن افراد را در زندگی روزمره مورد تاخت و تاز قرار می‌دهد.

کتاب در سال ۲۰۱۴ در ۱۵۸ صفحه، توسط انتشارات راتلج به چاپ رسیده است.