انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مراکز مطالعات شهری (۱)

مرکز مطالعات شهری و اجتماعی دانشگاه تورنتو

مرکز مطالعات شهری و اجتماعی (CUCS) در سال ۱۹۶۴ و جهت ارتقاء و انتشار تحقیقات میان رشته ای و تحلیلهای سیاسی مربوط به مسائل شهری، بنیانگذاری شد. این مرکز واحد تحقیقاتی مدرسه ی تحصیلات تکمیلی است و انجمن پژوهشی اساتید و دانشجویان فارق التحصیل رشته های مختلف و متخصصانی از سازمانهای گوناگون را در بر می گیرد. فعالیتهای مرکز به پژوهش در باب سؤالات مرتبط با رفاه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی افرادی اختصاص دارد که در نواحی شهری بزرگ و کوچک کانادا و سراسر دنیا زندگی و کار می کنند. طی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ CUCS در مرکز شهرهای جدید دانشگاه تورنتو ادغام شد. در حال حاضر CUCS به هسته ی بخش تحقیقاتی این مرکز بدل شده و بخش مدیریتی آن نیز مدیریت پیوسته ی تحقیقاتی مرکز شهرهای جدید است.

دانشگاه تورنتو فقط فضای لازم و وجوه مدیریتی مرکز را تأمین می کند و تمامی طرحهای تحقیقی نیازمند منابع مالی بیرونی هستند. مرکز نقش یک خانه ی اداری برای برنامه های پژوهشی بین رشته ای را ایفا می کند و دانشکده ی تحصیلات تکمیلی تعیین کننده ی مدیر است. همچنین یک گروه مدیریتی کوچک به امور سیاسی رسیدگی کرده و با مدیر اصلی رایزنی می کنند. هر ۵ سال یک بار نیز کمیته ای که از جانب دانشکده ی تحصیلات تکمیلی منصوب شده از کلیه ی بخشها و فعالیتهای مرکز بازدید به عمل می آورد.

مرکز مطالعات شهری و اجتماعی با این هدف شکل گرفته که:
اساتید، متخصصین و دانشجویان فارق التحصیل علاقه مند به توسعه ی شهری، مسائل سیاسی و کیفیت زندگی در شهرها را گرد هم بیاورد؛ مشوق تحقیقات پژوهشی میان رشته ای در مورد مسائل شهری باشد؛ از طریق ایجاد پرسنل دانشگاهی و دانشجویانی که فضای لازم و دسترسی کافی به خدمات و اطلاعات را دارند، موقعیت برای همکاری، سمینار و کنفرانس و دوره های کارآموزی برای فارق التحصیلان، این تحقیقات را پشتیبانی کند؛ ایده های مرتبط با مطالعات شهری و اجتماعی را از طریق انتشار کتابها، گزارشها، کتاب شناسی ها و نشریه های تحقیقاتی برای دیگر محققین و نمایندگی ها و سازمانهای علاقه مند به موضوعات شهری توزیع کند؛ ارتباط میان محققین و بین پژوهشگران و اجتماع شهری وسیع تر را وسعت ببخشد.

گروههای کاری:
گروههای کاری رسمی متعددی در مرکز فعال و یا با آن مرتبط هستند که موارد زیر را شامل می شوند:
واحد تحقیقات مشارکت دانشگاهی/ اجتماعی، تحقیقات بین المللی و نوآوریهای توسعه ای، منبع مراقبت از کودکان و واحد تحقیقاتی، آزمایشگاه شبکه، گروه کاری تحقیقیِ مسکن کانادایی های جدید، شبکه ی تحقیقی توسعه ی اجتماعی، آزمایشگاه شهرها، آزمایشگاه تحقیقی نظامهای شهری، برنامه ی حشره شناسی شهری.

فرصتهای دانشجویی:
اگرچه مرکز مدارکی مربوط به دوره ها یا اعطاء های تحصیلی ارائه نمی دهد ولی اخیرا در حال شکل دادن به یک برنامه ی مشارکتی در زمینه ی توسعه ی اجتماعی است. این برنامه به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا این امکان را می دهد تا در دوره هایی که توسط گروههای مختلف همچون جغرافیا، علم سیاسی، بهداشت عمومی، کار اجتماعی و مؤسسه ی مطالعات آموزشی انتاریو (Ontario) شرکت کرده و دانسته های خود در مورد بسیاری از وجوه توسعه ی اجتماعی را گسترش دهند. دانشجویان علاقه مند به این برنامه توسط یکی از گروهها یا انجمنهای مشارکتی به خدمت گرفته می شوند و بایستی ملزومات تحصیلی مرتبط با آن گروه را بگذرانند.

