انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مراکز مطالعات شهری (۳)

 مرکز مطالعات شهری دانشگاه آمستردام

مرکز مطالعات شهری یکی از ۱۵ حوزه ی تحقیقاتی برتر دانشگاه آمستردام ((Amsterdam است. این مرکز پژوهشگران شهری از رشته های جامعه شناسی، جغرافیا، برنامه ریزی، علوم سیاسی، علوم اقتصادی، مطالعات توسعه و دیگر شاخه ها را در برنامه ای چند رشته ای گرد هم آورده است. مرکز مطالعات شهری در واقع بخشی از AISSR، مؤسسه ی تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه آمستردام، به شمار می آید.
این مرکز توسط پروفسور جان نایجمن (Jan Nijman) و با حمایت شورایی متشکل از رهبران گروههای اصلی پژوهشی و یک عضو بیرونی ( مدیر آژانس برنامه ریزی هلند برای مشکلات زیست محیطی)، هدایت می شود. در حال حاضر مرکز شامل نزدیک به ۳۰ محقق و پژوهشگر و بیش از ۴۰ دانشجوی دکتری است. مرکز مطالعات شهری برنامه های پژوهش شهری موجود را تحت پوشش قرار می دهد و مشوق پروژه های مشارکتی بین رشته ای است.
موضوعات اصلی پژوهشی شامل موارد زیر هستند:
• تأثیر جهانی شدن بر جوامع شهری
• نقش تنوع بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی شهرها
• پویایی های قشربندی، شهروندی و هویت در فضاهای شهری
• ارتباط بین روند اقتصاد جهانی و اقتصاد شهری منفرد
• نظم فضایی شهرها
• رویکردهای تطبیقی در مطالعات شهری
• تأثیرات محیط اجتماعی و ساخته شده و برنامه ریزی شهری بر فرصت های زندگی
• مدیریت و اداره ی شهرها

آموزش:
مرکز مطالعات شهری به علاوه شامل برنامه های تحصیلی در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و مشوق پژوهشهای دوره ی دکتری است. رشته های فرعی دوره ی کارشناسی مطالعات شهری بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ در دسترس تمامی دانشجویان دانشگاه قرار می گیرد؛ کارشناسی ارشدِ پژوهش در مطالعات شهری برنامه ی ۲ ساله ی منتخبی است که هدف اصلی آن آماده سازی دانشجویان برای ورود به موقعیتهای دکتری است.
همکاریها:
از اهداف مرکز مطالعات شهری همکاری با شرکای دانشگاهی و غیر دانشگاهی است. این مرکز تا به حال روابط نهادی بسیاری را با مؤسسات راهبردی دیگر توسعه بخشیده و در تحکیم شبکه های بین المللی از طریق مبادله استاد و دانشجو بسیار موفق عمل کرده است. اساتید بازدید کننده سخنرانی و کلاسهای کارشناسی ارشد ترتیب می دهند و در زمینه ی پروژه های تحقیقی مداوم و جدید، همکاری نزدیکی با پرسنل پژوهشی مطالعات شهری دارند.

تحقیقات:
مطالعات شهری در دانشگاه آمستردام بر طیفی از سؤالات اجتماعی در متن شهری و شیوه هایی که از طریق آنها فرآیندهای شهری به تغییرات اجتماعی می انجامند، تمرکز یافته است. مرکز مطالعات شهری مشوق تحقیقات بین رشته ای است که به توسعه ی نظری و دانش تجربی مرتبط با موضوعات اجتماعی، اختصاص یافته اند. ناحیه ی کلانشهری آمستردام به طور مشخص فعالیتهای مرکز را ترسیم می کند، این در حالیست که بیشترین پژوهشهای مرکز متمرکز بر شهرسازی تطبیقی با چشم اندازی جهانی است و روندهای شهری شهرهای سراسر دنیا را شامل می شود. پژوهشگران مرکز دغدغه های مشترکی در برخی از موضوعات کلیدی همچون تنوع و یکپارچگی، برنامه ریزی و طراحی، پویایی، توسعه ی پایدار شهری، طریقه ی حکومت، مهاجرت، شهروندی و نمایندگی، هویت و تعلق و پویایی نظامهای شهری در رده های منطقه ای و جهانی، دارند.
گروههای تحقیقی ذیل در مرکز مطالعات شهری مشغول به فعالیت هستند:
چالش با نمایندگی دموکراتیک، پویایی های شهروندی و فرهنگ، جغرافیای جهانی ((GoG، حکومت و توسعه ی فراگیر (GID)، برنامه ریزی، مؤسسات و فضاهای در حال تغییر (PIT) جغرافیای شهری (UG).

