انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مراکز مطالعات شهری (۱۰)

 مؤسسه مطالعات شهری استرالیا (AIUS)

مؤسسه مطالعات شهری استرالیا (AIUS) نهاد داوطلبانه مستقلی است که دغدغه ی مطالعاتی آن تمامی جنبه های مرتبط با موضوعات شهری است. این مؤسسه فرصتهای بسیاری را در اختیار اعضای خود و دیگر افراد علاقه مند قرار می دهد تا بتوانند در بحثهای پیشروِ مرتبط با زندگی شهری در استرالیا شرکت کنند.
AIUS در سال ۱۹۶۷ و با ابتکار نهاد برنامه ریزی استرالیا ( که بعدها با عنوان نهاد سلطنتی برنامه ریزی استرالیا شناخته شد) و انجمن تحقیقاتی علوم اجتماعی، بنیانگذاری شد.
طی سالهای اولیه ی تأسیس این مؤسسه ، دولت های محلی و فدرال در تأمین بخشی از نیازهای مالی آن شریک بودند. این حمایتهای مالی مرتبط با پروژه ها و موضوعات مطالعاتی بود که طی این سالها حیطه ی کاری و انتشاراتی مؤسسه را تشکیل می داد. در پی انتخاب دولت جمهوری خواه در سال ۱۹۷۵ و تغییراتی که متعاقب آن در دستگاه حکومتی بوجود آمد، کمکها و همکاریهای مالی دولت جمهوری نیز متوقف شد. به دنبال این قضیه حمایتهای متعددی که از جانب حکومت مرکزی به عمل می آمد نیز خیلی زود به اتمام رسید. این امر منجر به بسته شدن دفتر کاری AIUS در کانبرا (Canberra) و ادامه ی فعالیتهای این مؤسسه به عنوان بدنه ای مجزا در داخل هر دولت (با اهداف یکسان ولی عملکردهای متفاوت) شد.
با تصویب قانون الحاق انجمن ها (در دولتهای مختلف) هر یک از بخشهای AIUS به سمت تلفیق و مشارکت حرکت کردند. با وجود اینکه هر بخش اهداف یکسانی را دنبال می کرد ولی نحوه ی عبارت سازی در نظام نامه های رسمی ( “شرح اهداف” و “قوانین” ) متفاوت بود.

به عنوان نمونه: شرح اهداف بخش ویکتوریایی اعلام می کند اهدافی که مؤسسه به منظور دستیابی به آنها تأسیس شده عبارتند از:
• حمایت، تشویق، ضمانت و بر عهده گرفتن تحقیقات مرتبط با موضوعات شهری؛
• انتشار اطلاعات مرتبط با موضوعات شهری با حمایت از کنفرانس ها، سمینارها و تیم های تحقیقاتی متشکل از افرادی که در زمینه ی موضوعات و پژوهشهای شهری در سطوح دانشگاهی، دولتی، تجاری، حرفه ای و اجتماعی فعالیت می کنند؛
• اطلاع رسانی در مورد مشکلات شهرسازی در استرالیا و همچنین نیازمندیها و اهداف برنامه های پژوهشی و آموزشی در جهت مواجه با این
مسائل.
• همکاری و مشارکت با دیگر سازمانهایی که از دغدغه های یکسانی برخوردارند.
به عنوان مثال بخش غربی استرالیا درگیر ایجاد بحث و اعمال نفوذ دولتی در مورد مسائل مهمی شده است که بر محیط شهری تأثیرگذارند. AIUS نیز درگیر مباحث، مذاکرات و تبلیغات مرتبط با توسعه ی شبکه ی خط آهن پرت (Pert) بویژه در ناحیه ی تجاری مرکزی، بود.
AIUS با بخشهایی همکاری و مشارکت دارد که تا حدودی از اهداف یکسانی برخوردارند. به عنوان مثال بخش ویکتوریا با دارا بودن مؤسسه ی برنامه ریزیِ بخش ویکتوریایی استرالیا (PIA Vic) و انجمن حقوق محیطی و برنامه ریزی ویکتوریا (VPELA)، سازنده ی ویکتوریای برنامه ریزی هستند. بخش برنامه ریزی ویکتوریا هدایتگر کنفرانس برنامه ریزی دولتی است که هر شش ماه یک بار برگزار می شود. به علاوه این بخش سازمان دهنده ی رویدادهای مرتبط با استراتژی کلانشهری ملبورن (Melbourne) از اواخر سال ۲۰۰۲ تا به امروز است که منجر به ارائه ی طرحهای ” ملبورن ۲۰۳۰ ” دولت ویکتوریایی شدند.
درآمد بخشهای مختلف AIUS عمدتا برآمده از حق اشتراک اعضایش است. اگرچه، بزرگترین منبع این مؤسسه تنوع غنی اعضای آن، پاداش شخصی و ادغام بین عملکردی است که این اعضا ایجاد می کنند. این امر ارتباطی با ترغیب یا حرفه ای انحصاری ندارد و عضویت برای تمامی کسانی که علاقه مند به شهر و آنچه در شهر و برای شهر اتفاق می افتد هستند، آزاد است.