حمایت از بازدید پژوهشگران:
مرکز از بازدید پژوهشگران همچون اساتید و متخصصین و همچنین دانشجویان بورس شده ی فوق دکترا استقبال می کند. اگرچه این مرکز امکان ارائه ی وجوه مالی به بازدیدکنندگان را ندارد ولی می تواند فضای اداری، قابلیت اتصال به اینترنت و دسترسی به سیستم کتابخانه ای دانشگاه تورنتو را فراهم آورد.

تحقیقات بین المللی و نوآوریهای توسعه ای:
مرکز مطالعات شهری و اجتماعی برای بیش از دو دهه در زمینه ی مبادلات بین فرهنگی و میان بخشی، آموزش همکاران و پروژه های تحقیقاتی مشترک با مؤسسات و سازمانهای سراسر دنیا مشارکت و همکاری داشته است. CUCS برای دعوت از دولتهای خارجی، شوراهای پژوهشی، نمایندگی های توسعه ی بین المللی یا NGO ها؛ کمکهای تکنیکی، مشاروه، تبادلات و آموزشهای دانشگاهی، نظارت و ارزیابی ارائه می دهد. این فعالیتها در حوزه های زیر صورت می پذیرند:
برنامه ریزی، حکومت و مدیریت شهری، مسکن مقرون به صرفه و سیاست ساخت و ساز، برنامه ریزی محیطی، زیرساخت و حمل و نقل شهری، سیاست عمومی، آموزش و بهداشت و سلامت شهری، بودجه بندی و توسعه ی اقتصاد محلی، نظامهای اطلاعاتی و مدیریت داده ها، مسائل حقوق بشر مرتبط با توسعه ی شهری.
مرکز از طریق شبکه ی گروههای دولتی استانی و شهری خود، سازمانها و NGO های جامعه ی شهری و همچنین بخشهای مختلف دانشگاه تورنتو همچون مؤسسه ی مطالعات آموزشی انتاریو وابسته به دانشگاه تورنتو ((OISE-UT، مرکز بهداشت و سلامت بین المللی، دانشکده ی خدمات اجتماعی، دانشکده ی مهندسی و علوم کاربردی و مرکز مطالعات بین المللی مانک (Munk)، متخصصین کانادایی را با پروژه های خود مرتبط می سازد. این طرحهای بین المللی از جانب مؤسسات مالی همچون آژانس توسعه ی بین المللی کانادا (CIDA)، شورای تحقیقاتی علوم انسانی و علوم اجتماعی کانادا (SSHRC)، بانک جهانی و بنیاد فورد (Ford Foundation)، مورد پشتیبانی و حمایت قرار می گیرند. از جمله طرحهای تحقیقی بین المللی اخیر شامل موارد زیر هستند:

مطالعه بر ساختار اجتماعی و خانواده و تأثیرات این دو نهاد بر سلامت شهری در هند، ظرفیت ساخت و ساز برای توسعه ی پایدار شهری در بولیوی (Bolivia) و عدم تمرکز خدمات شهری در اکراین (Ukraine).
پروژه جدیدی در هند که توسط مؤسسه ی هندی – کانادایی شاستری (Shastri Indo-Canadian) و آژانس توسعه ی بین المللی کانادا (CIDA) شکل گرفته و با مشارکت مؤسسه ی علوم اجتماعی تاتا (Tata) به مرحله ی اجرا درآمده است، از طریق بهبود دسترسی به مراقبت بهداشتی با کیفیت و بهینه برای خانواده هایی که در نواحی فقیر نشین شهری زندگی می کنند، توسعه ی اجتماعی پایدار را ارتقاء بخشیده است. در اکراین نیز CUCS با همکاری فرهنگستان ملی مدیریت عمومی واقع در دفتر ریاست جمهوری اکراین و مؤسسات منطقه ای آن در ادسا (Odesa) و خارکیو (Kharkiv)، سازوکارهای برنامه ریزی درسی و سیاسی مرتبط با روشهای غیر متمرکز تضمین کیفیت و حکومت محلی در مناطق جنوبی و شرقی اکراین را بهبود بخشیده است.
CUCS به علاوه با شرکایی در اروپا، ایالات متحده، چین و ژاپن در جهت پیشبرد مطالعات تطبیقی و شبکه ای در زمینه ی مسکن، حمل و نقل شهری و برنامه ریزی شهری، همکاری داشته است. CUCS پروژه های خود را از طریق برنامه ریزی مشارکتی و رویکرد مدیریتی نتیجه محور، توسعه بخشیده است.

