انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مراکز مطالعات شهری (۷)

 مؤسسه ی پژوهش شهری کایندر

در فوریه ی ۲۰۱۰ دانشگاه رایس (Rice) به طور رسمی مؤسسه ی پژوهش های شهری را با هدایت اساتید جامعه شناسی، استفان ال. کلینبرگ (Stephen L. Klineberg) و مایکل اُ. امرسون (Michael O. Emerson)، بنیانگذاری کرد تا مدلی را ارائه دهد از اینکه چگونه نهادهای تحقیقاتی دانشگاهی و شهرها می توانند برای تحکیم زندگی شهری در کنار یکدیگر فعالیت کنند. در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۰ خیرین شهر هوستون، ریچ ((Rich و نانسی (Nancy) کایندر، ۱۵ میلیون دلار را در اختیار دانشگاه قرار دادند تا تحقیقات گسترده ی مؤسسه را در شهر هوستون و دیگر شهرهای مهم سرتاسر دنیا مورد حمایت قرار دهد. به افتخار این خیرخواهان مرکز عنوان جدید مؤسسه ی پژوهش شهری کایندر را برای خود برگزید.

مأموریت مؤسسه ی کایندر ارتقاء دانش در مورد مسائل بحرانی است که هوستون و دیگر مراکز شهری مهم با آن مواجه هستند. مؤسسه پژوهشهای علمی را هدایت می کند، برنامه های آموزشی را پشتیبانی کرده و با هدف ترغیب توسعه ی شهرهای انسانی و پایدار تر، در فرآیند توسعه ی عمومی مشارکت می کند. علاوه براین مؤسسه محل دائمی را برای مطالعات پیمایشی در منطقه ی هوستون تأسیس کرده است؛ طولانی ترین مطالعه ی جاری در کشور که به اقتصاد، جمعیت، تجربه ی زندگی، اعتقادات و گرایش ها در تمامی مناطق کلانشهر می پردازد.
این مؤسسه همچنین حامی تحقیقات و برنامه های توسعه ای متنوعی است که برای پژوهشهای مداوم بعدی و عملکرد به عنوان کاتالیزوری که تصمیم گیریهای آگاهانه و فعالیت در اجتماع گسترده تر هوستون و فراتر از آن را ترغیب می کند، طراحی شده اند.
هدف مؤسسه ی کایندر این است که دانشگاه رایس را در جایگاه یکی از نخستین دانشگاههای پژوهشی که به مطالعه ی شهرها می پردازند قرار داده و هوستون را به عنوان نمونه ی شهری از آمریکای قرن ۲۱ معرفی کند. پژوهشگران، محققان و دانشجویان مؤسسه رویکردی نوآورانه را در مطالعه ی شهرها ایجاد کرده اند، بدین ترتیب آنان درگیر تحقیقات تجربی شده اند که به طور مستقیم برگرفته از دغدغه های کارمندان عمومی، تاجران و رهبران اجتماعی است و همچنین در دسترس آنان قرار دارد. به علاوه این مؤسسه عهده دار هدایت برنامه ی پژوهشی بین المللیِ چندرشته ای مهمی است که چشم انداز تطبیقی را در چندین شهر جهانی بوجود می آورد.

پروژه های مؤسسه:
در سال ۲۰۱۲ مؤسسه ی کایندر بر موضوعات زیر تمرکز خواهد داشت:
• تکمیل سومین پیمایش آسیاسی منطقه ی هوستون که در امتداد با تحقیقات قیاس پذیر در جماعتهای انگلیسی، آمریکایی-آفریقایی و لاتینِ هوستون، صورت می گیرد.
• انتشار گزارش کاملی از نتایج اصلی که طی ۳۰ سال بررسی و مطالعه ی سالیانه بر شهر هوستون (۲۰۱۱-۱۹۸۲)، بدست آمده است.
• ایجاد سه زمینه ی مطالعه ای جدید در مورد نگرشهای و تجارب ساکنین منطقه با تأکید بر هنر، آموزش و سلامت عمومی.
• هدایت موج دوم مصاحبه ها به صورت یک پنل مطالعه ای طولی ملی که مذهب و قومیت در زندگی روزمره را در خود گنجانده است.
• کمک به برگزاری مجموعه ای از کارگاههای اجتماعی که رهبری متفاوت هوستون را در تلاش برای رسیدن به توافق بر سر اینکه ما چگونه می توانیم در بهترین شکل با یکدیگر کار کنیم تا جامعه ی چند قومیتی متحدتر و جامع تر را توسعه بخشیم، ادغام خواهد کرد.