انتشارات:
AIUS از ثبت و ضبط انتشاراتی قابل ملاحظه ای برخوردار است. این مؤسسه از زمان تأسیس خود تا به امروز بیش از ۱۰۰ گزارش تحقیقاتی به علاوه ی مجموعه ی بزرگی از مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس ها را تکمیل و منتشر ساخته است. کتابشناسی سالانه ی این نهاد در مورد مطالعات شهری در استرالیا (از اواخر سالهای ۱۹۶۰ تا اوایل سالهای ۱۹۸۰) به عنوان مرجعی با ارزش بوده و باقی مانده است.
یکی از پروژه های مهم سالهای اخیر در ارتباط با شاخص های محیطی برای کلانشهر ملبورن است. این پروژه از سال ۱۹۹۸ تا به امروز و هر ساله یک پژوهشنامه منتشر کرده و فعالیتها جهت انتشار پژوهشنامه ی شماره ی ۸ آغاز شده است. این شماره موضوعاتی که در پژوهشنامه ی شماره ی ۶ پوشش داده شده را به روز رسانی می کند؛ مباحثی همچون کیفیت هوا، تنوع در اشکال زندگی، ساختمانها، اولویت شورا و دغدغه های اجتماعی، زباله و حمل و نقل. موضوعات پژوهشنامه ی شماره ی ۷ شامل تشعشعات جریان هوا، آب، ساحل و خلیج، گلخانه، فضای باز و اتلاف هستند که اساس کاری پژوهشنامه ی شماره ی ۹ را شکل می دهند.
آغازگر این پروژه شهر ملبورن بود که هم اکنون نیز حامی اصلی آن به شمار می آید. در حدود ۱۵ شورای دولتی محلی درون پهنه ی کلانشهری ملبورن نیز به همراه دپارتمانهای دولتی ویکتوریایی –سازمان حفاظت از محیط زیست (Environment Protection Authority) و اعضای هیئت توسعه ی پایدار محیطی – در هزینه و مفاد این پروژه سهیم هستند.