آرشیو:
آرشیو تاریخ سیاست شهری کانادا طرحی ابتکاری از جانب مرکز مطالعات شهری و اجتماعی است. این آرشیو شامل اسناد خارج از چاپ و نایاب متعلق به قرن ۲۰ مسکن و برنامه ریزی شهری است و برای دانشجویان و محققین بسیار مثمر ثمر خواهد بود. به علاوه چکیده ای از هر سند به همراه PDF آن توسط این آرشیو تهیه شده است.
این آرشیو به ترتیب زمانی سازماندهی شده و شامل دو بخش است. بخش اول بر شهرنشینی و شهرسازی، برنامه ریزی اجتماعی، منطقه بندی و موضوعات شهری کانادا تمرکز دارد و بخش دوم بر مسئله ی خانه سازی و مسکن در کانادا و بحثهای سیاسی همچون فقر و بی خانمانی متمرکز شده است. در مواردی که یک سند موضوعات هر دو بخش را پوشش دهد، در هر فهرست هر دو بخش قرار می گیرد.

پروژه های اخیر:

تجسم آینده ی شهری: پشتیبانی از برنامه های نقشه کشی برای مناطق شهری کانادا. ای. جی. میلر (E. J. Miller) (GEOmatis for Informed Decisions (GEOIDE) & Neptis Foundation) ، ۲۰۱۳-۲۰۱۱)

نقشه کشی آبی یکپارچه: حمایت از تصمیمات تقویت کننده ی برنامه ریزی پایدار آبی از طریق داده های شهری. برایان کارنی (Bryan Karney)، در همکاری با مؤسسه ی شهری کانادا (وزارت محیط زیست انتاریو، ۲۰۱۳-۲۰۱۱)

ما خواهش نمی کنیم، می گوییم: مسکن با تجهیزات مناسب برای خانواده ها و زنان بی خانمان، جی. دی. هالچانسکی (توسعه مهارتها و منابع انسانی در کانادا(Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC) )، ۲۰۱۱-۲۰۱۰)

سوپراب های Superhubs فرودگاه، یک مرور ادبی. ای، جی. میلر ( فرودگاههای خودگردان تورنتوی بزرگ، ۲۰۱۱-۲۰۱۰)

روندهای همسایگی در تورنتو، مونترال (Montreal) و ونکور (Vancouver) از سال ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۶: دریافت تغییرات شکل گرفته در شهرهای جهانی در سطح همسایگی. جی. دی. هالچانسکی، (۲۰۱۱-۲۰۱۰ SSHR )

توسعه ی ابزاری مثبت آب و هوا در کناره ی ساحلی تورنتو. ای. جی. میلر، (کناره ی ساحلی تورنتو ۲۰۱۱-۲۰۱۰)

مسافرت دسته جمعی با ماشین carpooling، مدیریت تقاضا برای سفر و ارائه ی برنامه، ران بولیانگ (Ron Buliung) (مترولینکس (Metrolinx) 2010-2009)

شهروندی اجتماعی، سیاستها و خط مشی ها در شهر جهانی: دسترسی قابل انتقال به کالاهای عمومی برای مهاجرین تورنتویی با جایگاه پر مخاطره. پاتریشیا لندلت (Patricia Landolt) (2010- 2009 SSHRC)

مؤلفه های حمل و نقلی طرح کواِست (QUEST Study): کشف ظرفیت لازم برای کاهش تشعشعات گازهای گلخانه ای (GHG) از طریق سیاست تشویق سیستم های جامع انرژی شهری. ای. جی. میلر (MK Jaccard (Dr. Mark Kenneth Jaccard) و شرکتهای هم پیوند، ۲۰۱۰-۲۰۰۹)

بهبود حمل و نقل تورنتوی بزرگ و نواحی همیلتن (Hamilton)، ای. جی. میلر (مترولینکس، ۲۰۱۰-۲۰۰۹)

تجارب و نیازهای گونه های مختلف خانواده های بی خانمان و راههای متفاوتی که آنها برای برخورد با بی خانمانی به کار می گیرند. جی. دی. هالچانسکی (۲۰۱۰-۲۰۰۸ SSHRC)

بی خانمانی خانواده: پژوهش، سیاست، عمل: یک سمپوزیوم (( symposium. جی. دی. هالچانسکی (۲۰۰۹-۲۰۰۸ HRSDC)

بی خانمانی؛ گذشته، حال و آینده: به سوی چارچوب مفهومی صریح تر. جی. دی. هالچانسکی (۲۰۱۱-۲۰۰۸ SSHRC)

مهاجرت و حمل و نقل عمومی. ای. جی. میلر (فدراسیون شهرداریهای کانادا، ۲۰۰۹-۲۰۰۸)

 

وبسایت مرکز مطالعات شهری و اجتماعی تورنتو:

www.urbancentre.utoronto.ca