انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مراکز مطالعات شهری: مرکز مطالعات شهری دانشگاه ایالتی پرتلند

مرکز مطالعات شهری، کانون تحقیقاتی مرتبط با مدرسه ی مطالعات شهری و برنامه ریزی در دانشکده ی موضوعات عمومی و شهری دانشگاه ایالتی پرتلند (Portland) است. دانشگاه ایالتی پرتلند (PSU) از بهترین نهادهای دانشگاهی بویژه برای تحصیل در دوره ی کارشناسی بوده و به علاوه به واسطه ی فعالیتهای دانشگاهی برجسته ی خود شناخته شده است. PSU دارای طیف گسترده ای از ارائه ها ی دانشگاهی و بدنه ی متنوع دانشجویی است و پرینستون ریویو (Princeton Review) از آن به عنوان مدرسه ی شهری با ذهن سبز (green minded) یاد کرده که به دانشجویان می آموزد تا یک عضو اجتماعی خوب باشند.
مرکز مطالعات شهری در سال ۱۹۶۶ و با کمک مالی گروه آموزش ایالات متحده تأسیس شده و یک نهاد تحقیقاتی چندرشته ای است. مأموریت این مرکز ایجاد ارتقاء و کمک به پیشبرد تحقیقات و خدمات اجتماعی برای دانشکده و دانشجویان در زمینه ی مسائل شهری مرتبط با ناحیه ی کلانشهری است. این مرکز در واقع پیوندی مداوم و پابرجا بین دانشگاه و جامعه است. مرکز مطالعات شهری زیرساختی را بنا می کند که بواسطه ی آن موجودیهای دانشگاه در دسترس جامعه قرار می گیرد و ابزاری را فراهم می آورد که از طریق آنها دانشگاه می تواند به جامعه به عنوان یک حوزه ی تحقیقاتی دسترسی داشته باشد.

برنامه های پژوهشی:
مرکز مطالعات شهری در قدم نخست بر ارزیابی سیاست شهر و برنامه ریزی شهری و منطقه ای تأکید دارد. دیگر حوزه های پژوهشی مرکز موارد پیش رو را شامل می شوند:
خدمات شهری، تعیین ارزش ملک و دارایی، حمل و نقل، توسعه ی منطقه ای و تحلیل اقتصادی، نظامهای اطلاعات جغرافیایی، تصمیم گیری منطقه ای، مواد زائد جامد، پیشگیری از اتلاف و بازیافت.

خدمات شهری:
مرکز تا به حال به جنبه های مختلفی از هزینه و ارائه ی خدمات شهری، رابطه ی متقابل بین زیر ساخت مالی حکومت محلی و مدیریت پیشرفت و همچنین اجرا و ارزیابی برنامه های بازیابی، پرداخته است. به عنوان مثال تحقیقات مرکز در زمینه ی مالیات مضاعف منجر به تغییرات خدماتی عمده در پهنه ی کلانشهری پرتلند شده است.

تعیین ارزش ملک و دارایی:
این مرکز از طریق فعالیتهای تحقیقاتی خود تأثیرات مسکن عمومی، مراکز استرداد، سرمایه گذاری مبتکرانه، ایستگاههای حمل و نقل و مرزهای رشد شهری در ارزش ملک و دارایی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.

حمل و نقل:
برنامه های تحقیقاتی مرکز در زمینه ی حمل و نقل شامل این موارد است: بررسی مدل سازی پشتیبانی در سطح مسیر اتوبوس، زنجیره ی مسافرت درون شهری، هزینه های تأثیر ترافیک، موقعیت مکانهای جمع آوری اطلاعات کامیون در بزرگراههای اصلی و بین ایالتی ارگان (Oregon)، تحلیل دستگاههای ثبت کننده ی خودکار ترافیک، ادغام خدمات حمل و نقلی اجتماعی با برنامه های ویژه ی حمل و نقلی ناحیه، اشتراک رانندگی در ارِگان، سرمایه گذاری حمل و نقلی در ارِگان، پروفایل های مدیران حمل و نقل، اعتبار آماری داده های حمل و نقلی دستگاههای خودکار شمارنده ی مسافر، رفتارهای مسافرتی ساکنین حومه ی شهر، پارکینگ و تأثیر بازار حمل و نقلی پرتلند.
قسمتی از فعالیت مرکز در بخش حمل و نقل مرتبط با مدیریت و دانشکده در مرکز حمل و نقل منطقه ای شمال غربی، یکی از ده مرکز پژوهش منطقه ای از مراکز حمل و نقل ملی که در دانشگاه واشنگتن واقع شده، است.

توسعه ی منطقه ای و تحلیلهای اقتصادی:
مرکز درگیر مطالعه ی تغییرات ساختاری در صنعت تولید چوب ایالتی و بویژه آن بخشی است که در ارتباط با اشتغال و توسعه ی اقتصادی قرار دارد و به علاوه به بررسی روندهای مواد زائد جامد در ناحیه ی پرتلند نیز می پردازد.