برنامه های دانشوری آموزشی (تحقیقی):
مرکز مطالعات شهری برنامه ی دانشوری تحقیقی دو ساله و بسیار غنی را در مطالعات شهری ارائه می دهد. به علاوه پس از طی این دوره دانشجویان می توانند برنامه ی کارشناسی یک ساله ای را در یکی از رشته های جامعه شناسی، برنامه ریزی و جغرافیای انسانی بگذرانند.
دانشوری پژوهشی در مطالعات شهری:
MSc در مطالعات شهری مرتبط با واقعیت پیچیده ی مراکز شهری است که چشم اندازشان برنامه ریزی فضایی، جغرافیای اقتصادی و اجتماعی و رویکردهای نهادی را شامل می شود. دانشجویانی که در این برنامه شرکت می کنند از این موقعیت برخوردار خواهند بود که پروژه های تحقیقی ملی مقایسه ای و مبتنی بر کار میدانی خود را در زمینه ی مطالعات شهری گسترش دهند. برنامه ی آموزشی شامل گذراندن یک نیمسال تحصیلی در خارج از کشور است که متمرکز بر رویکرد تطبیقی بین المللی آن است.
جغرافیای انسانی – جغرافیای شهری:
جغرافیای شهری دوره ی موضوعی برنامه ی دانشوری جغرافیای انسانی است. این برنامه ی یک ساله از منظری فضایی-اجتماعی و با تأکید بر مسائل شهری، درک جامعی از پدیده ها و فرآیندهای اجتماعی در مقیاسهای جغرافیایی مختلف (جهانی، ملی یا محلی) بدست می دهد.
برنامه ریزی شهری و منطقه ای:
برنامه ریزی شهری و منطقه ای دریافتی جامع از نظریه ها و روش شناسی های پیشرفته در زمینه ی برنامه ریزی شهری و منطقه ای با تمرکز بر پهنه های شهری و کلانشهری، در اختیار دانشجویان قرار می دهد. طی این برنامه ی یک ساله دانشجویان نسبت به دیگر شاخه های علوم اجتماعی و فعالیت در نظامهای اطلاعاتی جغرافیایی، دانش کسب می کنند. از شاخصه های مهم این برنامه پیوند نزدیکی است که با پژوهشهای اساتید دارد.
جامعه شناسی – جامعه شناسی شهری:
جامعه شناسی شهری بخشی از برنامه ی کارشناسی ارشد در جامعه شناسی است. جامعه شناسان شهری به عنوان مثال علاقه مند به این هستند که دریابند چگونه شهروندان با قلمروهای عمومی و خصوصی ارتباط برقرار می کنند. به علاوه آنان مشتاقند دریابند که چطور سرنوشت تنوع جمعیتی بوسیله ی سرشت نهادی رقم می خورد و اینکه چگونه شهرنشینان در محیط شهری از هدف خود دست می کشند.

