انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مراسم مذهبی مسلمانان هند

تصویر: زنان مسلمان هندی در صف نذری، ۲۰۱۰

چنانکه از شواهد برمی‌آید قبایل بسیاری از نژادهای مختلف طی جنگ‌های پیاپی در هند غالب گشته و در این منطقه سکنی گزیدند و قبایل پیش از مسلمانان همه تحت تأثیرفرهنگ هندو آریایی قرارگرفته و جذب مذهب هندویسم شدند. اما با ورود اسلام به این کشور عنصر جدیدی پا به عرصۀ وجود گذاشت، عنصری که نه هندوییسم را جذب نمود ونه خود مجذوب این آیین گشت. با ظهور اسلام در این منطقه تضاد مذهبی و فرهنگی بین هندوییسم و دین اسلام آغاز شد و سر انجام در سال ۱۹۴۷ م به تقسیم این کشور انجامید.

پیغام پیامبر در دهه‌های آغازین هجرت به ساکنان عرب ساحل غربی هندوستان رسید و پس از آن اولین مسجد هند در کرانگانور در کرالا بنا شد. ورود اسلام به جنوب هند بدون هیچ جنگ و جدالی صورت گرفت و حتی برخی از سران این منطقه و خصوصاً پادشاهان زامورین ورود آنرا خوشامد گفتند و با مسلمانان روابط حسنه ای ایجاد کردند.

تاریخچۀ ورود دین اسلام به شمال با جنوب این کشور کاملاً تفاوت دارد چرا که اسلام با ورود خود به این منطقه تحول و دگرگونی شگرفی در نوع زندگی و رسوم مردم ایجاد نمود و در خلال آن، درگیری‌ها و جنگ‌های بسیاری را در میان پیروان خود وهندوها باعث شد. حتی پس از پایان این دوره و بازگشت صلح و آرامش به منطقه هنوزهم آثار آن باقی بود و بین رهبران هر دو گروه تضاد بسیاری وجود داشت و هرگز روابط حسنه ای میان آنها ایجاد نشد. در اولین فتح مسلمانان در سال ۷۱۲ بعد از میلاد که توسط ژنرال قاسم صورت گرفت، منطقه سند را به آنان واگذار نمود. اما به دلایل نامعلومی تنها تا شرق پیشروی نمودند. دومین فتح آنها به‌دست محمود غزنوی و در قرن یازدهم وقوع یافت.او هر ساله با سپاه خود به دشت‌های هند سفر می‌کرد و با غنایم بسیار به غزنه بازمی‌گشت. پس از سقوط غزنویان محمد غوری در قرن دوازدهم اجمیر و دهلی را مغلوب ساخته و این مناطق را به تصرف خویش در آورد و بعد از مرگ او در سال ۱۲۰۶، سلطنت مستقلی در دهلی ایجاد شد و بدین سبب مسلمانان در اطراف و اکناف پراکنده شدند. هر چند که هندوان در مقابله با اسلام قدرتی از خود نشان ندادند و در موضعی ضعیف قرار داشتند اما مذهب آنها مذهبی قوی بود و به هیچ شکلی پذیرای آیین دیگری نشد.

برای خواندن این مطلب و مشاهده عکس ها در زیر کلیک کنید :

۲۰۷۲۸