انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مراکز مطالعات شهری (۶)

مؤسسه ی مطالعات شهری دانشگاه وینیپگ

مؤسسه ی مطالعات شهری شاخه ی پژوهشی مستقلی از دانشگاه وینیپگ (University of Winnipeg) است. این موسسه از سال ۱۹۶۹ مرکز تحقیقی کاربردی و دانشگاهی بوده که طی این سالها مشکلات توسعه ای شهری را به شیوه ای فراگیر و غیر متعصبانه مورد آزمون قرار داده است. IUS مسائل مرتبط با توسعه و پیشرفت درون شهری، محیطی، بومی و اجتماعی را بررسی می کند. IUS علاوه بر مشغله های پژوهشی مداومی که دارد همچنین موجبات گردهمایی دانش پژوهان و شکل گیری کارگاههای آموزشی ، سمینارها و کنفرانس ها را فراهم می آورد و با دیگر سازمانهای اجتماعی در جهت اجرای تغییرات مثبت مشارکت می کند.
حوزه های تخصصی این مؤسسه موارد پیش رو را در بر می گیرد: خانه سازی و بی خانمانی؛ حوزه های همسایگی و تغییرات جمعیتی؛ ارزیابی سیاسی؛ سیاست اجتماعی و توسعه ی پایدار شهری.

مجموعه های مؤسسه ی مطالعات شهری:
کرسی تحقیقاتی کانادا در زمینه ی تغییر و تطبیق شهری، مجله ی کانادایی پژوهش شهری، مرکز پیشرفت کودکان و جوانان با محوریت مجموعه انجمن های دینی ، برنامه ی کنفرانس ها و شرح اقدامات، آرشیو دکتر ارل ای لوین (Earl A. Levin)، کمیسیون بهداشت روانی کانادا، خبرنامه ها و پژوهشنامه ها، گزارشهای همکاران انجمن، گزارشهای مربوط به دانشگاه وینیپگ، مجموعه تحقیقات و مقالات تحقیقی ، مجموعه مقالات دانشجویی، سری به هم پیوسته ی تحقیقات درون شهری وینیپگ ((WIRA (Winnipeg Inner-City Research Alliance).

مجله ی کانادایی پژوهش شهری (CJUR):
مجله ی کانادایی پژوهش شهری مجله ای چند رشته ای و پژوهشی است که به انتشار مقالاتی اختصاص یافته که به طیف گسترده ای از موضوعات مشخص در زمینه ی مطالعات شهری اشاره دارند. CJUR از مقالاتی استقبال می کند که بر نظریه و روش شناسی شهری، تحقیقات تجربی، موضوعات و تحلیلهای با گرایش سیاسی و مطالعات تطبیقی بین کشورها ، تمرکز یافته باشند.

پروژه های اخیر:
• کمیسیون بهداشت روانی کانادا
کمیسیون بهداشت روانی کانادا (Mental Health Commission of Canada) مطالعات خود را بر بی خانمانی و سلامت روانی متمرکز ساخته است. در پروژه ی تحقیقاتی وینیپگ جمعیت بومی شهر مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند. جمعیت بی خانمان وینیپگ بویژه در نواحی مرکزی شهر قابل رویت هستند و بسیاری از این افراد برای اقامت کوتاه مدت به پناهگاهها، خانه های دارای آپارتمان و اتاق های مبله ی کرایه ای و هتلها انتقال داده می شوند. پژوهشها حاکی از این هستند که جمعیت بی خانمان شهر رو به افزایش است و برآوردها نشان می دهند در حدود ۱۳۵،۰۰۰ نفر در معرض بی خانمانی قرار دارند، ۷،۶۰۰ بی خانمان پنهان وجود دارد، ۱،۹۱۵ نفر در پناهگاههای کوتاه مدت یا بحرانی اقامت دارند و ۳۵۰ تن نیز در خیابانها زندگی می کنند.
به علاوه بخش زیادی از ساکنین بومی به طور نامتجانسی گویای جمعیت بی خانمان شهر هستند. تخمین ها نشان داده اند که ۷۵ تا ۸۰ درصد جمعیت بی خانمان شهر از بومیان هستند. به دلیل عواملی همچون ذخیره ی ناکافی مسکن و فقدان حمایتهای مناسب فرهنگی، ساکنین بومی شهر بیشتر در معرض بی خانمانی قرار دارند.

