انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مطالب انسان شناسی و فرهنگ به زبان های ایرانی

یکی از اهداف اعلام شده انسان شناسی وفرهنگ تقویت فرهنگ های ایرانی است و مهم ترین عامل در رشد و توسعه این فرهنگ ها در کنار و درون فرهنگ ملی ما که خود به تقویت این فرهنگ و افزایش وحدت و استحکام و احساس تعلق ایرانی نیز می انجامد، تشویق به استفاده و رشد و گسترش زبان های ایرانی غیر فارسی است. در عین حال که زبان فارسی مدرن به مثابه زبان همه ایرانیان محور اصلی کار علمی ما است. از این رو، انسان شناسی و فرهنگ، از انتشار مطالبی که پیشتر به زبان فارسی منتشر کرده است و همچنین انتشار مقالات تازه همراه با ترجمه فارسی آنها استقبال می کند و امیدوار است که خوانندگان آن در نقاط مختلف ایران و همین طور در کشورهای همسایه که جزئی از پهنه فرهنگ ایرانی قرار می گیرند ( افعانستان، آسیای میانه…) مطالب سایت را به زبان های خود ترجمه و آنها را در انسان شناسی و فرهنگ منتشر کنند.همانگونه که گفته شد ارسال مطالب و مقالات به سایر زبان های ایران ( ترکی آذری، بلوچی، عربی، کردی، و… ) نیز به ما کمک زیادی خواهد کرد. در این مورد باید مطالب همراه با ترجمه فارسی ارسال شوند و پیشتر در جایی منتشر نشده باشند و در آ«ها ضوابط انسان شناسی و فرهنگ و محدوده خوزه های کاری آن رعایت شده باشد . تمام مطالب معتبر پس از بررسی علمی و زبانی به انتشار خواهند رسید. در مطالب امروز، یکی از نخستین این مطالب را که از فارسی به کردی ترجمه شده است می خوانید. انسان شناسی و فرهنگ گروه های ترجمه دیگری را در زسایر زبان های نیز تشکیل داده است که به انی وسیله از خوانندگان خود دعوت به همکاری میکند.

برای همکاری در زمینه زبان کردی با خانم سامال عرفانی به آدرس زیر تماس بگیرید:
erfani.samal@gmail.com

برای همکاری در زمینه زبان های ترکی آذری و ترکی استانبولی با امیر عشقی به آدرس زیر تماس بگیرید:
dara.eshghi@gmail.com

برای همکاری در زمینه زبان انگلیسی با حسین سراجی با آدرس زیر تماس بگیرید:
seraji@ut.ac.ir

برای همکاری در زمینه زبان فرانسه با مهسا اکبری با آدرس زیر تماس بگیرید:
akbari_mhs@yahoo.com

برای سایر زبان ها تا اطلاع ثانوی با مدیریت سایت به آدرس زیر تماس بگیرید:
nasserfakouhi@gmail.com