انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مراکز مطالعات شهری: مؤسسه مطالعات شهری: مرکز لوئیس ویل

ترجمه ملیحه درگاهی

مؤسسه ی مطالعات شهری (USI) وابسته به دانشگاه لوئیس ویل(Louisville)، مرکز تحقیقاتیِ اقتصادی و سیاست اجتماعیِ کاربردی است که حوزه ی فعالیت آن پهنه ی کلانشهری لوئیس ویل و ایالت فدرال کنتاکی (Kentucky) است. در گروه دانشگاهی موضوعات اجتماعی و شهری، دانشکده و دانشجویان همکاری تنگاتنگی با کارکنان USI دارند و ابقا کننده ی مسئولیتها در بخشهای مختلف USI هستند. USI در ساختمانی به مساحت ۲۰،۰۰۰ مترمربع در محوطه ی بلکنپ ((Belknap دانشگاه لوئیس ویل استقرار یافته است.
این مرکز مطالعاتی دارای شش حوزه ی تحقیقاتی است که شامل:
• مرکز داده های ایالت کنتاکی
• مطالعات جمعیتی کنتاکی
• مرکز پیمایش تحقیقاتی
• مرکز سیاست و مدیریت محیطی
• مرکز مطالعه ی مخاطرات و توسعه ی سیاسی
• مرکزی برای حوزه های همسایگی پایدار شهری
مرکز داده ها و مطالعات جمعیتی کنتاکی:
در ۵ آوریل ۲۰۱۱ اداره آمار برآوردهای جدیدی را از جمعیت شهرستانها و نواحی کلانشهری اعلام کرد. در این بین مرکز داده های ایالت کنتاکی نیز برآوردهایی را برای ۱۵ منطقه ی توسعه ای ناحیه ی کنتاکی فراهم آورده است. برای دسترسی به برآوردهای مورد نظر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:
http://ksdc.louisville.edu/kpr/popest/est.htm

تخمین ها حاکی از این هستند که بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ از میان ۱۵ تقسیم بندی ایالتی ، چهار بخش شاهد کاهش جمعیت بوده اند. این نواحی شامل بیگ سندی (Big Sandy) (601-)، FIVCO (305-)، رودخانه ی کنتاکی (۲۶۱-) و مناطق توسعه ای ناحیه ی پنیریل (Pennyrile) (767-) هستند. بیشترین افزایش جمعیتی برآورد شده در بلوگرس (Bluegrass) (6،۸۰۹+) و کنتاکی (۶،۵۴۳) بوده است.
بر اساس آمارهای جدید از بین ۱۲۰ شهرستان کنتاکی ۴۹ شهرستان با کاهش جمعیت مواجه بوده اند. شهرستان کریستیان بیشترین میزان (۵۲۶-) کاهش جعیت را داشته و انتظار می رود از اول جولای ۲۰۱۰ تا اول جولای ۲۰۱۱، ۱۲ شهرستان دیگر کاهش جمعیتی در حدود ۱۰۰ نفر داشته باشند. لیون (Lyon) تنها شهرستانی بود که هیچ گونه تغییری در جمعیت را نشان نداد و در جمعیت کلی ۸،۳۱۷ نفری خود باقی ماند.
مرکز تحقیقات پیمایشی:
این مرکز ارائه گر خدمات و گروههای حرفه ای است برای:
• پیمایش های تلفنی
• گروههای متمرکز (Focus groups)
• پیمایش از طریق پست
• مصاحبه های رو در رو
• تحلیل داده ها
• نوشتن گزاش
اساتید و گروه کاری حرفه ای دانشگاه لوئیس ویل تحقیقاتی را با سرمایه گذاری دولت فدرال و دولت محلی و ایالتی و همچنین منابع خصوصی، هدایت می کنند.
مرکز سیاست و مدیریت محیطی ((CEPM:
این مرکز به دنبال فراهم آوردن پژوهش ها و کمکهای تکنیکی برای دولتهای محلی، ایالتی و قبیله ای و همچنین سازمانهای تجاری و داوطلبانه ای است که ارائه گر سیاست زیست محیطی پایدارگرا و توسعه ی برنامه و ارزیابی هستند. مرکز مالی زیست محیطی UofL در CEPM قرار گرفته و خدماتی را برای ناحیه ی ۴ EPA (آژانس حفاظت از محیط زیست) ارائه می کند. EFC@UofL یکی از اعضای شبکه ی اینترنتی مرکز مالی زیست محیطی (EFCN) است که امکان ارتباط با کارشناسان محیطی سرتاسر کشور از ۱۰ مؤسسه ی آکادمیک مختلف را فراهم می آورد. همچنین اخیرا بخش UPA وابسته به UofL در بین ۲۵ آموزشگاه برنامه ریزی برتر کشور آمریکا قرار گرفته است.
: شبکه ی اینترنتی مرکز مالی زیست محیطی لینک
http://www.epa.gov/envirofinance/efcn.html
آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) به طور بلاعوض هزینه ی مالی مورد نیاز ۱۰ مرکز مالی زیست محیطی دانشگاه محور که از طریق شبکه های اینترنتی هم پایه به EFCN متصل هستند را تأمین می کند. مراکز مالی محیطی بواسطه ی به اشتراک گذاشتن و ادغام اطلاعات، ابزار و تکنیکها، با یکدیگر و با بخشهای خصوصی و عمومی همکاری می کنند تا بتوانند چالش های مالی پیش روی برنامه های زیست محیطی را حل کرده و محیطی پایدارماندنی را توسعه دهند.