نظامهای اطلاعات جغرافیایی:
این بخش عهده دار تحقیقات مرتبط با GIS است و شامل اجرای سیستم و ادغام اطلاعات در Tri-Met، BPA ( مدیریت نیروی بونویل ((Bonneville)، شهر پرتلند و USFWS (سرویس حیات وحش و صید ماهی در ایالات متحده)؛ مدیریت فوری و GIS برای شهرستان کلاکاماس (Clackamas County)، ارگان؛ توسعه ی زیرساخت اطلاعاتی فضایی منطقه ای برای NWLISN ( شبکه ی نظام اطلاعاتی بخشهای شمال غربی) و مرکز خدمات GIS ایالت ارگان؛ و شماری از پروژه های GIS که توسط فعالان اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند، می شود. اعضای مرکز مطالعات شهری در کمیته ی اسناد زمین ارگان (Oregon Land Records Committee) که هماهنگ کننده ی نوسازی اسناد زمین و پیاده سازی GIS در سطح حکومت محلی است، مشارکت دارند. کارگاههای هفتگی مهارتهای پایه ای GIS به طور مشترک توسط مرکز مطالعات شهری و گروه جغرافیا در دانشگاه پرتلند مورد حمایت قرار می گیرند. پرسنل مرکز نقش فعالی در بخش URISA (انجمن نظامهای اطلاعات منطقه ای و شهری) محلی داشته و در طراحی کنفرانسهای سالانه ی GIS کاربردی (GIS-in-Action) که در پرتلند برگزار می شود، مشارکت می کنند. تحقیقات اخیر بر نظامهای اطلاعات جغرافیایی در حمل و نقل ((GIS-T ، بویژه پایگاههای اطلاعاتی دیجیتال قابل اشتراک نقشه جاده و تطبیق GIS با نظارت بر تغییر استفاده از زمین، متمرکز است.
تصمیم گیری منطقه ای:
مرکز هدایتگر مطالعه ی تصمیم گیری بود که منجر به باز پس گرفتن آزاد راه ام تی. هود (Mt. Hood) و ساخت خط راه آهن بانفیلد لایت (Banfield Light) شد. تحقیق دیگر مرکز بر باز احیاسازی CBD (1) های حومه ی شهر، تخصیص وجوه کاربر جاده به حکومت محلی، اثرات تمرکززدایی جمعیتی بر ارائه ی خدمات حمل و نقلی و ساخت و ساز وفاقی consensus building برای طراحی حمل و نقل منطقه ای، تمرکز یافته است.

مواد زائد جامد، پیشگیری از اتلاف و بازیافت:
خدمات زیست محیطی اجتماعی (Community Environmental Services) (CES) از زیرمجموعه های مرکز است که پروژه های تحقیقی و خدماتی را در زمینه ی مدیریت مواد زائد جامد، بازیافت و پیشگیری از اتلاف، هدایت می کند. این تحقیقات شامل مطالعه طولانی مدت بر تولید زباله ی جامد در نواحی مسکونی، تحلیل مشخصه های اتلاف در بخش خصوصی و بررسی برنامه های انحراف اتلاف ارگانیک، سازماندهی می کند. تأمین بودجه ی لازم برای انجام این تحقیقات بر عهده ی شهر پرتلند، بندر پرتلند، استان واشنگتن ((Washington ، شهر ونکوور ((Vancouver و مترو (Metro) و همچنین شرکتهای خصوصی است. CES به علاوه همکاریهای تکنیکی در زمینه ی پیشگیری از اتلاف و بازیافت با بخشهای تجاری و چند شعبه ای دارد، این امر از طریق قراردهایی صورت می گیرد که CES با حکومتهای محلی همچون شهر پرتلند، مترو، شهر گریشام ((Gresham، شهر تراتدل ((Troutdale، استان واشنگتن و شهر ونکوور، منعقد ساخته است.

انتشارات:
این مجموعه از انتشارات در بردارنده ی فهرست جدیدی از کتابها و چکیده ای از کارهای اخیر مرکز مطالعات شهری است. ۴ محور اصلی را می توان برای این مجموعه برشمرد:
– بخش گزارشهای مربوط به پروژه ها ی تحقیقاتی که گزارشهای برآمده از پروژهای با بودجه ی خارجی را در فهرست خود قرار داده است.
– بخش گزارشهای ویژه که شامل پروژه های تحقیقاتی با بودجه ی داخلی یا بدون بودجه است.
– قسمت مربوط به مقالات گفتگو محور که عرصه ای را برای اساتید دانشگاه فراهم می آورد تا مقالات مجله ای خود را به طور گسترده منتشر کنند.
– در بخش چاپهای مجدد مقاله های مرتبط با برنامه های پژوهشی مرکز که هنوز در مجله های تخصصی منتشر نشده اند، در اختیار خوانندگان قرار می گیرند. به دلیل محدودیت های حق چاپ، مرکز نسخه ی چاپهای مجدد را به فروش نمی رساند؛ این بخش در واقع مرجعی برای بینندگان علاقه مند است.

۱-CBD یا منطقه ی تجاری مرکزی (Central Business District)، نقطه ی کانونی شهر است. این بخش مرکز تجاری، اداری و فرهنگی شهر محسوب شده و به طور معمول کانونی برای شبکه های حمل و نقلی است.
http://geography.about.com/od/urbaneconomicgeography/a/cbd.htm

منبع:
http://www.pdx.edu/cus

 

مراکز مطالعات شهری:

مؤسسه مطالعات شهری استرالیا (AIUS) http://www.anthropology.ir/node/13841
مؤسسه مطالعات شهری: مرکز لوئیس ویل http://www.anthropology.ir/node/13979
گروه برنامه ریزی و مطالعات شهری MIT http://www.anthropology.ir/node/14058
مدرسه ی موضوعات شهری و عمومی http://www.anthropology.ir/node/14173
مؤسسه ی پژوهش شهری کایندر http://www.anthropology.ir/node/14256
مرکز مطالعات شهری دانشگاه ایالت وین http://www.anthropology.ir/node/14444
مؤسسه ی مطالعات شهری دانشگاه وینیپگ http://www.anthropology.ir/node/14336
مرکز مطالعات شهری دانشگاه بوفالو http://www.anthropology.ir/node/14525
مرکز مطالعات شهری دانشگاه آمستردام http://www.anthropology.ir/node/14607

Email: malihedargahi@yahoo.com