در سالهای اخیر مسئولین امور دولتی، بازرگانی و مسکن و همچنین تأمین کنندگان خدمات اجتماعی و سلامت در جهت حل مشکلات مرتبط با جمعیت بی خانمان، همکاری با یکدیگر را آغاز کرده اند. در حال حاضر نیز تیم تحقیقاتی دانشگاه وینیپگ زمان زیادی را با اعضای جمعیت بومی محلی که به صورت گسترده ای در طول پروژه مورد مشورت و همفکری قرار خواهند گرفت، سپری می کنند.
عناصر منحصر به فردی برای پروژه ی وینیپگ وجود دارد که از جمله می توان به کمیته بومی ذره بین فرهنگی اشاره کرد. این کمیته تأسیس شده تا به اشتراک گذاری دانش، عقل و تجربه را در فرهنگها و شیوه های زندگی محلی، تسهیل کند. اعضای این کمیته مهارتهای خود را برای تضمین اینکه خدمات ارائه شده به افراد بومی عناصر مهم فرهنگی و بهترین عملکردها را مورد توجه قرار خواهد داد، به اشتراک می گذارند.
• شاخصهای ایمنی پیاده رو: انجمنهای امنیتی وینیپگ شاخصه هایی را برای سنجش ایمنی و وضعیت پیاده رو ایجاد کرده اند.
بارندگی و پیامد آن یخبندانی که در فوریه ی ۲۰۱۰ اتفاق افتاد انگیزه ای برای کمیته ی پاییزی انجمن امنیتی ویپینگ بود تا در مورد امکان ایجاد شاخصه هایی برای پیاده رو بیندیشند. چشم انداز انجمن این بود که این شاخصه ها اطلاعات مهمی را در مورد وضعیت و ایمنی پیاده روهای شهر وینیپگ طی ماههای زمستان، در اختیار عامه ی مردم قرار می دهد و بدین ترتیب عابران انتخابهای مطمئن تری دارند و در شرایط نا مساعد پیش از مبادرت به هر کاری به طور مناسبی خود را آماده می کنند. با بهره گیری از این ایده های اولیه، انجمن پروژه ی تحقیقاتی را صورت داده تا مشخص کند که آیا ایجاد یک رتبه بندی خلاصه شده از وضعیت پیاده روها برای تمامی نواحی وینیپگ قابل اجراست و یا خیر.
شاخص ایمنی پیاده رو فکر نوآورانه ای است چنانچه ابتکاری شبیه به این در هیچ یک از شهرهای زمستانی دیده نشده است. از جمله مشکلاتی موجود بر سر راه این پروژه این است که اعضای گروه قادر به شناسایی هیچگونه رویکرد روش شناسانه ای که بتواند سؤال پژوهشی را مطرح کند، نبوده اند.
این پروژه از جانب سهام داران بسیاری مورد حمایت قرار گرفته است که از جمله می توان به شهر وینیپگ (City of Winnipeg)، IMPACT و دانشگاه وینیپگ اشاره کرد. با حمایت مالی انجمنهای امنیتی وینیپگ، دانشجویان از جانب مؤسسه ی مطالعات شهری به خدمت گرفته می شوند تا شاخصه های ی پیاده رو را توسعه داده و آزمون کنند. در طول زمستان ۲۰۱۰-۲۰۰۹ این دانشجویان با کمک همکاران بسیاری فرمهای مربوط به شاخصه های پیاده رو برای سرتاسر شهر وینیپگ را تکمیل کردند. هدف از گردآوری این مجموعه ی داده ها تعیین این بود که آیا رتبه بندی پیاده روها در همه جای شهر مشابه است و یا خیر.

از طریق کار میدانی که در زمستان گذشته صورت گرفته شاخص پیاده رویی بدست آمده که شامل مقیاسی از سهولت یا سختی استفاده از پیاده رو و همچنین توصیفاتی از شرایط پیاده روها است. گامهای بعدی مستلزم این هستند که گروه با تعدادی از اعضای انجمن همفکری داشته باشد تا بتواند بازخوردی را در رابطه با سودمندی شاخص پیاده رو بدست آورد. اهداف اصلی مباحثه ی گروهی این خواهد بود که:
۱-دغدغه های متداول در مورد امکان دسترسی به پیاده رو در زمستان در دستور کار قرار داده شود.
۲-اینکه چگونه مشارکت کنندگان شرایط پیاده رو را با بهره گیری از شاخص می سنجند، مورد ارزیابی قرار گیرد.
۳-نگرش مشارکت کنندگان در رابطه با مفید بودن شاخص، بررسی شود.
۴-در مورد اینکه چگونه اطلاعات مرتبط با شاخص روزانه ی پیاده رو در دسترس قرار می گیرد، گفتگو شود.
انتظار می رود که شهر وینیپگ در انتشار روزانه ی اطلاعات مرتبط با شاخص ایمنی پیاده رو همکاری داشته باشد. این امر بدین معنی است که اگر سیستم ایمنی پیاده رو به مرحله ی اجرا برسد، وضعیت پیاده روها نیز مورد شناسایی قرار می گیرد، همانگونه که شاخص های اشعه ی فرابنفش (ultraviolet index (UV)) از طریق مجاری متعدد رسانه ای پخش شد تا به مردم در جهت حفاظت از خودشان در مقابل تأثیرات مضر خورشید، کمک رساند.

تفویض های اخیر:
• چارچوب برنامه ریزی پایدار چرچیل ((Churchill. دیستازیو، جینو (Distasio, Jino)؛ دادلی، مایکل (Dudley, Michael)؛ هِیونز، متیو (Havens, Matthew)؛ مرادزاده، فرشته (Moradzadeh, Fereshteh) (17-5-2012)
• اقدامات: جلوگیری از اخراج ها و مدیریت اجاره داری های موفق مک کالو، اسکات (McCullough, Scott)؛ دیستازیو، جینو، دادلی، مایکل (۱۷-۵-۲۰۱۲)
• عبور از دلار؟ Passing the Buck? بررسی رویکرد بانکهای کانادایی نسبت به محروم سازی. بوکلند، جری (Buckland, Jerry) (14-2-2012)
• فقیران تحت حمایت بانکهای کانادایی در چه وضعیتی به سر می برند؟ بررسی طرز تلقی مشتریان. بوکلند، جری؛ برنان، مریلین (Brennan, Marilyn)؛ فیکرت، آنتونیا (Fikkert, Antonia) (14-2-2012)
• مصاحبه با دکتر ارل ای لوین. دادلی، مایکل (۹-۱۱-۲۰۱۱)

سایت مؤسسه: http://www.uwinnipeg.ca/index/ius-index