پژوهشها:
پژوهشگران مؤسسه ی تحقیقات شهری کایندر علاوه بر مطالعه ی تغییرات کلان در اقتصاد، جغرافیا و الگوهای فرهنگی – اجتماعی مناطق کلانشهری بزرگ به بررسی تجارب خرد زندگی در جماعتها و حوزه های همسایگی محلی نیز می پردازند. از جمله پژوهشهایی که در این نهاد صورت می گیرد به قرار زیر هستند:

بررسی سلامت، آموزش و هنرها (مطالعه ی SHEA)
مؤسسه ی پژوهش شهری کایندر اخیرا امتیاز مهمی را از ایندومنت هوستون (Houston Endowment)، یک نهاد بشردوستانه، دریافت کرده تا با تکیه بر سلامت، تحصیل و هنر در آمریکای شهری ارزیابی منسجمی را از تجارب و گرایش های عمومی متداول بدست آورد. پس از رسیدن به نمونه ی گویایی از تقریبا ۱،۲۵۰ ساکن هریس کانتی (Harris County)، این پیمایش در پاییز ۲۰۱۱ نیز پیگیری شد. مؤسسه ی کایندر میزبان کنفرانس ملی دانشگاه رایس در بهار ۲۰۱۲ بود که هدف از برگزاری آن دستیابی به خط مشی و دلالتهای عملی برآمده از یافته های پژوهش بود.
http://kinder.rice.edu/shea/

تصویر مطالعه ی زندگی در آمریکا (PALS)
PALS مطالعه ی پنلی بی سابقه ای است که بر مذهب در ایالات متحده، با تأکید خاص بر تسخیر قومی capturing ethnic و تنوع نژادی، تمرکز یافته است. PALS به دنبال دریافت تأثیر مذهب بر زندگی روزمره و در نهایت ارتباط میان تغییر مذهبی و دیگر اشکال تغییر در طول زندگی افراد است. نمونه های حقیقی موضوعاتی نظیر روابط خانوادگی، سلامت، مشارکت و داوطلبی اجتماعی، گرایش های اجتماعی و اخلاقی و مسائل قومی و نژادی به علاوه ی صدها پرسش مذهبی و معنوی را شامل می شوند.
به منظور درک اینکه چه چیزهایی در زندگی افراد تغییر کرده و چه چیزهایی بدون تغییر باقی می مانند، مرحله ی دوم مصاحبه با مشارکت کنندگان قبلی در تابستان ۲۰۱۱ آغاز شد. چنانچه فرزندان شرکت کنندگان به سن بلوغ برسند آنان نیز به این نمونه اضافه خواهند شد تا بدین ترتیب مقایسه های بین نسلی و داده های تراز خانواده بدست آید. همچنین استراتژی دووجهی از مصاحبه های تلفنی و مصاحبه های مبتنی بر وب به منظور افزایش میزان مصاحبه های مجدد، اجرا خواهد شد.
PALS که در ابتدا با عنوان مطالعه ی پنلی مذهب و قومیت در آمریکا ((PS-ARE (Panel Study of American Religion and Ethnicity) شناخته می شد، توسط دکتر مایکل امرسون (Michael Emerson) و دکتر دیوید سیکینک (David Sikkink) از دانشگاه نتردام هدایت می شد. شرکت لیلی ایندومنت (Lilly Endowment) امتیازی در حدود ۴ میلیون دلار را برای سرمایه گذاری در اولین موج مصاحبه های رو در رو در سال ۲۰۰۶ و همچنین موج دومی که در راه بود، اختصاص داد. www.palsresearch.org

مجموعه منابع آموزشی هوستون (HERC)
مجموعه منابع آموزشی هوستون مشارکت بین دانشگاه رایس و دانشکده ی مستقل منطقه ی هوستون (HISD) است که هدف آن ایجاد تحقیقات خطیر برای پایان دادن به اختلافات اجتماعی-اقتصادی در دستیافته ها و پیشرفتهای تحصیلی هوستون است. هدف اصلی تولید یافته های پژوهشی است که به برنامه های آموزشی مؤثر و معنادارتر بی انجامند که در آنها دانشجویان بدون در نظر گرفتن پیش زمینه و جایگاه اجتماعی و اقتصادیشان از موقعیتهای برابر در کلاس درس برخوردار باشند. این ائتلاف در مؤسسه ی پژوهش شهری کایندر شکل خواهد گرفت و یک گروه میان رشته ای از اساتید و دانشجویان جامعه شناسی، علوم سیاسی، تاریخ، روانشناسی و علوم کامپیوتر دانشگاه رایس و هوستون را شامل خواهد شد.
پیمایش مطالعاتی کایندر در منطقه ی هوستون (KHAS )
اکنون KHAS در سی امین سال خود طولانی ترین مطالعه ی مداوم در کشور آمریکا است که به مطالعه ی اقتصاد، جمعیت، تجربه ی زندگی، اعتقادات و گرایش ها در تمامی مناطق کلانشهر هوستون می پردازد. این پیمایش ها تصویری هرچه غنی تر و همواره در حال تغییر را از اقتصاد منطقه و الگوهای جمعیتی، کیفیت زندگی در منطقه، رشد مراکز شهری و تأثیر مهاجرت درون شهری in-migration در ایالات متحده و سرزمینهای اطراف آن، بسط می دهند. KHAS با هدایت دکتر استفان کلینبرگ به فعالیتهای خود ادامه داده تا بینش تجربی با ارزشی را نسبت به چالشها و موقعیتهایی که این منطقه در آغاز قرن ۲۱ با آن مواجه است، به اثبات رساند.