مرکز مخاطرات:
مرکز پژوهش مخاطرات و توسعه ی سیاسی (CHR) واحد تحقیقاتی در دانشگاه لوئیس ویل است که مهارتهای مهندسان، دانشمندان طبیعی، طراحان محیطی، متخصصان GIS، پژوهشگران حرفه ای و دانشمندان اجتماعی را در جهت حل مسائل و مشکلات با یکدیگر ادغام می کند. CHR هدایتگر تحقیقات در مورد طیف گسترده ای از مسائل همچون آماده باش در مقابل خطرات، کاهش واکنش نسبت به وقایع مخاطره آمیز طبیعی و فنآورانه و ترمیم و بهبودی پس از این وقایع، است. این مرکز در سال ۱۹۸۹ و به سفارش مدیر اجرایی فرمانده ی کنتاکی، والاس ویلکینسون (Wallace Wilkinson)، در پیوست با بخش خدمات اضطراری و بلایا و هئیت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی حوزه های همسایگی پایدار شهری، بنیانگذاری شد.
مرکزی برای حوزه های همسایگی پایدار شهری:
از جمله فعالیتهای این مرکز برنامه ی حوزه های همسایگی پایدار شهری (Sustainable Urban Neighborhoods) (SUN) است که مأموریت آن کشف استراتژیهایی است که به پرورش افراد توانمند در جامعه پرداخته و سبب ارتقاء تجدید حیات و خوداکتفایی محله ای می شوند که از طریق همکاری اجتماعی بدست می آید. رئیس پیشین UofL، جان شوماخر (John Shumaker) عنوان کرده که “SUN با اصرار محض خود کمک کرد تا سیمای بدمنظر بلوکها و ساختمانهای با سقف تخته ای آنچنان توسعه ای پیدا کند که همه ی شهر به آن افتخار کنند”.

انتشارات و گزارشهای USI:
عدالت نژادی در قضاوت
http://ksdc.louisville.edu/publications/racial_fairness_report.pdf
خبرنامه های KSDC
http://ksdc.louisville.edu/1newsletters.htm
مهاجرت در کنتاکی: تأثیرات مهاجرت بر جمعیت کشوری و نیروی کار
http://ksdc.louisville.edu/kpr/migration/kentucky_migration.pdf
کتابهای مرتبط با داده های آماری کودکان کنتاکی
http://ksdc.louisville.edu/1kidscount.htm
نواحی تحت پوشش Council Districts متروی لوئیس ویل: پروفایلهای کودک، خانواده و روندهای جمعیتی
http://ksdc.louisville.edu/kpr/MetroCouncilDistricts/councildistricts.html
شرایط مسکن و چالش های موجود در غرب لوئیس ویل و حوزه های همسایگی مرکزی
http://ksdc.louisville.edu/publications/housing_conditions_3a_webpub_2005jan9.pdf

پروفایلهای مربوط به حوزه های همسایگی در لوئیس ویل:
ایجاد روابط: حوزه های همسایگی رفاه کودک و خانواده، لوئیس ویل و ایالت جفرسون، کنتاکی
http://ksdc.louisville.edu/publications/housing_conditions_3a_webpub_2005jan9.pdf
آمارهای جمعیتی سال ۲۰۰۰
http://ksdc.louisville.edu/Neighborhoods/Neighborhood_pl2000.pdf
سرشماری جمعیتی منطقه ی تحت پوشش لوئیس ویل
http://ksdc.louisville.edu/Neighborhoods/Neighborhood_pl2000.pdf

منبع: سایت اینترنتی موسسه ی مطالعات شهری دانشگاه لوئیس ویل
http://usi.louisville.edu
Email: malihedargahi@yahoo.com