جدید ترین کتابها:
-فروش محله های قومی (Selling Ethnic Neighborhoods): رشد محله ها به مثابه مکانهایی برای فراغت و مصرف، نوشته ی جان رت (Jan Rath) و ولکان آیتار (Volkan Aytar).
کتاب از طریق مطالعات موردی در پی پاسخگویی به این پرسش است که محله ها چه موقعیتها و فرصتهایی را در اختیار کنشگران شهری قرار می دهند.
-مکان، محروم سازی و بنگاههای رهن (Place, Exclusion and Mortgage Markets)
این کتاب ارزیابی عمیقی از عملکرد خط قرمز و دلالتهای وسیع تر فرآیندهای معاصر محروم سازی شهری، ارائه می دهد.
-حکومت محلی و فقر در کشورهای در حال توسعه (Local Governance and Poverty in Developing Nations)
کتاب حاضر ثبات فقر – روستایی و شهری – در کشورهای در حال توسعه و نحوه ی پاسخگویی حکومتهای محلی به این مسئله را بررسی می کند. به علاوه در این کتاب نقش حکومتها، NGO ها و CSO ها در تنظیم دستور کار، سیاستگذاری و استراتژیهای کاهش فقر ملی و محلی، مورد کاوش قرار می گیرد.
-میامی (Miami): بانوی آمریکا Miami: Mistress of the Americas))، جان نایجمن.
کتاب روایتی است از داستان یک تحول شهری که کاملا به موقع با نیروهای پیش رونده ی جهانی شدن همزمان شد. نویسنده برای روشن ساختن اینکه چگونه ناپایداری، شهر را به شکل امروزین خود درآورده، بخشهای تاریخی و نواحی جغرافیایی مختلف را به یکدیگر مرتبط ساخته است.
-ایجاد شهرهای رقابتی ((Making Competitive Cities: این کتاب دیدگاههای جدید قابل توجهی را برای درک عملی و نظری شرایطی فراهم می آورد که برای تهییج دانش خلاقانه ی شهرها ضروری است.
-مناطق شهری نوآور ((Inventive City-Regions: وابستگی راه و استراتژیهای دانش خلاقانه
کتاب شرایط فضایی، اقتصادی، تاریخی، اجتماعی – جمعیت شناختی، فرهنگی – اجتماعی و سیاسی را مورد کاوش قرار می دهد که ممکن است مبین این باشند که آیا یک منطقه ی شهری می تواند جاذبه ای برای شرکتهای نوآور و دانش محور و افراد مستعدی باشد که مؤسس این شرکتها هستند و یا برای آنها کار می کنند.
-مالکیت خانه: در تمام مراحل از ابتدا تا در اختیار گرفتن کامل خانه.
کتاب حاضر مروری است بر اثرات مالکیت خانه، بخشی از موضوع مسکن که طی سالهای اخیر در بسیاری از کشورها رشد سریعی داشته است. به دلیل اینکه این امر به طور معمول توسط دولتها تشویق می شود، بازنگری کتاب نیز در سطح کلان صورت گرفته است.
– روایت های پر اهمیت – چگونه هلندی ها در حال بازسازی برنامه ریزی فضایی هستند.
کتاب حاضر نگاه نافذی نسبت به وضعیت بازی و سرگرمی در برنامه ریزی منطقه ای، نقش طراحان، برون سپاری پروژه های برنامه ریزی و گردآوری اطلاعات مؤثر دارد. کتاب ارائه گر چشم اندازی جدید از شیوه های برنامه ریزیِ آینده به سیاستگذران، مشاوران، محققان و طراحان است.
-شبکه های نابرابر ((Unequal networks: تفکیک فضایی، ارتباطات و نابرابری در شهر. کتاب دیدگاه های کلیدی مطالعات شهری و مطالعات شبکه را در جهت دانستن اینکه تفکیک فضایی چه ارتباطی با شبکه های فردی و نابرابری دارد، گرد هم آورده است.
-شهر در معرض دید( ( City in Sight: دیدگاه هلندیها نسبت به تغییر شهر. این کتاب نه تنها بینشی نسبت به ضروری ترین پرسشهای شهری معاصر در هلند به دست می دهد بلکه مشخص می سازد که چگونه این پرسشها با مشکلات مشابه در دیگر کشورها مرتبط هستند.