انتشارات AIUS موارد ذیل را شامل می شوند:
گزارشهای پروژه ای
خانه سازی سودمند و بهینه C، پاریس ۱۹۸۴
به کارگیری آمارهای ملی جهت طرح ریزی منطقه ای، شیوه ای برای پویش روندهای جمعیتی، با ارجاع ویژه به رتبه بندی مراکز شهری در نواحی استانی استرالیا، اکتبر ۱۹۹۳
ارزیابی تأثیر اقتصادی مراکز خرده فروشی: برآمدها، روش ها و پیشنهادات برای سیاستهای دولتی، ۱۹۸۵
فرآیندهای بازساخت حکومت محلی استرالیا، ۱۹۹۷
صنعت املاک استرالیا، پیمایش C؛ آدریان و ر استیمسون (Adrian and R Stimson)، ۱۹۸۶
خرید و اجاره، جنبش های خانگی در آدلاید (Adelaide)، اچ کندینگ (H Kending)، ۱۹۸۱
حفاظت انرژی و استراتژیهای برنامه ریزی شهری، گزارشی از گروه تحقیقی تحت نظارت دپارتمان ویکتوریایی AIUS، مارس ۱۹۸۲
شاخص های محیطی برای کلانشهر ملبورن، پژوهشنامه ی شماره ی ۱ (۱۹۹۸) تا ۷ (۲۰۰۴).
تأمین وجه زیرسازی شهری، مرحله ۲: پرداختی و هزینه ی بهبود گزینه ها، گزارشی برای بخش ویکتوریایی AIUS، هادلی سایدز (Hadley Sides)، ۱۹۹۱.
آیین نامه ی دولتی توسعه ی ملک صنعتی، ر کاردو (R Cardew)، ۱۹۸۱
مسکن برای استرالیا- فلسفه و خط مشی ها، ۱۹۷۵
تأثیر زندگی دائمی در پارکهای توریستی کاروان واقع در ناکلانشهر Non-Metropolitan استرالیای غربی، آوریل ۱۹۹۰
توسعه ی املاک صنعتی، دبلیو جی ان فلانیگان (W J N Flannigan) و جی دبلیو ر رابینسون (and J W R Robinson)، ۱۹۸۱
زمین صنعتی در سیدنی، ۱۹۷۵
تعویض زیرساختار در نواحی شهری تأسیس شده
حومه شهری درونی – حومه ی شهری بیرونی: مقایسه ی هزینه ها، آگوست ۱۹۷۳
فرآیندهای تبدیل زمین- مطالعه ی موردی از اف جی برومیلو (F J Bromilow) و ام ال میتون (M L Meaton)، زمین برای شهرهای کانبرا، ۱۹۷۳
زمین برای شهرهای کانبرا، ۱۹۷۳
زمین برای شهرها؛ مروری بر پیشرفتهای صورت گرفته، ۱۹۷۳
CBD ملبورن در Pty Ltd سیستم های شهری سال ۱۹۶۰جان پاترسون
شهرهای جدید برای استرالیا – جایگزینهای انسانی و کارا برای پیشرفت بیش از حد تمرکز یافته، ۱۹۷۲
مردم در شهرها: یک بررسی، ر جی ویرینگ (R J Wearing) و ای جی ویرینگ (and A J Wearing)، ژانویه ی ۱۹۷۵
مردم در شهرها: گزارشی از یک گروه اجرایی، سپتامبر ۱۹۷۵
برنامه ریزی و توسعه – فلسفه و عمل همکاریهای توسعه ای روز PD، ۱۹۸۲
قیمت زمین – گزارش اول – ۱۹۷۱
قیمت زمین – گزراش دوم – الگوهای رشد کلانشهر و دسترسی پذیری و قیمت زمین، ۱۹۷۲
فرآیندها، رویه ها و طرح ها: یک تارنامه ، ۱۹۸۰
طرح ریزان مولد – برنامه هایی در دست اجرا، ۱۹۷۴
شهرهای استانی و شهرهای کوچک کشوری در استرالیا، تحلیلی آماری برای نشان دادن میزان فرسایش و ایستایی جمعیت و توازن میان دو جنس در نواحی استانی. گزارشی برای دپارتمان ویکتوریایی AIUS، ر اچ آرنت (R H Arnot)، آوریل ۱۹۹۱
شهرهای استانی و شهرهای کوچک کشوری در استرالیا (همان)، خلاصه گزارش
کوآرتر – بلوکهای یک جریبی (Acre Block) – بهره گیری از باغهای حومه ی شهری، آی پی بی هالکت (I P B Halkett)، ۱۹۷۶
هزینه ی واقعی مسکن، ر کرادو (R Cardew)، ۱۹۷۹
ابتکارات اخیر دولت جمهوری در ارتباط با موضوعات شهری، ر بانکر و جی مینری، ۱۹۹۲
ساعات کاری نامشخص و ساعات اوج شلوغی در ملبورن، ۱۹۷۹
پیمایشی در مورد ساعات کاری متناوب – ملبورن، آلن ام ورهز (Alan M Voorhees) و شرکای Pty Ltd، دسامبر ۱۹۷۸
دالان های محیطی سیدنی – کانبرا، ر سلمن، ۱۹۹۳
به کار گرفتن نوآوری های توسعه ای محلی: راهنمای توسعه ی اقتصادی و اشتغال برای قدرتهای دولتی محلی، اکتبر ۱۹۸۶
استراتژی ها و ضمائم حفظ میراث شهری تیانجین (Tianjin)، ۱۹۹۴
توریسم و گردشگری: دعای خیری برای روشنایی؟ ر جی ویرینگ، ۱۹۸۱
حمل و نقل و شکل شهری برای شهرهای استرالیایی، مقاله ها و اقدامات صورت گرفته، سیدنی ۱۹۹۱
حمل و نقل و شکل شهری برای شهرهای استرالیایی، مقاله ها و اقدامات صورت گرفته، گزارش نهایی گروه اجرایی، سیدنی ۱۹۹۲
توسعه ی شهری در ملبورن – از منظر تجارب پسا جنگی، ۱۹۹۳
شاخص های محیطی شهری برای ملبورن داخلی، گزارشی از ICF Pty Ltd در اتصال با دکتر والری براون (Valerie Brown) ( مرکزی برای مطالعات محیطی و منابع، ANU)، آگوست ۱۹۹۳
ردپاهای شهری و مدیریت فاضلاب سطحی: پیمایشی از شورا، به روز کردن گزارش توسط جی جرج (J George)، ر کاردو (R Cardew) و پی فانینگ (P Fanning)، ۱۹۹۸
راهبردهای شهری برای استرالیا، گزارش اول، ۱۹۷۹
راهبردهای شهری برای استرالیا، کنفرانسی بر گزراش اول، ۱۹۷۹
راهبردهای شهری برای اداره کردن استرالیا، سپتامبر ۱۹۸۰
حمل و نقل و ریخت شهری برای شهرهای استرالیا، مقالات و اقدامات کنفرانس ملی، سیدنی، اکتبر ۱۹۹۱
نظام رتبه بندی شهری ویکتوریا، پی اندرسون (P Anderson)، ۱۹۹۶
شهرهای حیاتی برای استرایا – یک ارزیابی – حفظ و ارتقاء سبک بافت برای زندگی باطراوت در شهرها، سپتامبر ۱۹۷۴