کتابها:
پشت سر گذاردن مرزهای نژادی: به سوی رویکردی با تعهدات متقابل. مایکل اُ. امرسون،جرج یانسی (George Yancey)
با وجود حرکت هایی که در سالهای اخیر بر علیه نابرابریهای نژادی صورت گرفته ولی جامعه ی آمریکایی همچنان نگرشها و برآوردهایی را ایجاد کرده که تقسیم بندی نژادی را تقویت می کنند. مایکل امرسون و جرج یانسی در کتاب خود چشم اندازی تازه از مبارزه با جدایی نژادی ارائه داده اند. این دو نویسنده به حرکت تاریخی، از برتری نژادی سفیدپوستان تا تبعیض نژادی سازمانی، استناد کرده و سپس به تلاشهایی که در دوران مدرن برای غلبه بر سرشت نژدای شده ی جامعه ی آمریکایی صورت گرفته، پرداخته اند. این نویسندگان عنوان می کنند که هم رویکردهای محافظه کارانه و هم نگرشهای ترقی خواهانه با انداختن قربانی به ورطه ی نیروهای قومیت مدار و دغدغه های گروهی، شکست خورده اند.
گذر از بشقاب Passing the Plate: چرا مسیحیان آمریکایی پول بیشتری نمی بخشند؟. کریستیان اسمیت (Christian Smith) و مایکل اُ. امرسون، پاتریشیا اسنل (Patricia Snell)
این کتاب به توصیف منش پرداخت مالی مسیحیان پرداخته و خواننده را برای ایجاد تغییر دعوت به مبارزه می کند
مردمانی از جنس رؤیا People of the Dream: جماعتهای چند نژادی در ایالات متحده. مایکل اُ. امرسون
کتاب مطالعه ی عمیقی در مورد جماعتهای مذهبی چند نژادی در دنیای معاصر است.
مقابله با تمامی ارجحیت ها: کوششی در جهت یکپارچه سازی نژادی در سازمانهای مذهبی. برد کریسترسن (Brad Christerson)، مایکل اُ. امرسون و کُری ادوارد (Korie Edwards)
این کتاب نوعی حس درونی و فطری از آنچه انتظار می رود بخشی از سازمان مذهبی چند نژادی باشد و همچنین درک نظری از این تجربیات را به خواننده ارائه می دهد.
اتحاد بواسطه ی عقیده و ایمان: جماعتهای چند نژادی به مثابه پاسخی برای مسئله ی نژاد. کورتیس پال دی یونگ (Curtiss Paul DeYoung)، مایکل اُ. امرسون، جرج یانسی و کارن چای کیم (Karen Chai Kim).
کتاب مورد نظر نویدها و خطرات یکپارچه سازی نژادی در کلیساها را مورد بررسی قرار می دهد.
جدایی بواسطه ی ایمان و عقیده: مذهب پروتستان و مسئله ی نژاد در آمریکا. مایکل اُ. امرسون و کریستیان اسمیت.
این کتاب نشان می دهد که چگونه پروتستانهای سفید پوست تقسیمات نژادی را دائمی ساخته اند.

برنامه ها:
مؤسسه ی کایندر از پژوهشهای دانشگاهی جدید و نوآورانه و برنامه های توسعه ای که چارچوبهای چند رشته ای را برای مطالعه ی مسائل شهری خاص ارائه می دهند، حمایت می کند. برنامه هایی که به موضوعات خاص شهری اشاره دارند بر مشکلات متمایزتر تمرکز داشته و یا چارچوبی را برای مطالعه ی تطبیقی چند رشته ای در مورد مسائل شهری چندین پهنه ی کلانشهری فراهم می آورند. از جمله برنامه های این مؤسسه به شرح زیر هستند:
پلهای اجتماعی:
پلهای اجتماعی برنامه ای است که برای تقویت روابط میان دانشگاه رایس و فیفت وارد (Fifth Ward) هوستون طراحی شده است. این برنامه مشارکت میان دانشجویان دانشگاه رایس و مدیران سازمانهای مختلف اجتماعی را در جهت توسعه ی پروژه های بلند مدت دانشگاهی در طول سال و تابستان، گسترش می دهد.

پژوهشگران نژادی دانشگاه رایس ((RSR:
RSR به پیشبرد جامعه ی روشنفکری پژوهشگران و دانشجویانی می پردازد که با عملکرد خود ارتباط نژادی را در تمامی ابعاد آن مورد بررسی قرار می دهند.

برنامه ی سلامت شهری:
این برنامه از طریق برجسته ساختن اینکه چگونه نواحی شهری قادر به ایجاد موانع و همچنین فرصتهایی برای سلامت شهروندانشان هستند، مشارکتهای دانشگاهی و اجتماعی را در موضوعاتی همچون سلامت، مراقبت بهداشتی، آموزش و برنامه ریزی اجتماعی، گسترش می هد.

 

سایت موسسه:

 /http://kinder.rice.edu