انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مدرسه تابستانه مطالعات فرهنگی

دانشگاه علم و فرهنگ به همت اساتید متخصص قصد دارد با برگزاری مدرسه ­ای به ارائه­ مطالبی در حوزه­ های مختلفِ علوم ­اجتماعی و روش کیفی کمک کند. مدرسه­ تابستانه­ مطالعات فرهنگی در تابستان امسال برای اولین بار توسط دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می­شود. در این راستا سعی شده از اساتیدی سود جسته شود که در حیطه­ تخصصی خود علاوه بر مطالعات تئوریک دارای پژوهش­های میدانی هستند. انتقال این تجارب فرصت مناسبی را برای افرادی که قصد دارند بطور عملی با حوزه­ های خویش درگیر شوند، فراهم می­کند.

محتوایی که در این کلاس­ها ارائه خواهد شد مباحثی در زمین ه­های مختلف سینما، زندگی روزمره، چارچوب بندی پژوهش کیفی و … است. در این کلاس­ها هر یک از اساتیدِ دعوت شده به ارائه مبحثی از حوزه تخصصی خویش می­پردازند که این مباحث، مباحثی از نحوه­ طراحی پژوهش کیفی و تدریس توصیف فربه بعنوان یک روش کیفی است. همچنین بحث و ارائه­ کتاب­هایی­ نظیر هارت و نگری و صحبت در رابطه با نظریات اجتماعی بدن، مباحث مربوط به شهر، سینما، جنسیت و موسیقی را شامل می­شود.

مدرسه تابستانه دانشگاه علم و فرهنگ، مدرسه­ای برای تمام علاقه ­مندان به مباحث علوم­ اجتماعی و روش ­شناسی کیفی است و به همین منظور محدودیتی برای ثبت نام اعمال نشده است. در این مدرسه کلاس­ها به صورت کارگاهی در ۴ ساعت برنامه ریزی شده اند تا بازدهی مناسبی به عنوان نتیجه ی کار از این مدرسه باقی بماند و در پایان این دوره به هر یک از شرکت­کنندگان در کلاس­ها گواهی­نامه معتبر شرکت در دوره صادر می­شود.
در پایان برای اطلاع یافتن از جزئیات کلاس­ها و نحوه­ی ثبت­نام به فایل پیوست شده رجوع کنید.

summer-school