انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مراسم تعزیه در روستای خوروین

روستای خوروین از توابع بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ با مختصات جغرافیایی ۵۰ درجه و ۴۹ دقیقه طول شرقی و ۳۵ درجه و ۵۹ دقیقه عرض شمالی، در ۲۱ کیلومتری شمال غربی شهرستان کرج قرار دارد.این روستا از شمال و شمال غربی به روستای آجین دوجین و ولیان و شمال شرقی به رشته کوه های مرکزی البرز محدود می شود. به گفته افراد بومی تعزیه در این روستا قدمتی طولانی دارد . عکس های زیر که در عاشورای ۱۳۹۰گرفته شده ؛ متعلق به مسعود خلج زاده است .

نکته بسیار جالب در برخورد روستاییان با ایفا کنندگان نقش های تعزیه است . مردم در حین تماشای تعزیه ای که تمام سال های عمر خود شاهد آن بوده اند ؛ ایفا کننده ی نقش شمر را دشنام می دهند . این دشنام در دنباله ی نام بازیگر مثلن جواد ایفاگر نقش شمر می آید . برای مثال فردی می گوید : « الهی جواد پسر عروس عمو بمیری که این بلا رو سر حسین آوردی .»

عکس ها را در فایل زیر ببینید.

۱۷۷۶۳