گزارشهای مربوط به کنفرانس:
زیست پذیری liveability، کنفرانس ملی ۱۹۹۷
شهرهای پایدار استرالیا – مقالات ارائه شده در جیلانگ (Geelong)، ۱۹۹۰
به سوی استراتژیهای شهری برای استرالیا- خلاصه و نتیجه گیری جیلانگ ۱۹۹۰
به سوی استراتژیهای شهری برای استرالیا- مجموعه یادداشت ها و تفاسیر، اکتبر ۱۹۹۰
حمل و نقل و ریخت شهری برای شهرهای استرالیا، مقالات و عملکردها، سیدنی ۱۹۹۱
حمل و نقل و ریخت شهری برای شهرهای استرالیا، گزارش نهایی گروه اجرایی، سیدنی ۱۹۹۲
حمل و نقل و ریخت شهری برای شهرهای استرالیا، کنفرانس ملی مقالات و عملکردها، سیدنی، اکتبر ۱۹۹۱
چه کسی مسئول زیرساخت شهری است؟ بیست و پنجمین کنفرانس ملی، گزارشهای سمینار ۱۹۹۲

گزارشهای سمینار:
زندگی شهری، اقدامات مرتبط با سمینار نورسبریج (Northbridge)، دبلیو ای (W A)، ۸ می ۱۹۹۱، مارس ۱۹۹۹
توسعه در شهر لوگان (Logan) – مشکلات و موفقیتها – نسخه ی ویرایش شده از عملکردهای سمینار برگزار شده در کارخانه ی روغن کینگ استون، مرکز هنرهای اجتماعی شهر لوگان، ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳
فضای سبز و شهرها، ۱۹۹۷
مسکن و چالش شهرها، دسامبر ۱۹۷۶
نقش اداره ی مسکن در نوسازی شهری، جیمز کلمن (James Colman)، جولای ۱۹۷۰
جایگزینی زیرساختاری در نواحی شهری بازشناسی شده، سمینار یک روزه، ۲۹ آگوست ۱۹۹۵، ارائه توسط AIUS و مؤسسه ی مهندسان استرالیا، بخش ویکتوریا
زمین برای شهرها، کانبرا ۱۹۷۳
چشم اندازهای ملی – توسعه ی منطقه ای و شهری – کانبرا ۱۹۷۴
شهرهای جدید برای استرالیا، کانبرا ۱۹۷۲
مقالات سری لانچن Luncheon Series 1996، بخش استرالیای جنوبی
پیگیری تصمیم گیریهای شهری، ملاحظات سمینار برگزار شده در هتل کوآلیتی لنگلی (Quality Langley)، پرت، دبلیو ای، ۳ مارس ۱۹۹۴، ژوئن ۱۹۹۴
مراکز خرید سنتی – با نگاهی به آینده – ملبورن، ۱۹۹۷
استرالیای شهری: زندگی در دهه ی آینده، ۱۹۸۳
گانزل های Gosnells جرم و جنایت شهری، دبلیو ای، ۱۹۹۰
توسعه ی شهری در ملبورن – از منظر تجارب پساجنگ – ملبورن ۱۹۷۴
خط آهن شهری، مسیر جنوب غربی، فریمنتل (Fremantle)، ۱۹۹۲
نوسازی شهری: نقش قدرت تأمین مسکن، ملبورن، می ۱۹۷۱
فاضلاب شهری – یک موقعیت یا منبعی از دست رفته – مقالات ارائه شده در سمینار هتل کوآلیتی لنگلی، پرت، ۱۷ آگوست ۱۹۹۳، اکتبر ۱۹۹۳
پروژه ی قطار سریع السیر، ملبورن، ۱۹۸۹
شهرهای حیاتی برای استرالیا – یک بررسی – کانبرا، ۱۹۷۴
طراحی شهری حساس نسبت به آب، عملکردهای سمینار وانرو (Wanneroo)، دبلیو ای، ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۱، دسامبر ۱۹۹۱
مطالعات شهری استرالیا: این خبرنامه هر سه ماه یک بار و تا جلد ۲۶ منتشر شد. آخرین نشریه مربوط به سپتامبر/ دسامبر ۱۹۹۷ است.

آدرس الکترنیکی وب سایت مؤسسه ی مطالعات شهری استرالیا

www.aiussa.org.au