مقاله های اخیر:
-برگ، ام. ون دن (Berg, M. van den) (2012). زنانگی به عنوان استراتژی بازاریابی شهری، گره جنسیتی در رتردام Gender Bending Rotterdam، مطالعات شهری، ۴۹، ۱۶۸-۱۵۳
-بوکرز، ای. (Beukers, E.)، ال و بروملستروت، ام. (Brömmelstroet, M.) (2012). چرا ارزیابی مزایای هزینه به عنوان ابزار غامضی برای بررسی برنامه های حمل و نقل، به حساب می آید؟: یک چشم انداز مرحله ای، بخش A پژوهش حمل و نقل: سیاست و عمل، ۴۶، ۷۸-۶۸
-دمبسکی، اس. (Dembski, S.) (2012). در جستجوی نشانگرهای نمادین: تغییر منظر شهری در ریچموند رتردام (Rotterdam Rijnmond)، مجله ی بین المللی پژوهش شهری و منطقه ای
-داک، ام.جی.ام (Dukes, M.J.M.) و ماسترد، اس. (Musterd, S.). به سوی انسجام اجتماعی: ایجاد خطابه انسجام ملی و عملکرد محلی، مورد هلند، مطالعات شهری
-اویک، ای. ون (Ewijk, E. van) (2012). پنجره ای به سوی هلند – یادگیری متقابل شرکای شهری ترک و مراکشی هلند. مجله ی اقتصاد و جغرافیای اجتماعی، ۱۰۳، ۱۰۹-۱۰۱.
-جانت، ای. (Jaunait, A. ) و چاوین، اس.ام.جی. (Chauvin, S.M.G.) (2012). ارائه ی فصل مشترک تئوریهای تقاطعی (théories de l’intersectionnalité) در جهت آزمون علوم اجتماعی، بازنگری فرانسوی نسبت به علوم سیاسی، ۶۲، ۲۰-۵۰
-ماسترد، اس. (Musterd, S.)، وس، اس. د (de Vos, S.)، داس، ام. (Das, M.) و لتن،جی. جی. ((Latten, J.J. (2012). ترکیب حوزه های همسایگی و چشم اندازهای اقتصادی: مطالعه ی طولی در هلند. مجله ی اقتصاد و جغرافیای اجتماعی، ۱۰۳، ۱۰۰-۸۵.
-نیکلاس، دبلیو. جی. (Nicholls, W.J.) (2012). شهروندی پاره پاره: پویایی های تعاون و تعارض در جنبش حقوق مهاجرین فرانسوی، مطالعات قومی و نژادی
-نیکلاس، دبلیو. جی. سازمانهای شهروندی و مهاجرت: مورد فرانسه، از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰، مطالعات شهروندی
-نایجمن، جی. (۲۰۱۲). چالش شهری در هند، علم اقتصادی و جغرافیای آسیایی-اروپایی، ۵۳، ۲۰-۷
-ساوینی، اف. (Savini, F.) (2012). 2011-1996: مناطق ادیسی فالک پیشین the odissey of ex areas Falck در سستو سان جیووانی (Sesto San Giovanni) ( به زبان ایتالیایی و با خلاصه ای انگلیسی)، برنامه ریزی شهری ((Urbanistica، ۱۴۸، ۱۱۷-۱۰۴
-تیرنسترا، ای.بی. (Teernstra, A.B.)، دبلیو، پی.سی. ون (W.P.C. van) (2012). الگوهای آشفته در دگرگونی حوزه های همسایگی: افت و خیز در بازار تعدیل شده ی مسکن شهری، جغرافیای شهری، ۳۳، ۱۱۹-۹۱.
-ولسینک، ام. (۲۰۱۲). دستور کار پژوهشی در مورد پذیرش نسلهای توزیع شده در شبکه های هوشمند: تجدیدپذیری به مثابه ذخیره ی عمومی مشترک، تجدیدنظراتی بر انرژی پایدار و تجدیدپذیر، ۱۶، ۸۳۵-۸۲۲

وبسایت این مرکز:
https://urbanstudies.uva.nl/